Kommentar

Muligheter i mangfold

Det lønner seg å ansette innvandrere. Større mangfold på arbeidsplassen viser seg å øke både bedriftens produktivitet og inntekt.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Foto: CHRIS WATTIE / X90141

les også

Her sponser de flyktninger

Dette viser en større kanadisk undersøkelse som omfatter 7900 bedrifter i 14 sektorer med over 143 000 ansatte. Det er store ulikheter mellom Canada og Norge, ikke minst landenes innvandringspolitikk.

Men det finnes noen felles utfordringer. En av dem er å utnytte den store ressursen innvandrere kan utgjøre i det økonomiske liv. Mangfold er et faktum i vestlige samfunn og i særlig grad i det svært multikulturelle Canada.

20,1 prosent av kanadierne er født i et annet land og 25 prosent snakker et annet språk enn engelsk og fransk. I Toronto, landets største by, utgjør første- og andregenerasjons innvandrere over 75 prosent av befolkningen. Canada tar imot godt over 300 000 innvandrere i året, inkludert om lag 50 000 flyktninger. Den største gruppen av innvandrere er valgt ut på kvalifikasjoner, som språkkunnskap, utdanning og yrkeserfaring. Det gjør integrering i arbeidslivet enklere.

I Norge er under halvparten av flyktninger i alderen 15 til 66 år sysselsatt, i følge Statistisk sentralbyrå (SSB). Det er en langt lavere sysselsettingsandel enn for befolkningen som helhet. Imidlertid viser nye tall fra SSB at ledigheten blant alle innvandrere, inkludert flyktninger, fortsetter å falle.

For samfunnsregnskapet er det viktig at innvandrere finner arbeid. Det vil også bedriftene tjene på i følge forfatterne av rapporten “Mangfoldets utbytte: Canadas globale fordel,” Bessma Momani og Jillian Stirk, som jeg nylig møtte i Oslo. Deres prosjekt vekker internasjonal interesse.

De har funnet at bedrifter som øker andelen innvandrere i staben med  èn prosent i gjennomsnitt øker inntektene med 2,4 prosent og produktiviteten med 0,5 prosent. I deler av næringslivet der omstillingene og størst og veksten høyest er forskjellen betydelig større. For informasjonsindustrien gir én prosent flere innvandrere i staben en økning i inntektene på 6,2 prosent.

les også

Flere må i arbeid

I nesten alle sektorer er det et betydelig og positiv sammenfall mellom flerkulturelt mangfold og økt produktivitet og inntekt. Momani og Stirk argumenterer for at mangfold i arbeidslivet er et viktig bidrag for å styrke Canadas konkurranseevne.

I tillegg til å bearbeide statistikk møtte de kanadiske forskerne over 100 bedriftsledere i syv byer. De var opptatt av å kunne rekruttere fra en større talentbase og mente at ulike synspunkter bidro til større kreativitet og innovasjon. Større mangfold åpnet muligheter for å utvikle og skreddersy tjenester for en mer sammensatt kundegruppe og det økte kompetansen på internasjonale markeder.

Den kanadiske undersøkelser beskriver også hindringene for bedre  integrering. Det er vanskelig å få godkjent utenlandsk utdanning eller erfaring. Noen har manglende språkkunnskaper. Det kan være en ubevisst diskriminering i rekrutteringen. Arbeidsgivere har en tendens til å ansette folk som ligner på dem selv.

For å møte dette forsøker en del større kanadiske bedrifter såkalt blind rekruttering. Offentlige institusjoner har startet pilotprosjekter basert på en utvelgelse der de som søker arbeid leverer en digital CV, uten å oppgi navn, kjønn eller etnisitet. Det blir først kjent når de utvalgte kommer til intervju. Da er mye oppnådd. Blind rekruttering har resultert i at langt flere med en annen kulturell bakgrunn får jobb.

Forskning ved Universitetet i Agder konkluderer med at høyt utdannede kvinner utsettes for en systematisk diskriminering i arbeidslivet. Forsker May-Linda Magnussen oppgir at anslagsvis 25 prosent av innvandrere med høy utdanning ikke når opp i søknadsrundene. De har ikke norsk navn. For mange av disse ville blind rekruttering gjort en forskjell.

Om 20 år vil all vekst i befolkning og sysselsetting komme som følge av innvandring, i følge det kanadiske statistikkbyrået. I en aldrende befolkning med lave fødselstall vil det bli et sterkt press på helsetjenester, pensjoner og sosiale tjenester. Det er en av årsakene til at den kanadiske regjeringen sier at de ønsker å ta imot en million innvandrere i løpet av de neste tre årene.

Innvandring har bidratt til økonomisk vekst og gjort oss til en mer mangfoldig nasjon, skriver Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre i Jeløya-plattformen. En av utfordringene er den norske velferdsstatens bærekraft. Regjeringen vil derfor legge om integreringspolitikken for å få flere raskere i arbeid. De lover å iverksette en inkluderingsdugnad. Da passer det å se på hva som fungerer i andre land.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder