BEDRE FREMTID: Da Ashley var åtte måneder gammel, falt hun styft og resultatet ble en hofteskade, som hun ennå sliter med. – Verden skylder Ashley og alle andre barn og unge i verden å gjøre bærekraftsmålene til en realitet. Det gir en bedre framtid for oss alle, skriver generalskretæren i Plan Norge. Foto:Plan.,

Debatt

FNs nye bærekraftsmål: En seier for barn og unge

Ashley (12) fra Guatemala er en av mange barn og unge som i dag kan juble fordi verdens stater sist uke anerkjente
at det ikke blir bærekraftig utvikling i verden, om ikke barn og unge involveres. «Alle skal med» heter det i FNs nye bærekraftsmål. Det er verdt å feire på den internasjonale ungdomsdagen.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

Artikkelen er over fire år gammel

KJELL ERIK ØIE, generalsekretær Plan Norge

«Å engasjere ungdom er mer verdifullt, enn noensinne… jeg ber ungdommen kreve, og fremme, den utviklingen vi har så sterkt behov for i verden,» sa FNs generalsekretær Ban Ki-moon om de nye bærekraftsmålene (SDG) som ble vedtatt sist søndag.

Målene er et resultat av flere års arbeid av FNs medlemsland, sivilsamfunn og privat sektor verden over. 17 mål og delmål beskriver hvordan verdens stater skal utrydde sult, fattigdom og stoppe skadelige klimaendringer innen 2030. Bærekraftsmålene danner rammeverket f or samfunnsutviklingen, globalt og lokalt, de neste 15 årene. Og de dekker langt bredere enn tusenårsmålene (MDG), nå inkluderes økonomiske, miljømessige og sosiale aspekter ved utvikling.

LES:Vil utrydde ekstrem fattigdom og sult innen 2030.

Utvikling med barn og unge

Kjell Erik Øie. Foto:Ragnhild Heggem Fagerheim,

Deltakelse fra barn og unge, og inkludering av jenter og kvinner, er viktig for å oppnå utvikling. Likevel ser vi at barn, unge, jenter og kvinner tidligere ikke har blitt gitt mulighet til å delta og bidra politisk, økonomisk og sosialt, på lik linje med gutter og menn. Dette skal nå endres. I de nye bærekraftsmålene kan barn og unge, jenter og funksjonshemmede, bli vinnere.

«Bærekraftsmålene skal realisere menneskerettighetene til alle, bidra til likeverd mellom kjønnene og bemyndige alle kvinner og jenter», heter det. Det kommer ungdom som Ashley til gode.

Da Ashley var åtte måneder, falt hun og fikk en hofteskade som førte til deformering av bena hennes, noe som gjør at hun ikke kan gå. I mange år fikk hun ikke skolegang fordi hun ikke kom seg til skolen på egen hånd. Det var først da hun kom i kontakt med Plan i Guatemala, at hun fikk støtte med gåstol og trening og deretter startet på skolen.

Med de nye bærekraftsmålene vil Ashley ha en større mulighet for at myndighetene i Guatemala prioriterer hennes rett til helsehjelp, utdanning og deltakelse, ikke bare fordi hun har rett på det, men også fordi myndighetene forplikter seg til å møte Ashleys behov i deres nye utviklingsplan.

Rettighetsbaserte mål

De gamle utviklingsmålene hadde mye bra ved seg, men de var ikke rettighetsbasert. Det vil si at et de ikke var basert på FNs menneskerettigheter, men på måloppnåelse på noen utviklingsområder. Det førte til at utvikling for mange ble ansett som viktigere enn å gi utvikling også til de marginaliserte som funksjonshemmede barn, urbefolkning, voldsutsatte barn og kvinner.

En måte dette har blitt utført på, er for eksempel vaksineringen som vi i Norge har god kjennskap til, blant annet gjennom tidligere statsminister Jens Stoltenbergs engasjement i vaksinering av barn i India og Pakistan gjennom GAVI-samarbeidet. Å vaksinere mange barn i disse tett befolkede landene ga en rask måloppnåelse på et område som barns overlevelse de første årene etter fødselen. Dette er et viktig bidrag, men det ble ikke fokusert på å nå de mest sårbare. I de nye bærekraftsmålene er inkludering av de mest marginaliserte et mål i seg selv. Det betyr at vaksinering av de mest sårbare, som urbefolkning i grisgrendte strøk, er viktig for å lykkes.

Vi har arbeidet med innspill til de nye bærekraftmålene i flere år, og vi er nå veldig fornøyde med at de nye globale utviklingsmålene bygger på FNs menneskerettigheter. Barn og funksjonshemmedes rettigheter er mye bedre integrert enn i de tidligere tusenårsmålene, der de var helt utelukket fra rammeverket. Bærekraftsmålene inneholder også delmål for å sikre barn og unge beskyttelse mot vold og overgrep, bekjempe barneekteskap og gi alle barn og unge videregående utdanning.

For oss er det avgjørende at de nye målene påpeker at alle skal inkluderes. Likestilling, inkludering og bemyndigelse av de mest sårbare, som jenter, funksjonshemmede og minoriteter, spiller en nøkkelrolle for utvikling for alle. Men bærekraftsmålene blir bare ord, med mindre både sivilsamfunn, organisasjoner og regjeringer samarbeider for og lykkes med å redusere fattigdom og sikre bærekraft i verden. Det krevende fremover blir hvordan bærekraftsmålene blir implementert og fulgt opp nasjonalt og globalt. Plan vil fremover ha møter med FNs medlemsland og med sivilsamfunn for å sikre oppfølging av bærekraftsmålene, samt nøye følge de indikatorene som viser om målene blir nådd.

Nå anerkjennes den positive kraften som jenter, gutter, unge kvinner og unge menn har i seg selv som en ressurs for utvikling. Dette er en utvikling Plan ønsker velkommen, fordi deres innsikt og bidrag til innovasjon er avgjørende for å lykkes med bærekraftmålene. Tidligere har unge mennesker ofte blitt ansett som passive mottakere av hjelp.

En ny mulighet for verdens barn og unge

Det viktige fremover er å sikre at barn og unges deltakelse blir en realitet, ikke bare ord. Barn og unge kjenner selv hvor skoen trykker med hensyn til manglende utvikling. Regjeringer verden over bør nå forplikte seg til å engasjere barn og unge i utvikling av nasjonale handlingsplaner for å sikre at de møter sine forpliktelser. Det bør for eksempel utføres nasjonale vurderinger minst hvert fjerde år for å overvåke deltakelse og utviklingen når det gjelder inkludering av barn, unge, jenter og sårbare grupper. Beskyttelse mot vold og overgrep, kamp mot barneekteskap og rett til ungdomsskoleutdanning er grunnleggende rettigheter for å skape utvikling, slik sett er det viktig at alle land står bak dette.

Tre timer utenfor hovedstaden i Guatemala forsøker Ashley å trene seg opp til å gå uten gåstol eller rullestol. Hun har ett år igjen på barneskolen før hun skal over på ungdomskolen. Uten behandling vil en lengre reisevei være vanskelig, men med det nye utviklingsrammeverket vil hun kunne være et skritt nærmere målet om å bli lærer.

Verden skylder Ashley og alle andre barn og unge i verden å gjøre bærekraftsmålene til en realitet. Det gir en bedre framtid for oss alle.

Les også

 1. Vil utrydde ekstrem fattigdom og sult innen 2030

  Landene i FN er blitt enige om innholdet i de nye bærekraftsmålene. Å utrydde ekstrem fattigdom og sult er blant målene…
 2. Det går bedre, tross alt

  Det virker ikke alltid slik, i et nyhetsbilde preget av terror…
 3. - Et svart hull hvor ambisjoner forsvinner

  Kritikere kaller toppmøtet i Rio en katastrofe. - Det er bedre at verdens ledere møtes enn at de holder seg…
 4. Børge Brende inspireres av Gunhild Stordalen

  Utenriksminister Børge Brende henter inspirasjon fra Gunhild Stordalen, i forkant av FN-konferansen om finansiering av…
 5. Jobber doble skift for å skaffe skolegang til 500.000 barn på flukt

  Utdanningsministeren i Libanon åpner for doble skift i landets skoler for at en halv million syriske barn på flukt skal…
 6. Erna lanserer FN-kommisjon som skal skaffe utdanning til alle

  Statsminister Erna Solberg (H) vil oppnevne en verdenskommisjon for utdanning i FN-regi, for å nå målet om at alle barn…
 7. Sliter på meningsmålingen, men i Davos er hun pop: Erna på eksklusiv liste

  DAVOS (VG) Mens Jonas og Ap fosser frem på meningsmålingene og setter Erna i skyggen hjemme i Norge, er hun mer populær…

Mer om

 1. Guatemala

Flere artikler

 1. Vil utrydde ekstrem fattigdom og sult innen 2030

 2. Slutt å la barn gifte seg

 3. Slik vil reisebransjen gjøre verden til et bedre sted

 4. Pluss content

  Mitt liv som barnebrud

 5. Pluss content

  Erna Solberg: De som kommer til Norge, må bli en av oss

Fra andre aviser

 1. Slik skal verden bli bedre for alle barn

  Fædrelandsvennen
 2. FNs nye utviklingsmål er prateklubbens triumf

  Aftenposten
 3. FN-forhandlinger om nye utviklingsmål: Dette står striden om

  Aftenposten
 4. Hver gang du blunker

  Fædrelandsvennen
 5. Ekstrem fattigdom er halvert siden 1990

  Aftenposten
 6. Studie: 400 millioner barn diskrimineres

  Bergens Tidende

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder