SVARER: Reksnes og Ruud.

SVARER: Reksnes og Ruud.

Debatt

Svarer: – Mener EAT at importert mat er mer bærekraftig?

Norsk kjøtt er bærekraftig, og kan trygt inngå i et sunt og bærekraftig, norsk kosthold. Å jobbe for at det fortsatt skal være sånn i fremtiden handler ikke om å være bakstreversk, slik EAT påstår, men heller om å ta ansvar for noe så viktig som matproduksjon.

DAG HENNING REKSNES, direktør i Matprat og TOR ARNE RUUD, direktør i Animalia.

Det er et faktum at bare 1% av Norges areal er godt egnet til å dyrke korn og belgvekster. Skal vi utnytte ressursene i Norge og være så selvforsynte som mulig, må husdyr spille en viktig rolle. 

I VG 15/02 skriver EAT at de er stolte over debatten de har skapt, men at diskusjonen ikke kan begrenses til Norge. Men matproduksjon er biologiske prosesser som er avhengig av nasjonal og lokal tilpasning. Skulle hele Norges befolkning gå over til EATs forslag, ville det betydd at mesteparten av maten vi spiser måtte importeres.  

les også

EAT svarer på kritikken: – «Alt som før» ikke bra nok når det gjelder mat

Mener EAT at importert mat er mer bærekraftig? For oss er det vanskelig å se hvordan det vil redusere presset på verdens matproduksjon, og det er uten tvil i strid med FNs klimapanels oppfordring om at hvert land bør produsere så mye av maten på egne ressurser som mulig.  

Når EAT trekker slutningen om mat og bærekraft, utelater de bevisst viktige elementer som hva det er mulig å produsere hvor, med hvilke konsekvenser og rammevilkår. Regnestykket blir ikke riktig om man utelater faktorer som handel, eller utslippskonsekvensene knyttet til økt bruk av åker, økt import og eksport av mat, eller mindre bruk av beite.

EAT sier deres verdensdiett er satt ut fra et helseperspektiv. Når vi etterspør hvordan den er satt får vi beskjed om at metodene er transparente og beskrevet i rapportens tillegg. Vi har lest både rapport og vedlegg uten å finne svar på hvordan man har regnet seg frem til tallverdiene i dietten. Da hjelper det ikke å si at metoden er transparent. 

les også

Ut mot EAT-rapport: – Ha et variert kosthold, med kjøtt!

Kommunikasjonssjefen i EAT synes det er passivt å forholde seg til norske kostholdsråd, og mener det verken vil oppfylle Paris-avtalen eller begrense epidemien av kostholdsrelaterte sykdommer. Norske kostholdsråd er basert på store vitenskapelige kunnskapsoppsummeringer, og vi stiller spørsmålstegn ved EATs svar her. Det er ikke kostholdsrådene som er grunnen til kostholdsrelaterte sykdommer, men snarere at rådene ikke følges.

EAT er en ressurssterk aktør med stort nettverk og ønske om å sette dagsorden. Målet om å ta vare på kloden deler vi til fulle. Men når man presenterer en verdensfasit, må man ta et tydeligere ansvar for å få frem nyansene og de praktiske konsekvensene. Det må også forventes at man kan forklare hvilken metode man har brukt for å fastsette tallene. 

les også

Odelsjente om Gunhild Stordalens rapport: – En halvering av kjøttforbruket vil ikke skje på min gård!

Vi imøteser en diskusjon om norsk kosthold og matproduksjon. Men diskusjonen må være basert på norske forhold, og ikke en forenklet verdensoppskrift. I spørsmålet om en bærekraftig utnyttelse av lokale ressurser nytter det ikke med «one size fits all». 

Vi har alle et ansvar for å redusere utslipp, og norsk landbruk skal uten tvil ta sin del. Men, det er viktig at vi ikke mister hodet og trekker konklusjoner på helt feil grunnlag. 

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder