Kommentar: Trine på frierføtter

MENINGER

Venstre er i hovedsak enig med Frp om formuesskatten, som er
i strid med Høyres forslag – men finansminister Siv Jensen har lagt frem et statsbudsjett der hun støtter Erna Solbergs linje om å lette på skattetrykket for Norges aller, aller rikeste.

kommentar
Publisert:

Om du ikke skjønner sammenhengen i dette, er du i godt selskap. For regjeringspartiene og deres støttekontakter i Stortinget skjønner heller ikke hvordan de skal få dette til å henge sammen.

Allerede før noen av partene har satt seg ned ved forhandlingsbordet, brummes det i grupperommene.

Fra Frp-hold er KrF karakterisert som «et lite tulleparti» på grunn av ønsket om en mer human asylpolitikk, mens Venstre vil nullstille Fremskrittspartiets bilpolitiske avgiftsseiere – noe statsministeren allerede har forhåndsvarslet at hun muligens kan gå med på.

Forståelig nok får det Frp-nestleder Per Sandberg til å se … eh, rødt.

Mandag var det Venstres tur til å legge frem sitt alternative statsbudsjett. Partiet vil at 300.000 personer som i dag betaler formuesskatt, skal slippe helt. Trine Skei Grande & co mener dagens skatteprosent bør bestå.

Regjeringen på sin side foreslår å kutte formuesskatten fra 1 til 0,75 prosent. Dette vil de blåblå bruke 4,1 milliarder på. 700 millioner skal gå til å øke bunnfradraget. Venstre vil også ha lettelser i formuesskatten, og avsetter 3,6 milliarder til dette formålet. Men hele beløpet skal brukes til å heve bunnfradraget.

Som VG skrev før helgen ønsker Venstre med dette å gjøre formuer på under 2,2 millioner kroner skattefrie. Dette omfatter de før nevnte 300.000 nordmenn. I dag er innslagspunktet på formuer under en million, mens regjeringen vil heve det til 1,2 millioner kr.

Venstre vil bruke tre milliarder færre oljefondkroner enn de blåblå. Omprioriteringene i forhold til regjeringens forslag er på 71 milliarder.

– Hvis man bruker «KrF-måten å regne på», som Trine Skei Grande lett lattermildt oppsummerte. Dog uten tullestemme.

Hun kalte fremlegget et grønt budsjett som tar klimaendringene på alvor.

Hun kalt det også et varmt budsjett. Men ikke av samme grunn.

Heller ikke fordi det kan komme til å gå hett for seg når Stortinget skal behandle det. Trine snakket om sosial varme. Om tiltak mot fattigdom, differensiert barnetrygd og større romslighet for den enkelte til å handle avgiftsfritt på internett.

Regjeringens øvre grense på 500 kroner er imidlertid for høy. Dagens på 200 for lav. Men midt i mellom – 350 kroner – er akkurat passe. Det er derfor det kalles sentrumspolitikk.

Ifølge partilederen er Venstres budsjettforslag å forstå som en håndsrekning til regjeringen. Nivået på bevilgningene til politi og helse reflekterer dette, enda knefallet neppe vil lede til formalisert ekteskap.

Selv om frieriet er oppskriftsmessig: noe gammelt, noe nytt, noe lånt, noe blått.

Her kan du lese mer om