E-SIGARETTER: – Å regulere e-sigaretter som et legemiddel, slik lege Preben Aavitsland foreslår, vil redusere produktets appell til røykere, skriver Karl Erik Lund. Foto: Berit Roald , NTB scanpix

Debatt

E-sigaretter virker

Forbudet mot e-sigaretter hindrer røykere overgang til et
klart mindre skadelig alternativ.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

KARL ERIK LUND, dr.polit. Forskningsleder Nasjonalt Folkehelseinstitutt

Lege og epidemiolog Preben Aavitsland hevder i VG at e-sigaretter

a) ikke virker i røykavvenning b) fører til kombinasjonsbruk med tobakk c) gjør ikke-røykende ungdom nikotinavhengige.

Aavitsland råder derfor Helse- og omsorgsminister Bent Høie til å opprettholde forbudet mot nikotinholdig væske i e-sigaretter, eller regulere produktet som et legemiddel.

Les Aavitslands innlegg: Men, e-sigarettene virker jo ikke

Effekt i avvenning

I sin første påstand legger Aavitsland til grunn en mye kritisert oppsummeringsartikkel skrevet av to kontroversielle forskere og aktivister i California. De fleste offisielle oppsummeringer av forskningen konkluderer imidlertid med at e-sigaretter demper røyketrang, mildner abstinenssymptomer, reduserer sigarettforbruket og har effekt på røykeslutt. Foreløpig er undersøkelsene for få til å kunne avgjøre hvor stor effekten er i forhold til andre sluttemetoder. Undersøkelser gjort av de første e-sigarettene på markedet, produkter med variabel kvalitet og dårlig evne til å avgi nikotin, indikerte at effekten fra disse var noenlunde lik den man vanligvis finner fra nikotinholdige legemidler.

Karl Erik Lund. Foto: Cornelius Poppe , NTB scanpix

Nyere varianter av den elektroniske sigaretten ser derimot ut til å ha langt bedre effekt som røykesluttmiddel. Det er imidlertid e-sigarettenes overlegne popularitet hos røykerne som tilsier at effekten på befolkningsnivå vil overstige effekten fra nikotinlegemidlene. Undersøkelser viser at segmentet av potensielle byttere fra tobakk til damp i nikotinproduktsammenheng er sjeldent stort.

Treffer særlig storrøykerne

Som nikotinerstatningsprodukt skiller e-sigaretter seg fra legemidlene ved at de også appellerer til røykere som ikke har planer om å slutte å røyke. Dette segmentet utgjør den store majoriteten av røykere, og et produktbytte blant disse vil bety mye i folkehelsesammenheng. Men som ved all bruk av nikotinerstatningsmidler vil også e-sigaretter kunne resultere i en periode med kombinasjonsbruk med tobakk. Slik dobbeltbruk medfører vanligvis sterk reduksjon i sigarettforbruket, og øker også sannsynligheten for påfølgende røykestopp. Dobbeltbruk er derfor ikke ensidig negativt.

Å regulere e-sigaretter som et legemiddel, slik Aavitsland foreslår, vil redusere produktets appell til røykere. Den langvarige og kostnadskrevende uttestingen vil dessuten forsinke produktutviklingen og fordyre produktet.

Lite fristende for ikke-røykere

Avslutningsvis tror Aavitsland at opphevingen av forbudet mot nikotinholdig væske vil resultere i økt bruk blant ikke-røykere og viser til undersøkelser utført på amerikanske high schools. Disse undersøkelsene viser riktignok at eksperimenteringen med e-sigaretter har økt blant ikke-røykere, men uten at det har forplantet seg i noen økning i regelmessig bruk. Majoriteten av amerikanske ikke-røykere som tester ut e-sigaretter bruker dessuten e-sigaretter uten nikotin.

Resultater viser at den faktiske bruken av, og interessen for å bruke, e-sigaretter blant ikke-røykere er svært lav. I Norge utgjør ikke-røykere kun tre prosent av damperne. I England, der nikotinholdige e-sigaretter har blitt solgt over disk i ti år, er forekomsten blant ikke-røykere like lav.

Det er lite trolig at helseministerens forslag om å oppheve forbudet mot nikotinholdige e-sigaretter vil føre til noe økt tilstrømming av ikke-røkere blant brukerne. Forbudet hindrer derimot røykere overgang til et klart mindre skadelig alternativ og gjør at røykerne må skaffe produkter fra usikre forsyningskilder på internett.

Les også

 1. Men, e-sigarettene virker jo ikke

  Helseministeren vil frigi salg av e-sigaretter med nikotin. Han har lyttet til dem som forteller at endelig finnes det…
 2. Sterke reaksjoner på regulering av e-sigaretter

  Regjeringens forslag til lovendringer for e-sigaretter hylles og hates.
 3. Regjeringen vil tillate e-sigaretter med nikotin

  Regjeringen åpner for å tillate salg av nikotinholdige e-sigaretter i Norge.
 4. Ny lov forbyr å røyke i bil med barn i England

  Mens England forbyr å røyke i bilen med barn, er det uaktuelt for Norge å gjøre et slikt tiltak.
 5. Kreftforsker: – Røyking er dødeligere enn vi trodde

  En ny studie viser at halvparten av alle dødsfall ved tolv ulike krefttyper skyldes røyking.
 6. Stopper reklamering for e-sigaretter

  Helsedirektoratet går inn for å fjerne bilder og positiv omtale av e-sigaretter.
 7. Dampen for tilværelsen

  En ny rapport fraFolkehelseinstituttet har vurdert helserisiko ved bruk av e-sigaretter.
 8. Ikke lettere røykeslutt med e-sigaretter

  Foreløpig er det lite som tyder på at e-sigaretter gjør det enklere å stumpe røyken.
 9. Advarer mot smakstilsetningene i e-sigaretter

  Forskere slår alarm om tilsetningsstoffene i e-sigaretter.
 10. Passiv røyking ved e-sigaretter gir helserisiko

  E-sigaretter er ikke er så ufarlig som mange har trodd. Både røykeren og personer i nærheten kan få i seg like mye…
 11. Vil gjøre e-sigaretten lovlig i Norge

  Frp vil ha elektroniske sigaretter i lovlig salg i Norge, i bytte mot at helseminister Bent Høie (H) får grønnfarge…

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder