Kommentar

Et soleklart bevis på uretten som er begått

I det Fylkesmannen i Hedmark så Magnus Holøyen på tv ble vergemålet hans opphevet umiddelbart. Et klarere bevis på uretten som er begått i Tolga er vanskelig å finne.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Endelig har de tre brødrene Holøyen i Tolga kommune fått oppleve rettferdighet. Det har sittet langt inne hos dem som har behandlet dem urettferdig. At Magnus Holøyen ble satt under økonomisk vergemål uten samtykke, var en skandale. Nå har Fylkesmannen omgjort vedtaket. Det var ikke bare fornuftig, det var det rette å gjøre. Vergemålet skulle aldri vært etablert, grunnlaget for det var alt for svakt og saksbehandlingen var en katastrofe.

Det klareste beviset på det er den oppsiktsvekkende grunnen Fylkesmannen gir for å oppheve vergemålet. Direktør Bernhard Caspari sier rett ut at da man så Magnus Holøyen på tv så ble det helt klart at dette var en som kunne ta vare på seg selv. «(...) han fremsto som klar og tydelig på hva han ønsket(...)» sies det nå.

les også

Fylkesmannen opphever vergemål for Magnus Holøyen

Tygg på den. De som innførte vergemålet skiftet mening i det de så ham på tv. Hadde de aldri møtt ham? Hadde han aldri før fått en sjanse til å vise at han var «klar og tydelig på det han ønsket» og dermed ikke noen kandidat til et tvungent vergemål? Måtte Magnus Holøyen på tv for at de som bestemmer over vergemål skulle forstå hvem han var? Slik fattes tydeligvis avgjørelser med enorm påvirkning på menneskers liv i Tolga og Hedmark.

les også

Verjemålslova respekterer menneskerettane

Fylkesmannen i Hedmark skal selvfølgelig ikke nå bebreides for at de har gjort det rette. Med avgjørelsen i dag er mye av uretten som er begått mot brødrene Holøyen rettet opp. To av dem er ikke lenger klassifisert som psykisk utviklingshemmede på et grunnlag som virker kritisk svakt. Og nå får de igjen lov til å bestemme over sin egne liv. De har riktignok måttet kjempe for det, men de nådde frem. Nå får vi håpe at de kan få leve videre på den måten de fortjener.

les også

Kommunerevisor: Ikke trygg på at Tolga har fulgt reglene

Men saken bør ikke være over. Nå må det gjøres et grundig arbeid for å finne ut hvordan dette kunne skje. Hvem hadde for eksempel ansvaret for å legge frem det grunnlaget som fratok Magnus Holøyen retten til å bestemme over egen økonomi helt til han var på tv? Var det slik at det lå økonomiske motiver bak kommunens initiativ for å gi folk diagnoser? Hva slags leger medvirker til slikt på så svakt grunnlag? Og ligger det flere skandaløse vergemål i arkivene hos Fylkesmannen?

les også

Et offentlig overgrep

Når noe galt har skjedd i det offentlige, er det ofte svakheter med systemet som trekkes frem. Det kan i noen tilfeller være forklaringen, men det kan også være et trekk for at de som virkelig har gjort noe galt skal slippe å stå til ansvar. I denne saken må granskingen være så grundig at man identifiserer hvor beslutningene som har rammet Holøyen-familien så hardt er fattet. Det er lite tillitvekkende at de offentlige organene som har gjort det skal granske seg selv. For tilliten til Tolga kommune, Fylkesmannen og egentlig hele det regelverket som opprinnelig er laget for å beskytte og hjelpe mennesker, er det avgjørende at alle fakta kommer på bordet og at dette får de nødvendige konsekvensene for dem som eventuelt har ansvaret. Det er det som er rettferdighet i ordets egentlige betydning.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder