Debatt

Kjære politikere: Sover dere godt om natten?

KATHRINE AAMODT, leder i Fellesskap mot seksuelle overgrep (FMSO)

Sentre mot incest og seksuelle overgrep (SMISO) er et lavterskeltilbud for mennesker som sliter med senskader etter seksuelle overgrep. Flere tusen mennesker søker hvert år hjelp og støtte ved et av landes 22 selvhjelpssentre.

Når store saker rulles opp i media, slik som VG sin sak om nedlastning av overgrepsbilder på nett, setter det i gang sterke reaksjoner hos enkelte brukere ved sentrene: «Tenk om de finner bildene av meg? Ble jeg filmet?» Tidligere måtte man ha sitt eget mørkerom eller lysskye kontakter for å fremkalle overgrepsbilder og film. I dag er det bare å putte hånden i lommen og fiske opp mobilen med HD-kamera, og så er man fotograf, regissør og publiserer av ulovlige bilder eller film.

Ingen hvite felt

Kathrine Aamodt Foto: ,

Det er dessverre ikke noe nytt for sentrene som jobber med overgrepsutsatte å høre om voksne i betrodde stillinger som har misbrukt barn på det groveste, og som har fått holde på i årevis. Det finnes ingen «hvite» felt når det gjelder overgripere. Sentrene har hørt om lærere, prester, sosialklienter, barnehageansatte, leger, psykologer, foreldre, søsken, ja, det som finnes av ulike stillinger og roller.

Bjørn-Erik Ludvigsen ved KRIPOS sin seksjon for seksuallovbrudd understreker også dette i sine funn. I tillegg hører sentrene om en undergruppe som er lite belyst i media; kvinnelige overgripere.

Det skjer på jenterommet, der alt er trygt

Overgrep skjer også fra jenterommet, uten at det er en overgriper i kjøtt og blod tilstede, men et webkamera. Noen barn «lokkes» inn i et nett det oppleves farlig å bryte ut av. De fleste overgrep skjer i nære relasjoner: foreldre, steforeldre, eller andre personer som har en tillitsposisjon i forhold til barnet eller barnets nærmeste.

Andre kontaktes av fremmede som utgir seg for å være jevnaldrende, eller unge voksne som er interessert i å ta prøvebilder til modelloppdrag eller casting til en barne- og ungdomsfilm – et lett fristende tilbud som appellerer til søkende barn som er oppvokst med «likes» som malen på egenverdi.

Det er ikke vanskelig å tvinge et barn til taushet når overgriper truer med å publisere bilder eller film på nettsamfunn der klassekamerater, foreldre og andre kan se det. Det er ensbetydende med sosialt selvmord. «Du ville jo være med på det første gangen!» Skammen over å ha blitt lurt inn i et «overgrepsrom» ligger tungt på mange overgrepsutsattes skuldre. Dette gjelder både nettrelaterte overgrep og de som skjer bak lukkede dører der ingen dokumentasjon på grusomhetene skjer, annet enn traumeavtrykkene det setter i barnet. Så lenge voksne ikke snakker med barn om seksuelle overgrep, vil heller ikke barn fortelle.

Norge et trygt land å vokse opp i - er det?

Etter å ha jobbet i over 15 år med seksuelt overgrepsutsatte voksne og barn sitter jeg igjen med en god porsjon realisme, og et og annet spørsmål til de bevilgende myndigheter:

Hvordan har dere tenkt at gode hensikter skal bli til virkelige forbedringer? Reell beskyttelse av barn?

På senter mot incest og seksuelle overgrep har jeg snakket med modige mennesker som kjemper hver dag for at ikke minner og reaksjoner etter overgrep i barndommen skal lamme deres livsutfoldelse. Jeg har snakket med fortvilte foreldre i forbindelse med avdekking av overgrep og jeg har sett rettssystemet i praksis i forbindelse med overgrepssaker.

Positive endringer skjer

Det er mye som kan kritiseres, men vi er også på riktig vei. Barnehusene, en ramme for avhør og medisinsk undersøkelse av barn har blitt opprettet i 10 byer i Norge. Denne måneden trådte nye regler for avhør av barn i kraft som sørger for at barn kommer raskere til dommeravhør. Dette styrker rettssikkerheten for både barna og den siktede.

Hvem snakker med barn om seksuelle overgrep? Forebygging på et tidlig tidspunkt er avgjørende.

For snart et tiår siden sto en modig jente på talerstolen i barnas spørretime og stilte følgende spørsmål «jeg lærte masse på skolen, men hvorfor var det ingen som lærte meg at det pappa gjorde mot meg ikke var lov?» Barn trenger å lære om seksuelle overgrep på en åpen, trygg og alderstilpasset måte. De trenger å lære hva trygge voksne er, at de har lov å fortelle vonde hemmeligheter og at de skal bli beskyttet. Snart ti år er gått og læreplanen forblir sørgelig tom på dette området.

Flere av sentrene mot incest og seksuelle overgrep gir tilbud om forebyggende undervisning i grunnskolen. Ett senter har utvidet tilbudet til også å gjelde undervisning i barnehagen. Det kan virke skummelt å snakke høyt om et så tabubelagt tema. Erfaringene viser det motsatte. Formidling gitt av trygge kunnskapsrike voksne har ført til større åpenhet og barn som tør å fortelle om seksuelle overgrep. Det har gitt et språk på det ordløse og har bidratt til større gjennomsiktighet. Overgripere sin mulighet til å leve ut sine handlinger i den trygge skyggen av taushet og tabu krymper.

Følg pengene

Det finnes mange engasjerte og dyktige mennesker, både i barnevern, skole, i politiet og på Sentre mot incest og seksuelle overgrep rundt om i landet. Hvor er da økonomien som skal til for at de som tar samfunnsansvaret evner å gjennomføre den jobben de er satt til? Store ord og begrensede bevilgninger skaper ikke endring. Vi trenger flere hender og hoder, både på Sentre mot incest og seksuelle overgrep, i KRIPOS sin avdeling som gjør en jobb få er i stand til å forestille seg, på barnehusene og i barnevernet.

Først når dere politikere ser viktigheten av arbeidet som må gjøres og bevilger de penger som skal til, kan vi utføre de oppgavene vi er satt til, på en kvalitativ god måte. Det arbeidet som er med på å gi mennesker utsatt for overgrep mulighet til å bearbeide traumer, sparer samfunnet for store kostnader i form av trygder, helseutgifter, ruslidelser osv.

Gi oss det som skal til. Først da kan vi utføre det samfunnsmandat vi er satt til på en måte som beskytter og ivaretar barn.

Kjære politikere, sover dere godt om natten? Det er på tide å våkne.

Les også

 1. * Norge registrerer flest i overgrepsbase
  * Professor: Kun én av 1000 nedlastere tas: 226 norske barn registrert i overgrepsbase

  226 norske barn er registrert i Interpols oversikt over ofre for nettrelaterte overgrep.
 2. Bøtelagt for nedlasting av overgrepsfiler– ble besøkshjem i barnevernet

  En barnefar i Norge fikk bot for å ha lastet ned overgrepsfiler, men ble likevel godkjent som besøkshjem i barnevernet.
 3. Hadia Tajik om «Nedlasterne»: – Opprørende

  Norske politikere vil gi mer ressurser, bygge sterkere fagmiljøer og bedre samarbeidet for å ta nordmenn som laster ned…
 4. Kripos: Ikke nok ressurser til å stoppe overgrepsbilder

  Bilder og filmer som dokumenterer overgrep mot barn øker…
 5. #Nedlasterne: Her ser du 95.000 nedlastere av overgrep

  Dette verdenskartet viser mange tusen personer som ifølge VGs informasjon skal ha lastet ned overgrepsbilder.

Mer om

 1. Kampen mot overgrepsfiler

Flere artikler

 1. Bøtelagt for nedlasting av overgrepsfiler– ble besøkshjem i barnevernet

 2. Kripos: Ikke nok ressurser til å stoppe overgrepsbilder

 3. #Nedlasterne: Nedlaster ber om hjelp: - Hvorfor i all verden har jeg disse fantasiene, tankene, begjæret?

 4. Hadia Tajik om «Nedlasterne»: – Opprørende

 5. Slik snakker du med barna om overgrep

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder