PLANLAGT I EN ÅRREKKE: Den kompliserte og dyre broen over Sognefjorden, trengs kanskje ikke likevel. Foto: Statens Vegvesen

Leder

Tommel ned for regjeringens prestisjeprosjekt

Et ekspertutvalg mener vi må se på nytt på skryteprosjektene til regjeringen.

Denne uken mottok samferdselsminister Jon Georg Dale rapporten fra en ekspertgruppe som har vurdert fremtidens teknologi opp mot våre store, planlagte infrastrukturprosjekter.

Og budskapet til ekspertene fra blant annet SINTEF, Transportøkonomisk institutt, Forsvarets forskningsinstitutt og NTNU, er egentlig ganske oppsiktsvekkende. De mener politikerne bør legge prestisjemål på hyllen og rett og slett snu i flere spørsmål.

les også

Tegner motorveier for 120 km/t fra Østlandet til Rogaland

Som vi omtalte i VG, er budskapet at vi må tenke gjennom planene våre helt på nytt. Det er både dumt og dyrt med store samferdselsprosjekter planlangt langt frem i tid, basert på dagens teknologi og mål. Vi kan gjøre dette bedre og billigere, om vi ikke låser oss til løsninger som vil bli utdatert.

For hva skal vi egentlig med mål om nullvekst og overføring av gods, når teknologien kommer med andre løsninger? Vi bør sette oss mål for det vi egentlig vil oppnå, for eksempel å få ned køen og klimautslippene, heller enn å låse oss til en spesiell trafikktype fordi vi liker den i dag.

les også

Gigantprosjekt satt på vent: Vegvesenet frykter konflikter i hundremillionersklassen med entreprenører

Poenget med å flytte trafikk bort fra vei, for eksempel, vil bli mindre med ny teknologi, og dermed også mindre lønnsomt.

Ekspertrapporten går også løs på den blåblå regjeringens prestisjeprosjekt E39, den fergefrie forbindelsen mellom Kristiansand og Trondheim.

For hvorfor trenger vi ferjefrihet, når fremtiden kan by på selvkjørte ferjer som går i skytteltrafikk døgnet rundt, spør ekspertene.

De mener vi kan droppe flere kostbare utbygginger når trafikken blir mer effektiv fremover. For eksempel kan vi gjøre bilkjøring billigere i de periodene hvor det er ledig kapasitet og teknologien kan porsjonere trafikken ut. Det er ikke et selvstendig mål å få ned trafikken, så lenge den foregår med nullutslippskjøretøy og ikke gir kødannelse.

Dette er gode innspill. I lys av den teknologiske utviklingen må vi ta nye vurderinger. Norge må bygge infrastruktur mest mulig rasjonelt og økonomisk, særlig med tanke på presset på statsfinansene i årene fremover. Og en rapport som sier vi kan bygge mer for mindre, den bør absolutt ikke havne innerst i en skuff.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder