FOREGANGSKVINNE: At norske kvinner, her representert ved norges første kvinnelige drosjesjåfør, Magna Hansen i 1956, inntok arbeidslivet er en avgjørende forklaring på norsk velstand. Foto: Aktuell/Scanpix

Kommentar

Verdien av kvinner i arbeid

Vi hører stadig hvordan oljen har gjort oss rikere. Det er bare halve sannheten. Uten kvinner i arbeid hadde Norge vært flere tusen milliarder kroner fattigere.

Vi vet alle at Norge er verdens beste land å bo i. En trenger ikke engang å være nordmann for å innrømme det. Det finnes nok av internasjonale rangeringer som bekrefter det samme.

Hvorfor det er slik, finnes det mange forklaringer på. Den meste brukte er at Norge fant oljen på 70-tallet. Altså at det er flaks, mer enn det er menneskene.

Det finnes ikke flaks. Det finnes rette avgjørelser til rett tid. Å bore etter olje på norsk sokkel var en slik rett avgjørelse. Å kjempe for kvinners likestilling den andre rette avgjørelsen.

Gjør Norge rikere

Uten kvinner i arbeid hadde Norge vært 3300 milliarder kroner fattigere. Og dersom kvinner i dag jobbet like mye som menn gjør, hadde vi vært enda 2300 milliarder kroner rikere. Det viser en ny rapport fra Institutt for samfunnsforskning, omtalt i Dagsavisen mandag.

En OECD-rapport fra 2012 er heller ikke til å misforstå. Land som ikke ønsker, eller tilrettelegger for at kvinner kan stå i heltidsarbeid må belage seg på mye dårligere produktivitet. Altså hva et land produserer i forhold til innsats. Dårlig produktivitet gir dårlig levestandard og dårlig økonomi.

Patriarkalske land med oljeformuer, slik som land i Midtøsten, er derfor ingen gode land å leve i for menigmann- og kvinne. Sjekk rangeringene. Ikke alt kan altså løses med petro-dollar. Ønsker en velferd for befolkningen må kvinner slippes fri til å oppsøke arbeidsmarkedet. Det er de som kan løfte land og generasjoner ut av fattigdom.

Hanne Skartveit skriver: Udugelige menn og dyktige kvinner

Fremste eksportvare

Hvor tett økonomisk vekst er knyttet opp mot likestilling er også land som Japan, Taiwan og Sør-Korea i ferd med å innse. Den japanske økonomien har stagnert kraftig, fordi det ikke finnes nok arbeidskraft. 70 prosent av kvinnene forlater arbeidslivet etter sitt første barn. Japan er helt avhengig av kvinner i fremtiden.

Statsfeminisme koster. Men den smaker altså mer enn den koster. Oppskriften er like enkel, som den er genial, tilretteleggelse. Svangerskapspermisjon og full barnehagedekning gir Norge en milliardgevinst. Det er lærdom å eksportere.

På Twitter: @ShaziaSarwar

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder