bilde

Kommentar

Nå må Frp være voksenpartiet

Minipartiene Venstre og KrFs krav om en mer liberal innvandringspolitikk går på tvers av folkemeningen og er dumt, dyrt og urettferdig.

Abort skulle bli den store konfliktsaken i de pågående regjeringsforhandlingene. Men her er det partiene stort sett enig. De vil ikke stramme inn kvinners rett til abort.

Innvandring derimot, blir en paranøtt. Her står Frp og KrF lengst fra hverandre. Og mye tyder på at det er Siv Jensens Frp som blir det ansvarlige, voksne partiet.

– For Frps del vil det være avgjørende viktig å få betydelig gjennomslag (...) ikke minst ytterligere innstramminger i asyl- og innvandringspolitikken, sa partileder Siv Jensen på forhandlingenes første dag.

les også

Selvsagt er antallet viktig

Venstre og KrF, derimot, vil liberalisere. Venstre har laget en liste med krav til kostbare, ukloke oppmykninger i asylpolitikken. De vil fjerne rimelighetskravet og midlertidig opphold for mindreårige asylsøkere. Begge partier vil øke antall kvoteflyktninger.

Dette bør de ikke få gjennomslag for.

Folk flest ønsker det ikke. Integreringsbarometeret viser at nordmenn er blitt mer positive til innvandrere, men 69 prosent svarer at vi ikke bør ta imot flere innvandrere (s.24).

Om minipartiene Venstre og KrF skal utløse nye, store ankomster og kostnader, er det ikke bare i strid med folkemeningen. Det fører heller ikke til mer rettferdighet.

les også

Det var ingen elite som sviktet oss

Etter asylbølgen i 2016 strammet politikerne inn i et tverrpolitisk asylforlik.

Siden den gang har Arbeiderpartiet levert en rapport med innstrammende forslag. Frp har satt ned sitt eget migrasjonsutvalg ledet av Sylvi Listhaug. Høyre gjør for tiden samme jobben, og flere prominente medlemmer i utvalget vil strupe asylankomstene til Norge. En av dem, redaktør i Minerva Nils August Andresen, har foreslått å gi folk asyl i Sør-Amerika.

Historisk sett har Norge strammet inn innvandringspolitikken hver gang ankomstene har vært mange. Slik har vi drevet på siden 1980-tallet. For så å la det skli ut. Frp slipper heller ikke unna her. De har latt seg friste til mykhet når det har vært snakk om å sende barnefamilier ut av Norge.

Nå er ankomstene igjen lave. Og derfor mener KrF og Venstre at vi bør ta imot flere kvoteflyktninger.

les også

Klart for det norske tvangsekteskapet

Men denne gangen bør vi ta lærdom av tidligere år, og slutte med oppmykninger som vi senere får rett i fleisen.

Det vi tvert om bør gjøre er å stramme ytterligere til og jobbe med langsiktige løsninger for å unngå at det store befolkningsoverskuddet fra afrikanske land søker nordover. Vi trenger returavtaler og asylavtaler med land lenger sør.

Dagens asylsystem er urettferdig og dårlig. Det hjelper ikke om Venstre og KrF får liberalisert lovgivningen slik at noen flere unge menn fra Afghanistan får opphold i Norge.

Alle med regjeringserfaring, fra SV til Frp, har sett hvor dyrt og lite vellykket en slik politikk har vært, ikke minst hvor tragisk det kan oppleves for de unge mennene selv. Det er helt riktig som Frp sier, at vi ikke bør oppfordre dem til å komme hit og at det er bedre å bruke pengene der de er.

les også

Frp ber om at 450 asylbarn vurderes på nytt

Det vi bør jobbe for er et helt nytt, forutsigbart system som Norge kan planlegge langsiktig med.

Om vi innfører et tak på antall ankomster per år, kan vi også innføre noe av den politikken som Venstre og KrF ønsker seg. Da kan vi ha gode, solide ordninger for folk som er her.

Problemet med spontane ankomster, som sentrumspartiene vil ha mer av, er at slikt tvinger oss til å føre en avskrekkingspolitikk for å hindre at for mange kommer hit. Vi ender opp med å behandle dem som er her dårligere enn vi ellers ville gjort.

Det er ikke smart med for lave satser på ytelsene de første årene. Det er da vi trenger å sette inn ressurser for å løfte folk opp på samme levestandard som nordmenn flest. Men om vi klarer å løfte opp folk på kort tid, da vil selvsagt enda flere komme.

les også

Vi har vært ufattelig naive

En bedre integreringspolitikk er mulig om Venstre og KrF legger fra seg sine liberaliserende forslag.

Et flertall i befolkningen mener Norge bør ta imot flere flyktninger som har behov for beskyttelse, ifølge Integreringsbarometeret (62 prosent, side 30).

Da må vi slutte å ta imot dem som ikke har behov for beskyttelse. Og vi kan ikke ta imot flere enn vi makter.

Det er klart norsk innvandringspolitikk er urettferdig og brutal når svært mange som er forfulgt aldri får en sjanse, men må vike for økonomiske migranter.

Sentrumspartienes liberalisering vil bare gjøre det hele verre. Det er selvsagt godt ment. Men det hjelper ikke.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder