E-SIGARETTER: – Å regulere e-sigaretter som et legemiddel, slik lege Preben Aavitsland foreslår, vil redusere produktets appell til røykere, skriver Karl Erik Lund.
E-SIGARETTER: – Å regulere e-sigaretter som et legemiddel, slik lege Preben Aavitsland foreslår, vil redusere produktets appell til røykere, skriver Karl Erik Lund. Foto: Berit Roald , NTB scanpix

E-sigaretter virker

MENINGER

Forbudet mot e-sigaretter hindrer røykere overgang til et
klart mindre skadelig alternativ.

debatt
Publisert:

KARL ERIK LUND, dr.polit. Forskningsleder Nasjonalt Folkehelseinstitutt

Lege og epidemiolog Preben Aavitsland hevder i VG at e-sigaretter

a) ikke virker i røykavvenning b) fører til kombinasjonsbruk med tobakk c) gjør ikke-røykende ungdom nikotinavhengige.

Aavitsland råder derfor Helse- og omsorgsminister Bent Høie til å opprettholde forbudet mot nikotinholdig væske i e-sigaretter, eller regulere produktet som et legemiddel.

Les Aavitslands innlegg: Men, e-sigarettene virker jo ikke

Effekt i avvenning

I sin første påstand legger Aavitsland til grunn en mye kritisert oppsummeringsartikkel skrevet av to kontroversielle forskere og aktivister i California. De fleste offisielle oppsummeringer av forskningen konkluderer imidlertid med at e-sigaretter demper røyketrang, mildner abstinenssymptomer, reduserer sigarettforbruket og har effekt på røykeslutt. Foreløpig er undersøkelsene for få til å kunne avgjøre hvor stor effekten er i forhold til andre sluttemetoder. Undersøkelser gjort av de første e-sigarettene på markedet, produkter med variabel kvalitet og dårlig evne til å avgi nikotin, indikerte at effekten fra disse var noenlunde lik den man vanligvis finner fra nikotinholdige legemidler.

Nyere varianter av den elektroniske sigaretten ser derimot ut til å ha langt bedre effekt som røykesluttmiddel. Det er imidlertid e-sigarettenes overlegne popularitet hos røykerne som tilsier at effekten på befolkningsnivå vil overstige effekten fra nikotinlegemidlene. Undersøkelser viser at segmentet av potensielle byttere fra tobakk til damp i nikotinproduktsammenheng er sjeldent stort.

Treffer særlig storrøykerne

Som nikotinerstatningsprodukt skiller e-sigaretter seg fra legemidlene ved at de også appellerer til røykere som ikke har planer om å slutte å røyke. Dette segmentet utgjør den store majoriteten av røykere, og et produktbytte blant disse vil bety mye i folkehelsesammenheng. Men som ved all bruk av nikotinerstatningsmidler vil også e-sigaretter kunne resultere i en periode med kombinasjonsbruk med tobakk. Slik dobbeltbruk medfører vanligvis sterk reduksjon i sigarettforbruket, og øker også sannsynligheten for påfølgende røykestopp. Dobbeltbruk er derfor ikke ensidig negativt.

Å regulere e-sigaretter som et legemiddel, slik Aavitsland foreslår, vil redusere produktets appell til røykere. Den langvarige og kostnadskrevende uttestingen vil dessuten forsinke produktutviklingen og fordyre produktet.

Lite fristende for ikke-røykere

Avslutningsvis tror Aavitsland at opphevingen av forbudet mot nikotinholdig væske vil resultere i økt bruk blant ikke-røykere og viser til undersøkelser utført på amerikanske high schools. Disse undersøkelsene viser riktignok at eksperimenteringen med e-sigaretter har økt blant ikke-røykere, men uten at det har forplantet seg i noen økning i regelmessig bruk. Majoriteten av amerikanske ikke-røykere som tester ut e-sigaretter bruker dessuten e-sigaretter uten nikotin.

Resultater viser at den faktiske bruken av, og interessen for å bruke, e-sigaretter blant ikke-røykere er svært lav. I Norge utgjør ikke-røykere kun tre prosent av damperne. I England, der nikotinholdige e-sigaretter har blitt solgt over disk i ti år, er forekomsten blant ikke-røykere like lav.

Det er lite trolig at helseministerens forslag om å oppheve forbudet mot nikotinholdige e-sigaretter vil føre til noe økt tilstrømming av ikke-røkere blant brukerne. Forbudet hindrer derimot røykere overgang til et klart mindre skadelig alternativ og gjør at røykerne må skaffe produkter fra usikre forsyningskilder på internett.

Her kan du lese mer om