SELFIEOVERGREP: - Det ser ut til at lovbrytere er påvirket av grunnleggende utviklingstrekk ved vårt samfunn som de fleste på ulike måter påvirkes av: Den generelle spredningen av pornografi og pornografiske sjangre, fremveksten av en kultur hvor ydmykelse blir brukt som underholdning, og en snapshot/selfie-kultur hvor ekstraordinære hendelser bør filmes og kanskje deles, skriver kronikkforfatterne.
BILDET: Tre menn ble på pågrepet i Uppsala i Sverige, mistenkt for å ha forgrepet seg på en kvinne og ha livestreamet voldtekten på Facebook.

SELFIEOVERGREP: - Det ser ut til at lovbrytere er påvirket av grunnleggende utviklingstrekk ved vårt samfunn som de fleste på ulike måter påvirkes av: Den generelle spredningen av pornografi og pornografiske sjangre, fremveksten av en kultur hvor ydmykelse blir brukt som underholdning, og en snapshot/selfie-kultur hvor ekstraordinære hendelser bør filmes og kanskje deles, skriver kronikkforfatterne. BILDET: Tre menn ble på pågrepet i Uppsala i Sverige, mistenkt for å ha forgrepet seg på en kvinne og ha livestreamet voldtekten på Facebook. Foto: FACEBOOK

Kriminell selfiekultur: Ydmykelse blir brukt som underholdning

Det er en økende trend at seksuelle overgripere, voldskriminelle og andre lovbrytere filmer eller tar bilder av lovbruddene sine.

VG Debatt
ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

SVEINUNG SANDBERG, professor i kriminologi ved Universitetet i Oslo

THOMAS UGELVIK, førsteamanuensis i kriminologi ved Universitetet i Oslo

I mai i fjor ble danseren Julio Kopseng dømt til 21 års forvaring for en serie voldtekter og seksuelle overgrep mot 16 kvinner i perioden 2001-2013. Deler av bevisbildet som førte til domfellelse var videoer han selv hadde tatt av overgrepene med sin mobiltelefon. I Sverige pågrep politiet nylig tre personer for grov voldtekt i en leilighet i Uppsala. Voldtekten skal ha blitt filmet og filmen sendt live på Facebook i en gruppe med over 60 000 medlemmer.

Tilbake i Norge roper politiet varsku fordi ungdom – noen ganger helt ned i 13-14-års alderen – møtes for å slåss foran åpent kamera. Senest denne uken ble siktelsen mot en 17-åring i Bergen utvidet fordi politiet fant filmer av voldsepisoder han hadde vært delaktig i på telefonen hans. Det finnes en rekke andre eksempler, bare fra de siste månedene.

I et nytt forskningsprosjekt har vi studert saker i rettsapparatet hvor seksuelle overgripere, voldskriminelle og andre lovbrytere filmer eller tar bilder av lovbruddene sine, som en integrert del av lovbruddet. Hvorfor gjør de dette? Det virker umiddelbart lite gjennomtenkt. Filmene og bildene blir ofte brukt mot dem som bevis i retten.

Likevel tyder vår studie på at dette er en økende trend. Vi peker på tre forklaringer.

Filmer for egen nytelse

For det første har vi funnet en rekke eksempler på at seksuelle overgripere ønsker å produsere pornografi for egen nytelse. Det var den mest åpenbare grunnen til å filme overgrep. Vi ser eksempler på at overgripere lager flere videoer, men sletter noen umiddelbart fordi de ikke ble sånn han hadde tenkt. I disse tilfellene er filmene og bildene ikke laget for å spres på internett eller andre steder, men for å brukes av overgriperen selv.

Se også: HIV-smittet mann siktet for to voldtekter

Her var deling av filene unntaket snarere enn regelen. Vi mener at slike saker kan forstås som skyggesiden av oppblomstringen av såkalt «real core» og amatørpornografi hvor det er et poeng at pornoen skal være så realistisk og lite iscenesatt som mulig, og hvor deltakerne skal være «vanlige folk». En langt mer marginal pornografisk sjanger – voldtekstpornoen – kan nok også ha inspirert til filmingen av virkelige voldtekter.

Ydmykelse av offeret

For det andre finner vi i at bakgrunnen for å filme eller ta bilde kan være et ønske om å ydmyke offeret ytterligere. Lovbrudd som seksuelle overgrep og vold er delvis drevet frem av skjeve maktforhold og et ønske om å dominere og krenke. Slag, spark og undertrykkelse er effektive måter å vise fysisk overlegenhet på og demonstrere hvem som bestemmer.

Tre menn tiltalt for grov voldtekt: Skal ha filmet overgrep mot jente på hotell

Vi tror at kameraet inngår som en integrert og forsterkende del av krenkelsene. Filmingen er ment å bidra til å forlenge og forsterke undertrykkingen av offeret. Når overgrepet er filmet og kan vises igjen, fortsetter det på en måte, selv når det er over. Frykten for at overgrepene kan bli sett av andre kan forsterke følelsen av maktesløshet som ligger i all voldsbruk.

Denne trenden er tett forbundet med det vi ser som en ny ydmykelseskultur som kan finnes i alt fra uskyldige programmer som Jackass og «pranksvideoer» på YouTube til det langt mer problematiske fenomenet «happy slapping» hvor tilfeldige personer på gaten slås ned bare for å ha noe sjokkerende eller morsomt å filme.

En impulshandling

For det tredje, og kanskje viktigst, virker det som lovbrytere filmer eller tar bildet av lovbruddene som utslag av en slags impuls, uten å tenke seg spesielt godt om. Generelt finner forskning at noe av det første folk som har vært vitne til naturkatastrofer eller terroraksjoner gjør, er å finne frem kameraet. I dag synes mennesker nesten instinktivt å gripe etter kameraet i slike situasjoner. Selv i livet til de mest aktive lovbrytere er vold og overgrep et unntak fra hverdagslivet.

Slår alarm: Økende antall voldtekter etter Tinder-møter

Dermed vekkes også i slike situasjoner et behov for dokumentasjon av det spesielle og unormale. Vi mener at mange av sakene vi har sett på kan settes i sammenheng med en bredere snapshot- eller selfiekultur hvor det er naturlig at ekstraordinære hendelser festes på film. Etter at ny teknologi har ført til at vi alle sammen går rundt med et høyoppløselig kamera i lommen, sier det seg selv at det også blir flere bilder av vold og overgrep.

Ydmykelse som underholdning

I begynnelsen av studien vår tenkte vi at lovbrytere kunne ha en del rasjonelle grunner til å filme eller ta bilde av lovbrudd, noe som oppveiet risikoen ved å gjøre det. Vi tenkte at offeret kanskje skulle presses for penger, eller at videoer skulle selges for egen vinning.

Vi fant få slike grunner i vårt materiale.

I stedet ser det ut til at lovbrytere er påvirket av grunnleggende utviklingstrekk ved vårt samfunn som de fleste på ulike måter påvirkes av: Den generelle spredningen av pornografi og pornografiske sjangre, fremveksten av en kultur hvor ydmykelse blir brukt som underholdning, og en snapshot/selfie-kultur hvor ekstraordinære hendelser bør filmes og kanskje deles.

Vi formidler og skaper i økende grad vår identitet gjennom film og bilder. Når dette inkluderer overgrep er konsekvensene alvorlige. Det forandrer dynamikken i lovbruddene, det kan forsterke dem og gjøre opplevelsen verre for offeret. Sentrale offentlige institusjoner har i liten grad tatt inn over seg disse endringene.

Rettsapparatet ser ut til å mangle en konsekvent tilnærming til hvordan den ekstra belastningen ved filming påvirker straffeutmåling. Traumene som følger av filmingen, og ikke bare volden og overgrepene, bør nok også i økende grad gis oppmerksomhet i tilbudet til ofrene i etterkant av slike hendelser.

––

I papirversjonen av denne kronikken fremstår det som at Julio Kopseng livestreamet overgrepene sine på Facebook. Det stemmer ikke. Denne faktafeilen skyldes en redigeringsfeil fra VGs side, og stammer ikke fra kronikkforfatterne.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder