Kommentar

Dette er det komplette kaos

Av Astrid Meland

En tidligere høyesterettsdommer mener det ikke er begått justismord i NAV-saken. Vi har en skandale i skandalen.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Da det sto på som verst med NAV-skandalen, sa en kilde høyt oppe i systemet til meg at det eneste som kunne bli verre nå, var om vi har misforstått igjen. Altså at fasiten likevel ikke er riktig. Og at de som er utpekt som offer for justismord, ikke egentlig er det.

Nå sier professor Karl Arne Utgård at han mener det har skjedd. Han argumenterer for det i en juridisk gjennomgang publisert på Rett24 onsdag. Nettstedet skriver:

– Bare for å få det helt tydelig: Er det ditt syn at det ikke er grunnlag for gjenopptagelse av de mye omtalte Nav-sakene?

– Det er korrekt, sier Utgård.

Det var i oktober i fjor arbeidsminister Anniken Hauglie og NAV-topp Sigrun Vågeng la seg NAV-flate og beklaget.

I alvorstynget pressekonferanse innrømmet de den største tabben i offentlig forvaltning etter krigen. 78 personer er uriktig dømt til fengsel. Det høyeste tilbakebetalingskravet var på nær en million. Den lengste straffen syv måneders fengsel. I tillegg er rundt 2000 feilaktig avkrevd penger tilbakebetalt til NAV.

NAV-toppene forklarte at de ikke hadde lagt riktig lovverk til grunn. De visste rett og slett ikke hva som var loven i Norge. Folk var satt i fengsel fordi de hadde reist i EØS med NAV-støtte.

Siden den gang har sjefen for NAV Ytelse Kjersti Monland gått av. Sigrun Vågeng selv har varslet at hun går av i august. Statsråd Hauglie er byttet ut.

Om Utgård har rett var det hele unødvendig. Han mener hovedregelen fortsatt er at man må holde seg i Norge for å få ytelsene, og at norsk lov gjelder, ikke EU-rett. Han mener til og med vi praktiserte reglene for liberalt tidligere.

Det han har gjort er å se på ordlyden i de ulike EU-forordningene, forarbeidene, juridisk teori og lovverket i andre EU-land.

Han er kommet frem til at Irlands lovverk er likt det Norge hadde før NAV-skandalen sprakk. I Irland er det som grunnregel fortsatt ikke tillatt å ta med sykepenger ut av landet.

Utgård har tidligere også sett på Tyskland og Danmark, hvor myndighetene krever søknad før man kan reise med sykepenger til EØS, som Norge gjorde før. Danskene nekter folk å ta med sykepenger ved all ferie.

Utgård mener norske myndigheter i sitt forsøk på å rydde opp, har misforstått den etter hvert berømte artikkel 21 i EUs trygdeforordning. Der står det at den som er «bosatt» eller «oppholder seg i» et annet EØS-land, har rett på ytelser fra Norge.

Den tidligere høyesterettsdommeren mener dette i virkeligheten kun gjelder for sykdom som oppstår etter at man har reist til et annet EØS-land.

Dermed faller hele NAV-skandalen bort.

Han vedgår i sitt notat at de fleste som har uttalt seg så langt, har vært uenig med ham. Mange av dem har vist til de grunnleggende frihetene i EU, blant annet fri bevegelse.

Da saken sprakk i fjor høst, hevdet flere fremstående jurister at saken var innlysende og enkel.

Det er den ikke. En som tidligere har antydet det motsatte, er stipendiat i trygderett Eivind Helland Marienborg som i en kronikk i VG i fjor spurte «Bryter NAV loven i opprydningsarbeidet og?» Et av hans poeng er at det finnes legitime innskrenkninger i EUs friheter.

Hvem som har rett, er helt i det blå. Norges toppjurister skal etter planen komme med sin granskingsrapport i juni.

Det store spørsmålet er: Hvorfor anket man ikke straks disse sakene videre i rettssystemet slik at vi kunne få en rettslig avklaring på hva som er gjeldende rett?

Trygderetten ønsket å ta saken til EFTA-domstolen. Det ble stoppet fordi myndighetene fryktet at det ville gi Norge mindre handlingsrom.

NAV ønsket å anke videre til lagmannsretten. Det kunne åpnet for videre anke til Høyesterett, og en mer endelig avklaring av reglene.

I ettertid er det lett å se at det var det vi burde ha gjort. Det er slikt vi har domstoler til. De skal finne ut hva loven sier.

Det vi i stedet fikk, var en politisk beslutning om at rettsanvendelsen var gal, uten noe bredere debatt i offentligheten eller behandling i domstolene.

Det har ført til stor usikkerhet om hva som er egentlig gjelder. Folk har fått beskjed om at de er ofre for en systemsvikt. Så oppstår det ny tvil om feilen er en feil.

En viktig grunn til at den tungt kritiserte opprydningen i NAV-saken tok så lang tid, var at norske myndigheter i måned etter måned slet med å finne ut hva loven egentlig sier. Det kommer frem i den nå offentliggjorte korrespondansen, som viser at miljø i NAV lenge sto på sin gamle forståelse av regelverket.

De kunne spurt EFTA eller anket saken. Men spørsmålet ble ikke landet før Regjeringsadvokaten ble bedt om råd, høsten 2019.

Da var det bare å gå Via Dolorosa for NAV-toppene og statsråden. Det er ikke over ennå. For vandringen langs smertens vei ser ut til å fortsetter for alle parter i NAV-skandalen.

Mer om

 1. Astrid Meland
 2. Trygdeskandalen
 3. Sigrun Vågeng
 4. EØS
 5. Nav
 6. Norge
 7. EU

Flere artikler

 1. Joda, Norge har gjort en kjempetabbe

 2. De skulle vært på NAV hele gjengen

 3. Den lille manns seier over systemet

 4. NAV-sjefen går av i august

 5. Seks år med varsler – 78 uriktig dømt

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder