STENGES UTE: Artikkelforfatteren mener eldre stenges ute av samfunnet. Foto: Javad M. Parsa VG

Debatt

«Ingen tilfeldighet at vi ofte hører om eldre som ligger døde i leiligheten sin i uker uten at noen oppdager det»

Å oppleve monotone, lange dager og ensomhet er en stor påkjenning for eldre, skriver artikkelforfatteren.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

NILS FAGERJORD (85).

Det er i dag ca. 500.000 personer over 67 år og ca. 220.000 over 80 år. Trolig er en del av denne generasjonen nesten ikke lenger integrert i dagens familiemønster eller sosiale liv.

De betaler velstands-kalaset med ensomhet og savn, mens verden utenfor raser forbi. En verden der familiene er mest opptatt med sine mobiltelefoner, leserbrett, PC-er, biler og hytter i stadig økende grad.

VG-spesial om ensomhet: «Jeg kan ikke huske sist jeg ble invitert i en bursdag»

Familien har vært grunnlaget for sosialt nettverk og en god kilde til ressurser som praktisk hjelp og omsorg. Men slik er det ikke lenger.

For mange eldre er ensomheten det aller største problemet. Det snakkes ikke så mye om det. Men det er ingen tilfeldighet at vi ofte hører om eldre som ligger døde i sin leilighet i uker uten at noen oppdager det.

Politikerne gjør lite

Å oppleve monotone, lange dager og ensomhet i månedsvis er en stor påkjenning, så stor at suicidale tanker melder seg. Jeg frykter at selvmord blant eldre kan vokse mye når eldrebølgen treffer oss.

Da får vi over dobbelt så mange eldre og uføre enn det vi er i dag, og nåværende helse- og omsorgsektor vil ikke på noen måte være bærekraftig, og våre politikere og ansvarlige byråkrater gjør lite eller ingen ting med det!

Se også: «Ensomhet er like farlig som å røyke»

Eldreomsorgen drives i dag etter stoppeklokken. Det er ingen tid til sosial kontakt. «Tjenesten er ikke ment å fylle de sosiale behovene til de eldre», sies det fra de som har ansvaret.

Men det kan ikke være riktig at det offentlige er uten forpliktelser for å fylle medmenneskers sosiale behov? Svaret er NEI! Hjemmetjenesten må tilføres flere ressurser, slik at de kan ta seg av den enkelte pasient på en bedre måte.

Stort behov for hjelp

Dette kan gjøres ved for eksempel å ha samtaler om depresjoner, familiære overgrep (som skjer oftere enn man liker å tenke på) eller suicidale tanker. Tjenesten må legge inn i sine rutiner systematisk å besøke eldre hjemmeboende som ikke mottar hjemmetjenester. Dagens og fremtidige brukere, har og vil ha, helt andre krav til omsorgen. Det må ytes en helhetlig omsorg som dekker de fysiske, psykiske, sosiale, åndelige og kulturelle behov, noe som ikke skjer i dag.

Martine (19) føler seg ensom: «Jeg kan ikke huske hvordan det kjennes å være skikkelig lykkelig»

Etter seks-syv års arbeid for Frivilligsentralen med å ledsage eldre har jeg erfart at nettopp hos disse hjemmeboende var det et stort behov for omsorg og hjelp. Noe de ikke fikk. Selv hos beboere i omsorgsboligene erfarte jeg til dels alvorlig omsorgssvikt, bla. på grunn av dårlig oral helse, depresjoner og angst.

Utestenges

Men overgrepene bare fortsetter og er tiltagende. Mange eldre uten PC stenges ute fra samfunnet når offentlige organer i hovedsak sender post digitalt. Tall fra SSB viser at hver femte eldre mellom 67 og 79 år ikke har tilgang til internett. Antagelig er tallet for de over 80 enda høyere.

Se også: Berit (88) døde etter tre måneders mareritt

Og nå i januar vil 570.000 pensjonister og uføre ikke få den vanlige utbetalingsmeldingen fra NAV. Nå sendes de digitalt, med de konsekvenser det måtte ha for den enkelte.

Utviklingen på det teknologiske plan har gjort at mange eldre ikke greier å henge med. Det å mestre en moderne mobiltelefon er for eksempel uråd. Følelsen av utestengelse bare tiltar.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder