Foto: ,

Leder

Politimesteren bør få sparken

Politimester Geir Gudmundsen bør få sparken. Det kan være et lite skritt på den lange veien politiet må gå for å gjenopprette tilliten de har tapt.
ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Omsider kom avgjørelsen om Monika-saken fra spesialenheten for politisaker. Hordaland politidistrikt får en foretaksstraff, med et forelegg på 100.000 kroner, og ingen straffereaksjon mot noen av de fire anmeldte ansatte ved politidistriktet. For påtaleansvarlig jurist, Sidsel Isachsen, blir saken henlagt etter bevisets stilling, blant annet fordi hun hadde søkt råd eller vært i dialog med andre, også sine overordnede. Vi må få vite hvem dette er. Isachsens feil var altså ikke hennes alene. Hennes overordnede har også vært mer opptatt av å dekke over politiets egne feil enn av å oppklare det som etter alt å dømme er et brutalt barnedrap på en åtte år gammel jente.

Varsleren Robin Schaefer er helten i denne vonde historien. Uten ham hadde saken ikke blitt tatt opp igjen. Politiets feilslutning om at det dreide seg om selvmord ville antagelig ført til at Monikas mor aldri ville fått fred, men for alltid ville plaget seg selv med spørsmål om hvordan dette kunne skje. På toppen av sorgen over å ha mistet sitt barn, måtte hun ha levd videre med disse vonde spørsmålene.

Ved å ilegge Hordaland politidistrikt en foretaksstraff, viser spesialenheten for politisaker at det som har skjedd i Bergen, handler om en kollektiv svikt. I innstillingen står det blant annet at «Spesialenheten anser politidistriktets behandling av Schaefers rapport å være et kvalifisert klanderverdig forhold som følge av feil begått hos flere. Politidistriktets oppfølging var samlet sett utilstrekkelig og ikke egnet til å kvalitetssikre arbeidet som var utført».

I en byråkratisk og strengt juridisk språkdrakt er dette svært sterke ord. Og de peker oppover, helt til toppen. Det er politimesteren som er ansvarlig for at etterforskningen ikke var god nok, og ikke minst; at oppfølgingen av Schaefers rapport ikke ble fulgt opp. Det er politimesteren som har ansvaret for å bygge en kultur der det er mulig å si fra, mulig å stille spørsmål, og mulig å utfordre andres arbeid uten å bli motarbeidet og møtt med sanksjoner.

Politimester Geir Gudmundsen har feilet på alle disse områdene. Han har trukket seg midlertidig, i påvente av at spesialenhetens gransking skulle bli ferdig. Nå er granskingen ferdig. Politidistriktet han leder, har fått en foretaksbot. Han kan ikke komme tilbake. Gudmundsen bør få sparken. Det kan være et lite skritt på den lange veien politiet må gå for å gjenopprette tilliten de har tapt.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder