Foto: Tegning: Roar Hagen IKKE VG-BILDE

Farlig tunnelsyn

Tenk at brobygging skal være så splittende.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Brannen i Oslofjordtunnelen fredag kveld har fyrt opp gamle fronter: Enda et undersjøisk tunnelløp nå, eller helt ny bro mellom Hurum og Frogn en gang i fremtiden?

Bakgrunn: «Lastebil i full fyr i Oslofjordtunnelen»

Det sikreste er å bygge bro. Men like sikkert er det at det i tillegg til store inngrep i naturen også innebærer et stort inngrep i felleskassen. Anslag beløper seg til 20–25 milliarder kr. Dessuten vil det ta tid. En bro må utredes, prosjekteres, finansieres. Så skal motstand nedkjempes og forprosjektet loses gjennom reviderte budsjetter og nasjonale transportplaner. Dersom plantegningene også overlever regjeringsskifter, populistiske kastevinder og politiske værhaner, kan broplanene bli noe av.

Ny tunnel er lettere gjennomførbart, rimeligere å realisere–og vil bety at næringsliv og pendlere kan fortsette å benytte seg av eksisterende løsning inntil den nye ferdselsåren står ferdig.

Ulempen er at risikoen for brann, trafikkulykker og oversvømmelse er den samme som nå. Folk som i dag føler seg utrygge når de kjører ned mot det dypeste punktet på 134 meter under havet, og som akuttmerker kvalmen når det begynner å ryke under hjulbuen av lastebilen foran, vil fortsatt måtte kjenne på det samme hamrende harehjertet.

VG mener: «Bro for tunnel»

«Enkeltbilistenes følelse av at det å krysse Oslofjorden er direkte farlig, er det ingen som kan ta fra dem som både kan lese aviser og som selv gang på gang opplever å komme til stengt tunnelåpning», skrev politisk redaktør Karianne Braathen i Drammens Tidende i går. «Spørsmålet er jo om regionen kan leve med at bilister fortsetter å føle at de krysser Oslofjorden med livet som innsats.»

Med Wikipedia som referanse viser bromotstanderne til at ulykkesfrekvensen kun er halvparten av normal ulykkesfrekvens for undersjøiske tunneler, og at Oslofjordtunnelen hverken er brattest eller statistisk sett farligst av Norges 36 tunneler med undersjøisk løp.

Men statistikk er en fattig trøst når ulykken først er ute. Og det er den såpass ofte at tunnelen har vært stengt inntil 300 ganger i året hvert år siden åpningen i 2000.

Ordfører Monica Vee Bratlie (H) i Hurum ønsker seg bro. Det gjør også Ap-ordførerne i Nesodden og Ski, Nina Sandberg og Tuva Moflag, i likhet med Rebekka Borsch, stortingskandidat for Buskerud Venstre, som har skrevet et flammende innlegg for oversjøisk forbindelse. Frp i de berørte kommunene har aldri sluttet å agitere for bro.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) «utelukker ingenting» før Nasjonal transportplan (NTP) skal opp i Stortinget 19. juni, mens Høyres Nikolai Astrup ikke vil høre om noe annet enn nytt tunnelløp. Stortings-Ap og Venstre sentralt er heller ikke overvettes begeistret for bro, kostbart som det blir. Men hva sier partiene når de erfarer stemningen lokalt? Med skråblikk til Senterpartiets fremgang; tør de utfordre lokalbefolkningen også på dette?

«Oslofjordtunnelen er livsfarlig og skulle aldri vært bygd», uttalte adm.dir. Geir A. Mo i Norges Lastebileier-Forbund til Dagbladet i helgen.

Han mener den bør stenges. Norske yrkessjåfører har sagt det samme i årevis. Nå får de også støtte fra Statens vegvesen. I forarbeidet til NTP lå det en faglig anbefaling fra veimyndighetene om å fase ut tunnelen til fordel for bro. Men da samferdselsministeren la frem forslaget til ny transportplan var dette utelatt. I stedet foreslår NTP å sette av 4,5 milliarder kr. til nytt undersjøisk tunnelløp.

For politikerne som på ett eller annet vis må finne penger til denne forbindelsen, handler det om å gjøre prosjektet billigst mulig. Innsparte milliarder her og der kan finansiere vei og bane andre steder. Samferdselspolitikk er bare et annet ord for utømmelige behov.

Samtidig er det stadig flere fagetater og eksperter som mener at Oslofjordtunnelen, i likhet med også andre undersjøiske tunneler, innebærer sikkerhetsrisikoer man ikke har snakket like høyt om tidligere.

Etter brannen i den 11,5 km lange Gudvangatunnelen i Sogn og Fjordane i 2015, en tunnel med moderat stigning og som derfor ikke betraktes som særlig utsatt, børstet mediene støvet av en rapport fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som utkom året før. Den gjennomgikk 21 tunnelbranner fra de foregående åtte år, hvorav tolv fant sted i de mest risikofylte tunnelene.

I en av konklusjonene om skrekkscenarioet «brann i tunnel» står det at man ikke kan «beskytte seg mot hendelsen, den rammer tilfeldig og kan skje når som helst. Man kan ikke regne med å bli reddet, men må redde seg selv. I de fleste tunneler (som Gudvanga- og Oslofjordtunnelen) er det så lang innsatstid for brannvesenet at brannen vil ha full styrke før de når fram etter minst 15 minutter.».

Det er påvist sikkerhetsbrister i norske veitunneler som aldri ville blitt godtatt dersom en tilsvarende risiko ble knyttet til transport i luften eller til sjøs. Norge er et av landene i verden med flest tunneler. Vi har 1130 av dem, med en samlet lengde på mer enn hundre mil. Det er som en sammenhengende biltur fra Oslo til Bodø. 42 av disse betegnes som risikotunneler.

En rapport fra Transportøkonomisk Institutt (TØI) som kartla kjøretøybranner i tunneler i perioden 2008-15, viste at undersjøiske tunneler og tunneler med høy stigningsgrad hadde en høyere andel branner enn andre. Alle de undersjøiske tunnelene i Norge havnet i denne kategorien.

Les TØI-rapporten her: «Tunge kjøretøyer overrepresentert i tunnelbranner»

I fjor høst slo også Riksrevisjonen alarm. Riksrevisor Per-Kristian Foss sa den gang til VG at «Statens vegvesen i altfor mange tilfeller ikke har god nok oppfølging av sikkerheten». Arbeidet med oppgradering for å møte EUs tunneldirektiv går heller ikke raskt nok. Innen 2020 må Norge oppgradere 474 tunneler.

Ødeleggelsene i Oslofjordtunnelen denne gangen anslås å være større enn etter storbrannen i 2011. Siden den gang har ytterligere fem lastebiler og tre personbiler brent opp. I 2003 ble tunnelen oversvømt da pumpesystemet sviktet. Noen måneder senere raste 12 stein fra tunneltaket.

Stadige reparasjoner og stengning har sin pris det også. Tunnelsyn kan være farlig.

Få flere kommentarer og kronikker: Følg VG Meninger på Facebook!

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder