IMOT FLYTTING: – Vil det være mulig å drive en like god, opplysende samfunnsdebatt om bioteknologi dersom Bioteknologirådets sekretariat flyttes til eksempelvis Bergen eller Trondheim? Som tidligere ledere av Bioteknologirådet mener vi bestemt nei.

Debatt

Bioteknologirådet må bli i Oslo

Bioteknologirådet er et statlig organ som regjeringen vurderer å flytte ut av Oslo. Det vil være et lite fremtidsrettet grep. Samfunnsdebatt om bioteknologi er viktigere enn noen gang.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

Artikkelen er over ett år gammel

KRISTIN HALVORSEN, leder 2014-2019
LARS ØDEGAARD, leder 2004-2013
WERNER HOSEWINCKEL CHRISTIE, leder 2000-2004
TORLEIV OLE ROGNUM, leder 1998-2000

Bioteknologifeltet utvikler seg i ekspressfart. Hvem hadde trodd at det første genredigerte barnet skulle se dagens lys i Kina før utgangen av 2018? At den raske utviklingen innen assistert befruktning i teorien kan løse opp biologiske grenser og gjøre det mulig å lage egg- og sædceller fra en hudcelle? Eller at allmennhetens interesse for egne gener skulle gjøre genetiske selvtester til ett av de mest solgte produktene på nettstedet Amazon.com? Dette er noen eksempler på temaer hvor Bioteknologirådet i tråd med mandatet har bidratt aktivt med informasjonsformidling og debatt.

Vil det være mulig å drive en like god, opplysende samfunnsdebatt om bioteknologi dersom Bioteknologirådets sekretariat flyttes til eksempelvis Bergen eller Trondheim? Som tidligere ledere av Bioteknologirådet mener vi bestemt nei. Å flytte Bioteknologirådet handler om distriktspolitikk. I dette tilfellet vil imidlertid kostnadene for samfunnet bli langt større enn de gevinstene man vil oppnå ved å flytte sju arbeidsplasser.

les også

Tapte abortkamp etter advarsel fra Gro

Bioteknologirådet har som mandat å drøfte og gi råd til forvaltningen i spørsmål knyttet til genteknologi og bioteknologi. Det skal på begjæring eller på eget initiativ gi uttalelser og fremme forslag til endringer i lov og forskrifter. Nå pågår politiske prosesser med begge lovene, som kan få stor betydning for hvordan teknologiene skal bli brukt i lang tid framover.

I disse prosessene er nærhet til lovgiverne viktig. Rådsmedlemmer og sekretariat blir ofte invitert til Stortingskomitéer og partigrupper på Stortinget for å informere om ny teknologi og om de muligheter og de etiske utfordringer disse innebærer. De rådene som Bioteknologirådet kommer fram til, er basert på grundige forarbeider. I motsetning til mange andre statlige institusjoner er Bioteknologirådet avhengig av direkte, muntlig og uformell kommunikasjon med ulike kompetansemiljøer, interesseorganisasjoner og andre sentrale aktører på feltet. Brorparten av disse befinner seg i Oslo-regionen, men Oslo er også beste utgangspunkt for å møte fagmiljøer i hele landet.

les også

Varsler store endringer i bioteknologiloven

Den kunnskapen som Bioteknologirådet besitter er etterspurt: I 2018 holdt Bioteknologirådet ifølge årsrapporten 118 foredrag for over 11 000 personer – halvparten av disse foredragene var utenfor Oslo. Rådet arrangerte 19 åpne møter – sju av disse var utenfor Oslo. Rådet var nevnt i 649 artikler på nett eller i trykte medier. Medlemmer av rådet eller sekretariatet deltok i mer enn 40 radio- og TV-programmer. Det vil være umulig å opprettholde et så høyt aktivitetsnivå – i hele landet – hvis rådet flyttes fra Oslo. Et kontorsted utenfor Oslo vil vesentlig redusere kontakten mellom rådet og et bredt lag av samarbeidspartnere og vil svekke den uavhengige debatten i samfunnet om bioteknologi.

Flytting av et lite, men fagtungt miljø vil også medføre lang gjenoppbyggingstid som vil hemme rådets virke vesentlig i denne perioden. I tillegg har Statsbygg beregnet flyttekostnadene til Bergen/Trondheim til over 50 prosent av et helt årsbudsjett og at utgiftene på permanent basis blir ca. 20 prosent høyere på grunn av økt reisetid og betydelig økte kostnader til flyreiser.

Med mange store, viktige spørsmål på den offentlige agendaen vil det være svært uklokt å flytte noen få stillinger bort fra der Bioteknologirådet best kan utføre samfunnsoppdraget sitt.

Mer om

 1. Bioteknologirådet
 2. Bioteknologi
 3. Oslo
 4. Trondheim
 5. Klimapolitikk
 6. Regjeringskvartalet

Flere artikler

 1. Nei til flytting

 2. Reagerer på flytting av syv ansatte: – Vanskelig å hevde at det er viktig distriktspolitikk

 3. Et radikalt skifte i bioteknologien med Ap, Frp og SV

 4. Gi oss ny bioteknologilov nå!

 5. Assistert befruktning for enslige kvinner blir tillatt i Norge

Fra andre aviser

 1. Bioteknologirådet flyttes til Bergen

  Bergens Tidende
 2. Debatt: – Snart kan vi kartlegge hele fosterets arvemateriale

  Bergens Tidende
 3. Hvorfor sa Bioteknologirådet ja til at en enslig mor kan bli forelder?

  Aftenposten
 4. Hvorfor ønsker Stortinget mindre etisk refleksjon rundt nye metoder for fosterdiagnostikk?

  Aftenposten
 5. Er det uansvarlig av deg som forelder ikke å ønske kunnskap om genene til barnet du bærer?

  Aftenposten
 6. Bioteknologirådet snur – vil ha eggbank og tillate assistert befruktning for enslige

  Aftenposten

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder