Muligheten for homofile til å gifte seg i kirken er en seier for kjærligheten. Foto: Jørgen Upsaker , VG

Leder

Ekteskap for alle

Det er langt mer rasjonelt om staten overtar det fullstendige ansvar og godkjenning av offentlig ekteskapsinngåelse.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

En opptelling foretatt av avisen VårtLand, viser at det er flertall i det nye Kirkemøtet for å la homofile gifte seg i kirken. Det er et indirekte resultat av den kampvoteringen som foregikk under Kirkevalget i forrige uke. Mye kan sies om kirkevalgordningen og avviklingen av denne. Men at to voksne mennesker som er glad i hverandre og som er klare for å få sine forpliktende ekteskapsløfter velsignet av kirken skal ha mulighet til dette uavhengig av seksuell legning, er både en seier for kjærligheten og fornuften. Etter at den nye ekteskapsloven ble innført i 2009 og ga personer av samme kjønn rett til å gifte seg, var dette egentlig bare et tidsspørsmål.

Det er imidlertid bare å innse at spliden i kirken rundt disse spørsmålene vil fortsette. Kirkemøtet består av 116 representanter. Av disse sier 33 nei, blant dem seks av landets tolv biskoper, i følge Vårt Land. Noen truer med utmeldelse. Også tilhengere av homoekteskap i kirken har tidligere ønsket å sette makt bak kravene. I fjor gikk SVs leder Audun Lysbakken ut og ville frata kirken vigselsrett om de ikke viet homofile.

Vi tror dette er et mer egnet tidspunkt for å diskutere om vigselsretten egentlig hører hjemme i noe gudshus. I dag har alle tros- og livssynssamfunn vigselsrett. Det vil si at de utfører en juridisk, formell tjeneste på vegne av staten, og endrer ekteparets sivilstand. Dermed tillegges ekteskapet en religiøs dimensjon som egentlig bør være det offentlige fremmed. Det er langt mer rasjonelt om staten overtar det fullstendige ansvar og godkjenning av offentlig ekteskapsinngåelse, og at trossamfunnene i stedet får en ren seremoniell funksjon. Dette er forslag som også har vært luftet av Høyre og Venstre og som har støtte i store deler av Kirken selv. Det vil sikre likebehandling av ekteskap uansett religiøs bakgrunn og seksuell legning. Så får det være opp til hvert par hvorvidt de ønsker å søke en velsignelse av sitt samliv i det trossamfunn de måtte tilhøre.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder