KRITISK: Det er ikke bra at innsats mot organisert kriminalitet fra 2015 og 2016 dessverre er fjernet som begrep fra det viktigste redskapet for styring av politiet - tildelingsbrevet for de årlige budsjettene, skriver Jan Bøhler. Foto: Frode Hansen / VG

Debatt

Blir kampen mot organisert kriminalitet organisert bort?

Det var mye oppmerksomhet om Politireformen i fjor da vi behandlet antall politidistrikter og hvor hovedkontorene skulle plasseres. Men nå når  innhold og organisering av politidistriktene skal bestemmes og gjennomføres, går det stille for seg.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

JAN BØHLER, storbypolitisk talsmann, Arbeiderpartiet

I Oslo og andre storbyer betyr det særlig mye at innsatsen mot organisert kriminalitet og gjenger styrkes, og ikke utvannes.

For bare ett års tid siden sidestilte regjeringen terrorisme og organisert kriminalitet som trusler mot vår samfunnsstruktur i stortingsmeldingen om Globale sikkerhetsutfordringer. Det er viktig å ta inn over oss at dette skjer i Norge her og nå, ikke minst i hovedstaden.

Få flere kommentarer og kronikker: Følg VG Meninger på Facebook!

Bare i den siste tida har gjengmiljøer vært involvert i alvorlige hendelser med skytevåpen og kniver på Bjørndal, Kalbakken, Grønland, Vestli, Mortensrud, Egon på Lørenskog, mm. I 2015 og til nå i 2016 har org krim-seksjonen i Oslo Politidistrikt avverget 25 meget alvorlige kriminelle anslag og 6 planlagte drapsforsøk i regi av disse miljøene. 60 gjengmedlemmer ble pågrepet i fjor og 38 skytevåpen og 3,5 kg sprengstoff ble beslaglagt.

Omfattende og komplekst

Situasjonen i dag er krevende fordi politiet har flere miljøer å følge med på enn før. Ungdomsgrupper som tidligere begikk noe kriminalitet, har tatt steget til å bli organiserte kriminelle gjenger av samme type som B-gjengen, Young Guns, kriminelle MC-gjenger, Furuset Bad Boys, m fl. Også ulike etniske gjenger av personer med bakgrunn fra Litauen, Somalia, Albania og Balkan er i samme kategori. De driver en ustoppelig jakt på nye kriminalitetsfelter og skaffer seg ny kompetanse og rekkevidde ved å inngå samarbeid og allianser på tvers av grensene.

Følg VG Meninger på Instagram ved å klikke her eller legge til @vgmeninger.

De kan stå bak alt ifra menneskehandel, grove ran, narkonettverk, torpedovirksomhet, innbruddsraid og menneskesmugling - til falsk fakturering, momssvindel, IKT-kriminalitet, svindel med bankkort, innsidehandel, osv.

Dette er den største utfordringen for norsk politi og det er meget ressurskrevende oppgaver. Bare å pågripe NOKAS-raneren Metkel Betew for forbund til drap og væpnet ran, krevde 10 måneders skjult etterforskning. For å kunne ta seg av slike saker har de tidligere politidistriktene bygd opp egne org krim-seksjoner. Det gjelder bl. a. Hordaland, Rogaland, Sør Trøndelag, Agder, Romerike og Oslo. Den sistnevnte har en egen enhet, Spesielle Operasjoner (SO), som er tett på gjengene for å forhindre rekruttering til dem og avverge alvorlige anslag og farlige konflikter. Uten denne egne innsatsen som har pågått siden vi i 2006-07 hadde mange skyteepisoder i Oslo, ville kriminaliteten her lignet mye mer på den vi ser i drabantbyene i Gøteborg.

Les også: Politiet: Spanere avverget syv drap

Svekker fokus

Spørsmålet er hvordan dette avgjørende arbeidet mot organisert kriminalitet skal ivaretas under gjennomføringen av Politireformen. Det er en dårlig start at innsats mot organisert kriminalitet fra 2015 og 2016 dessverre er fjernet som begrep fra det viktigste redskapet for styring av politiet - tildelingsbrevet for de årlige budsjettene. Problemet med dette er at det kan svekke politiets fokus på gruppene som står bak og organiserer kriminaliteten, slik at man blir jobbende for mye reaktivt på overflaten, uten å ta tak i bakmennene og nettverkene.

Det samme ser vi i dokumentet «Rammer og retningslinjer for etablering av nye politidistrikter» fra Politidirektoratet. Her er organisert kriminalitet bare nevnt så vidt to steder i en oppramsing og et kulepunkt om en rekke oppgaver som Felles enhet for etterretning og etterforskning skal jobbe med.

Mange andre viktige spørsmål er prisverdig omtalt konkret og detaljert – som miljøkriminalitet, digitalt politiarbeid, menneskehandel, økonomisk kriminalitet, osv – men ikke organisert kriminalitet som er den store bakenforliggende trusselen.

Budsjettlekkasje: Politiet får 300 millioner kroner

Se til drabantbyene

Hvis de nye politidistriktene tar dette bokstavelig, er det fare for at de eksisterende org krim-enhetene blir en saga blott, og at politiets fokus på den organiserte kriminaliteten blir svekket. Det er bygd opp erfaring og kunnskap i disse enhetene som det er meget viktig å ta vare på. De må selvsagt samarbeide nært og dele informasjon med andre deler av politiet. Men dersom organisert kriminalitet svekkes som hovedfokus, er det grunn til bekymring.

Ikke minst i hovedstadsområdet ser vi at politiet har større oppgaver på dette feltet enn noensinne. Hvis de ikke settes i stand til å løse dem, er det bare å se til drabantbyer i Stockholm og Gøteborg eller andre europeiske byer som Paris og Brüssel, for å forstå hva vi risikerer.

En av de store forskjellene på disse og Oslo er at vårt politi har hatt ressurser til å følge gjengene og forebygge at vi får parallellsamfunn dominert av kriminelle. Vi trenger at de miljøene i politiet som har vist at de gjør en glimrende jobb med dette, rustes opp, ikke organiseres bort. En reform må ta vare på det beste og viktigste, og ikke sette det vi har oppnådd i fare.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder