UNNTAK: - Unntaket Norge har fått fra EUs ståltoll underbygger hvor verdifull EØS-avtalen er, skriver Mads A. Danielsen i Oslo Ap. Foto: Tore Berntsen

Debatt

EØS-motstandere på bærtur

EØS-avtalen reddet nettopp skremmende mange industriarbeidsplasser fra å gå tapt.

Mads A. Danielsen, medlem, Oslo Ap

Til orientering alle i Nei til EU, Rødt, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Fremskrittspartiet og diverse fagforeninger som fortsatt snakker om å «reforhandle» eller si opp EØS-avtalen: Den reddet nettopp skremmende mange industriarbeidsplasser fra å gå tapt.

les også

Trumps ståltoll: Dette kan den bety for Norge

Norges nære økonomiske tilknytning til EU gjennom EØS-avalen har nemlig sikret oss unntak fra EUs beskyttelsestoll på stålprodukter fra tredjeland. Dette er tiltak EU er tvunget til å innføre som en reaksjon på president Donald Trumps toll på stål og opptakt til handelskrig. Formålet er å hindre at stål fra Kina og andre land som egentlig skulle til USA plutselig oversvømmer EU-markedet i stedet.

Problemet er at Norge, som ikke er medlem av EU, i utgangspunktet skal behandles likt med alle andre tredjeland. EUs økning i toll på 25 prosent over natten ville hatt dramatiske konsekvenser for norsk metallindustri, som selger det meste av sine varer til EU.

les også

Acer-debatten: Andre land er bra for oss

Denne saken underbygger hvor verdifull EØS-avtalen er for Norge - og hvordan den er vesentlig forskjellig fra en vanlig handelsavtale. Sveits, med sine vanlige bilaterale avtaler av typen som Nei til EU & co ønsker, har derimot ikke fått unntak og går nå en svært usikker fremtid i møte som kasteball i handelskrigen mellom Trump og EU. Jeg er glad Norge slipper det.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder