Kommentar

Et hus i strid med seg selv

KrFs dype splittelse kan føre partiet ut av norsk politikk. Så alvorlig er det som nå skjer.

Utad sier folk i KrF at de er gode venner. KrF-leder Knut Arild Hareide sier til og med at han er blitt mer glad i nestleder Kjell Ingolf Ropstad den siste tiden. Og at han vil ha Ropstad som sin etterfølger. Hareide er ikke en mann det er lett å bli klok på, heller ikke for dem som jobbet dag og natt for at han skulle vinne frem med sitt ønske om å ta partiet til venstre.

Det vi ser, er et parti der folk ikke stoler på hverandre, og skylder på hverandre når noe går galt. Ropstad klandret nestlederkollega Olaug Bollestad for det som skjedde i stortingssalen mandag denne uken, da KrF støttet Aps forslag om å endre taxfreekvoten. Partileder Knut Arild Hareide støttet Bollestads opptreden av hele sitt hjerte, og sa at slikt vil KrF gjøre mer av. I hvert fall frem til de eventuelt kommer i regjering.

Taxfree-kvoten

Hareide er en erfaren politiker. Han må forstå at denne oppførselen fra KrFs side skaper enda større mistro hos den mulige regjeringspartneren Frp. Og dermed mindre sjanse for at det faktisk blir en firepartiregjering der både Frp og KrF er med. Hareide tapte kampen om KrFs retningsvalg. Nå håper han kanskje å vinne frem likevel.

les også

VG avslører: Ropstad sa han ønsket rød seier internt, men startet abort-hardkjør og rå maktkamp mot Hareide etter superhemmelig møte med Solberg

Frp ser det som skjedde med taxfreekvoten som et forsøk fra rød side på å ødelegge forhandlingene som skal føre KrF inn i Erna Solbergs regjering. Den som innvender at det jo var den blå Bollestad som ledet an i dette, får til svar at hun seiler under blått flagg fordi hun måtte – fordi hjemfylket Rogaland var blått. Egentlig ønsket hun å støtte Hareide og hans ønske om å regjere sammen med Ap, sies det fra Frp-hold.

Det er det ingen på rød side i KrF som tror på. De mener at det var hun som sørget for at Rogaland nesten utelukkende sendte blå delegater til landsmøtet, i stedet for å velge en gruppe fra Bollestads hjemfylke som i større grad gjenspeilet at det var ulike meninger der.

Spillet i kulissene

Det var utfallet her som var med på å sikre seieren for dem som ønsket å regjere med Frp og Høyres statsminister Erna Solberg. De røde stoler ikke på Bollestad etter dette. Mange av dem er rasende på henne.

De røde stoler ikke på Ropstad heller. Særlig ikke etter VGs avsløringer av spillet i kulissene, som viste hvordan Ropstad sammen med statsminister Erna Solberg sørget for at abortspørsmålet ble en sentral del av maktkampen i KrF. Mange peker nå på Hans Olav Syversen som en mulig ny leder. En mann som støttet blå side, men som ikke involverte seg direkte i spillet rundt veivalget. Han kan samle, mens Ropstad splitter, mener de.

les også

Folkevalgte og tillitsvalgte i KrF: En av fem vurderer å trekke seg

Ropstad, på sin side, kan være i ferd med å lure seg selv. Han fikk mange partifeller til å tro at den omstridte paragraf 2c i abortloven kunne endres dersom KrF valgte Erna Solberg. Den handler om kvinners rett til senaborter dersom fosteret har en alvorlig sykdom.

Selvbestemt abort til uke 18?

Den lovendringen blir det ikke noe av. I verste fall, sett med KrF-øyne, kan hele abortstuntet til Ropstad og Solberg føre til at grensen for selvbestemt abort i Norge flyttes fra 12 uker til 18 uker. Hvorfor? For Erna Solberg så at hun hadde havnet i et hjørne hun vanskelig kan komme ut av. Derfor lovet hun raskt at eventuelle endringer i loven vil gi kvinner enda mer selvbestemmelse. Allerede i dag får de aller fleste innvilget abort mellom uke 12 og 18. Økt selvbestemmelse utover dette vil i virkeligheten innebære selvbestemt abort til uke 18, enten det blir med eller uten nemndbehandling.

Erna Solberg må ha visst hele tiden at det ikke ville være mulig å gjøre noe med den omstridte paragrafen. Enda tydeligere må det ha blitt for henne da hun så titusenvis av kvinner og menn i gatene til forsvar for dagens abortlov, over hele Norge. Det er en svekket statsminister som snart skal lede regjeringsforhandlinger med KrF og Frp, to partier som knapt tåler hverandre. Dette blir ikke enkelt for noen av dem.

les også

Ernas abortbløff

Hvem får abort?

På toppen av alt annet må Ropstad etter alt å dømme forklare overfor sine egne at han ikke får endret den omstridte abortparagrafen. Vi ser hvordan han og Bollestad nå desperat forsøker å si at endringer i abortloven ikke trenger å føre til færre aborter, eller til at flere kvinner blir nektet abort dersom fosteret har avvik.

Bollestad har ikke engang klart å svare direkte på spørsmål om hvorvidt en ressurssterk kvinne med god økonomi, stabile familieforhold og solid nettverk vil bli innvilget senabort dersom KrF får gjennom de endringene i loven som partiet ønsker. Heller ikke Erna Solberg evnet å gi et klart svar på dette da hun denne uken ble direkte utfordret i Stortinget.

Det er liten tvil om at de røde i KrF vil bruke Ropstads sannsynlige abortnederlag for alt det er verdt i den videre maktkampen i KrF. For maktkampen fortsetter, enten det skjer i det åpne, eller mer skjult. Den dype splittelsen i partiet kan sprenge KrF i stykker.

les også

Dette begynner å bli flaut, KrF

Markus 3:25

Den store testen kommer ved neste stortingsvalg. KrF har knapt stortingsrepresentanter fra andre steder i landet enn sør og vest, der blå side står sterkt. Spørsmålet er om de som tapte veivalget, vil drive valgkamp for partifeller som valgte Frp fremfor Ap.

Gjør de ikke det, risikerer KrF å havne langt under sperregrensen på fire prosent ved neste stortingsvalg. Da blir de et mikroskopisk miniparti. Det lukter Venstres skjebne lang vei. Venstre sprakk i 1973, og har ikke kommet seg siden. I perioder har partiet vært ute av Stortinget. Ved forrige valg krøket det seg så vidt over sperregrensen ved hjelp av Høyre-velgere som stemte taktisk.

Dagens KrF fremstår som to partier – minst. KrF-ere kan sin bibel. De kjenner sikkert Markusevangeliet 3:25, der Jesus sier: “Om et hus kommer i strid med seg selv, kan det huset ikke bli stående.” Verdt å merke seg, det.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder