SKATTELETTE: Finansminister Siv Jensen vil gi landets pensjonister skattelette. Her på Frp's landsmøte tidligere i vår. Foto: Krister Sørbø VG

Høy pris

Regjeringen foreslår nye skattelettelser og større utgifter i revidert statsbudsjett.

VG Leder
ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Mange av utgiftsøkningene er nødvendige, men vi er bekymret for at dette samlet blir for ekspansivt og preget av svært optimistiske prognoser. I for stor grad baserer vi oss på at inntekter fra olje skal betale både skattekutt og økte offentlige utgifter.

Regjeringen gjør et stort nummer av at de i revidert budsjett vil bruke noe mindre oljepenger enn de selv la til grunn i statsbudsjettet for 2017. Det gjør ikke budsjettet mindre ekspansivt, ettersom oljepengebruken i 2016 også ble noe lavere enn forventet.

Norge tjener på at oljeprisen i dag er høyere enn man forutså i fjor. Oljeproduksjonen er også noe større enn forventet og øker statens inntekter. Vi kan imidlertid ikke basere vårt forbruk på høy oljepris.

Det eneste vi vet er at oljeprisen svinger, påvirket av både markedssituasjon og politikk. Titusener av arbeidsplasser er gått tapt i olje- og leverandørindustrien de siste årene.

Samtidig fortsetter veksten i offentlig sektor. For å sikre fremtidig velferd trenger vi omstilling og vekst i privat sektor.

Har du lest denne? Økonomer om revidert statsbudsjett

I et valgår fokuserer regjeringen naturlig nok på positive signaler i norsk økonomi. De viser til fallende arbeidsledighet og økonomisk vekst både i oljesektor og fastlands-Norge. De har et behov for å vise at deres politikk virker.

Like forståelig er det at opposisjonen snakker om økte forskjeller, alle som faller utenfor og økonomiske sykdomstegn. Hvilken fortelling som virker mest overbevisende på velgerne kan avgjøre hvilken regjering vi får etter valget i september.

Men uansett om regjeringen er rød eller blå kan vi ikke fortsette å øke bruken av oljepenger. Vi kan ikke basere oss at høye oljeinntekter skal dekke en like stor andel av statsbudsjettets utgiftsside som i dag.

Før dette Stortingsvalget forventer vi at de politiske partiene faktisk klarer å prioritere. Hvis de øker bevilgningene på et område, må de kutte et annet sted.

Les også: Foreslår skattelettelser på 1,75 milliarder kroner

Det er ingen kunst å love mer til alle. Det vi trenger er reelle prioriteringer. Et eksempel er regjeringens nye forslag til skattelettelser, nærmere bestemt 840 millioner kroner i året til landets pensjonister.

Det er ikke her det er størst behov for målrettede tiltak nå. Et riktigere tiltak hadde i så fall vært å hjelpe enslige minstepensjonister.

Hvis ikke vi klarer å velge må vi betale en mye høyere pris i fremtiden når vi ikke lenger har inntekter til å forsvare et stadig økende offentlig forbruk. Regningen går til våre barn og barnebarn.

Få flere kommentarer og kronikker: Følg VG Meninger på Facebook!

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder