Leder

Trumps tollkrig

Av VG Leder

HANDELSKRIGER: USAs president Donald Trump Foto: Reuters

USAs straffetoll på stål og aluminium løser ingen eksisterende problemer. Den skaper bare nye.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Artikkelen er over ett år gammel

USA innfører en tollsats på 25 prosent på stål og 10 prosent på aluminium fra Europa, Canada og Mexico. Det er ventet at de nye tollsatsene vil bli møtt med høyere toll på amerikanske varer i landene som er rammet. Verden er med dette på vei inn i en destruktiv handelskrig. Det er vanskelig å se hvordan man skal komme ut av den. President Donald Trump går mot en helt ny handelspolitikk som vil sette det allerede noe anstrengte forholdet mellom USA og Europa på en alvorlig prøve. Handel og forsvarssamarbeid har vært grunnmuren i de transatlantiske forbindelsene gjennom mange år. Nå svekkes båndene.

les også

Trumps ståltoll møtes av protester og mottiltak

Trump hevder at de nye tollsatsene skal beskytte amerikansk industri mot billig import fra Kina, som er hans hovedmotstander i handelskrigen. De skal hindre at kinesiske selskaper lurer seg unna toll ved å bruke Europa, Mexico eller Canada som «tredjeland» for å få adgang til det amerikanske markedet. Økonomer mener at tiltaket kun vil ha begrenset effekt. Den virkelige effekten vil være en spiral av handelshindringer mellom USA og den delen av verden som tradisjonelt har stått amerikanerne nær. Det vil ramme amerikanske forbrukere og amerikansk eksportindustri. I sin lederartikkel om de nye tollsatsene skriver avisen New York Times at Trump har «erklært krig mot sine venner». Det er dramatisk ordbruk, men det er vanskelig å se at den ikke er dekkende.

les også

Én uke på innsiden av Det hvite hus

Pluss content

Europa må de neste årene være forberedt på å håndtere en amerikansk president som virker nærmest grenseløs i sine forsøk på å fremme visse amerikanske interesser. Tollmurer og alenegang er virkemidler som ser ut til å appellere til Trumps idé om at utenrikspolitikk kun kan forstås som et nullsumspill der hans oppgave er sikre USA en størst mulig del av kaken. Men slik fungerer ikke frihandel og internasjonalt samarbeid. Det gjør tvert imot at det blir mer å dele på når alle gir noe. Dette har USA tradisjonelt alltid forstått og levd etter. Men med Trump er det ikke slik lenger.

les også

Eriksen Søreide om tollen: Bidrar til å svekke USAs troverdighet

Handelskriger og tollmurer har vært forsøkt en rekke ganger i historien. Det har aldri endt godt. Den globale økonomien har sine utfordringer, men den har skapt velstand for store befolkningsgrupper og enorme rikdommer. At verden knyttes sammen gjennom handel og økonomiske avtaler har også bidratt til fred. Land som handler med hverandre går sjelden til krig fordi begge parter har så mye å tape på det. EU er et godt eksempel på hvordan handel og fred henger sammen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder