DEN NYE ARBEIDSLIVET: – For at Norge skal beholde et samfunn med små forskjeller, må vi unngå at store mengder arbeidstakere blir avskiltet som følge av at ny teknologi tas i bruk, skriver Robert Steen. Foto: Jason Lee / X01757

Debatt

Lag «ansattereiser»!

Når arbeidslivet transformeres må vi sørge for at ALLE ansatte må få være med videre. Det er på tide at arbeidsgivere lager «ansattereiser».

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

ROBERT STEEN, finansbyråd i Oslo (Ap)

Robert Steen. Foto: Mikalsen, Helge

– Vi forstod tida vi levde i og ga svar folket trodde på.

Dette var Trygve Brattelis forklaring for Arbeiderpartiets hegemoni i perioden etter andre verdenskrig. Ny digital teknologi kommer til å påvirke hvordan vi lever livene våre, og hvordan vi skaper og deler verdiene våre – mer og raskere enn den industrielle revolusjon. Dette ser ikke ut til reelt å ha gått opp for oss, og som politikere må vi evne å gi svar som folk tror på i møte med den digitale transformasjonen. For det handler mest av alt om mennesker og deres liv, deres jobber og deres kompetanse, deres håp og bekymringer – ikke teknologi.

Den digitale transformasjonen vil medføre at folks arbeidsplasser vil endre seg. Funksjoner vil ikke nødvendigvis forsvinne, men måten vi jobber på vil endres. Disse endringene skjer raskere enn før. Google og McKinsey la nylig frem en rapport som pekte på at opp til 500 000 arbeidsplasser i Norge kan være erstattet av maskiner om ti til femten år. En annen rapport fra amerikanske Brookings institute viser at USA har 28 millioner færre arbeidsplasser som kan utføres av folk uten digitale ferdigheter i dag enn i 2002. Framtiden kan fort virke dyster, eller i alle fall utfordrende.

les også

Den norske modellen

Å spå nøyaktig hvordan den digitale transformasjonen vil påvirke oss er ikke mulig. Rapportene har fra enkelte hold derfor blitt møtt med en voldsom skepsis. Lederen for den norske forening for allmennmedisin kalte Google og McKinsey rapporten «teknologi-optimistisk sprøyt». Ham om det. Det er en unnlatelsessynd å ikke lage politikk som møter denne utviklingen. Mange bransjer har allerede måttet håndtere endringer som følge av den digitale transformasjonen. I banknæringen har allerede mange kundebehandlerne i skrankene måttet finne seg andre oppgaver, mediebransjen utfordres nå av globale digitale medieplattformer, og varehandelen må i større grad vike for netthandel. Alle bransjer vil bli utfordret av denne transformasjonen, både i privat og offentlig sektor.

Som et lite land i en stor verden har vi ingen arbeidstakere å miste. For at Norge skal beholde et samfunn med små forskjeller, store muligheter for alle og stor tillit mellom innbyggerne, må vi unngå at store mengder arbeidstakere, midt i arbeidslivet, blir avskiltet som følge av at ny teknologi tas i bruk. Arbeidsgivere må, i stort, tenke nytt rundt utdanning, kvalifisering, etterutdanning, omstilling og næringsutvikling. Vi må sørge for at ansatte i stede for å bli overtallige får kontrollert og planlagt omskolering, og opplæring, til å kunne jobbe i andre funksjoner i en digital framtid.

Begrepet «brukerreiser» er kjent fra utviklingen av nye og bedre varer og tjenester skapt med brukeren i sentrum. Det er nå på tide at arbeidsgivere lager «ansattereiser». Når arbeidslivet transformeres må vi sørge for at ALLE ansatte må få være med videre. Hos oss i offentlig sektor kan for eksempel en arkivar videreutdannes til informasjonssikkerhetsansvarlige gjennom et 12 måneders utviklingsløp når arkivene skal automatiseres. Digital teknologi kan slik bli en mulighet til å skape en kommune som drives enda bedre og viser mer omsorg. Vi kan transformere «kalde» saksbehandlerhender til «varme» omsorgshender. Dette skal vi gjøre gjennom kloke «ansattereiser».

les også

Landet trenger Arbeiderpartiet mer enn noensinne

Våre nasjonale politikere må nå se på hvordan «ansattereiser» kan utvikles i et storstilt nasjonalt omfang. Det er avgjørende at man sammen med partene i arbeidslivet sitter i førersetet og tegner et bilde av fremtidens arbeidsliv som skaper trygghet i møte med de store forandringene som nå skjer. Alternativet vil føre til utrygghet, være en lissepasning til populister med enkle løsninger og bety en gradvis erodering av den «Norske modellen».

Å gå gjennom den radikale omstillingen som nå skjer er ikke mulig uten et klima preget av bred tillit, forståelse og respekt. Store endringer i arbeidslivet må skje i samvirke med arbeidstakere som føler trygghet for jobb, lønn og framtid. Uten en endringsprosess bredt forankret i det norske trepartssamarbeidet vil vi risikere å svekke Norges posisjon i fremtidens globale, digitale arbeidsmarked.

Vi må med andre ord igjen gi svar som folk kan tro på i møte med den «digitale transformasjon». Vi må ta aktiv styring i beskrivelsen av norske arbeidstakeres «ansattereiser» inn i den digitale framtid. Dette er et arbeid som må begynne så fort som mulig – vi har sannsynligvis ikke så lang tid som de fleste tror.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder