ELDREGENERAL: – Vi må bare orke å engasjere oss også vi som er eldre, skriver Trude Drevland. Foto: Helge Skodvin / VG

Debatt

Trude Drevland: – Norge trenger de eldres ressurser

Vi må slutte å sette unge opp mot eldre, men snu bunken og tenke muligheter og løsninger. At vi legger flere år til våre liv, er det vanskelige å se på som noen annet enn positivt. Men ting må endres – først og fremst holdningene.

TRUDE DREVLAND, leder, Rådet for et aldersvennlig Norge

En 67-åring i dag forventes å leve bortimot 20 år til. For at denne tiden skal være meningsfull for den enkelte og ha betydning for samfunnet, må vi etablere et samfunn hvor eldre sine ressurser blir brukt på en langt bedre måte enn hva som er tilfell i dag. Samtidig må også den enkelte av oss planlegge for vår egen alderdom slik at vi selv bidrar til at vi kan leve gode liv som eldre. Hvordan vil vi bo og hvordan vil vi leve? Dette må vi begynne å tenke på i god tid før det er for sent.

 «Verden blir stadig eldre. I 2020 vil den såkalte medianalderen globalt være 30 år - det vil si at det vil være like mange mennesker over som under 30 år», skrev VG i en leder i nylig. Det er store geografiske forskjeller. Og for Norges vedkommende vil den såkalte medianalderen være langt høyere. Men er dette et problem? Ikke hvis holdninger endres og handling utløses. Vi må tenke nytt og annerledes.

I 2060 vil, ifølge SSB, hver femte innbygger ha fylt 70 år, og økningen blir spesielt sterk i distriktene. I dag lever mange en tredel av livet sitt som pensjonister. Det er ikke bærekraftig.

les også

Verden eldes

Hvordan vi skal rigge oss for å sikre et samfunn som er bra for de eldre, er ikke et ansvar som helse og omsorgssektoren skal håndtere. Dette er et ansvar som alle må bidra til. Storsamfunnet, stat og kommune, næringslivet, organisasjonslivet og den enkelte selv.

Og nettopp den enkelte selv, de som faktisk har erfaringen og kunnskapen i det å bli eldre må engasjere seg og de må bli engasjert.

Mange eldre ønsker å jobbe – kanskje med noe annet eller på en annen måte enn før. Mange vil engasjere seg i frivillig arbeid. Mange vil bruke sin erfaring og sin kunnskap, uten at de nødvendigvis ønsker å gå til en åtte til fire-jobb. Vi må tenke nytt.

Og vi som er eldre må selv ut, strekke opp armen og synliggjøre våre ressurser. Vi må vise vilje til å bidra til et bærekraftig samfunn. Hvor ble det av 68’eren i oss? Er vi blitt dovne og for godt vant? Det kan være. Men tiden er inne for igjen å vise engasjement.

Ungdommene trekker ut i gatene og viser sitt engasjement for bærekraft og fremtid. Samfunnets utfordringer kan løses. Vi må bare orke å engasjere oss også vi som er eldre. Dette må vi gjøre sammen med de unge. Et aldersvennlig samfunn er et samfunn som er bra for alle.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder