MÅ RYDDE OPP: Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H): Foto: Olsen, Geir

Leder

Barneministeren må rydde opp

Barnevernet kan ikke fortsette å leie inn sine egne ansatte slik at de havner i dobbeltroller.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

VG har i flere saker avdekket en høyst bekymringsverdig rolleblanding i barnevernet. En rekke av barnevernets tjenester er konkurranseutsatt og løses av private aktører. En slik ansvarsdeling mellom privat og offentlig sektor er i mange tilfeller hensiktsmessig for å få jobben gjort. Og ofte gjør private en like god jobb som det offentlige.

les også

Kommune leier barnevernsleder for 2,2 millioner: – Skal ikke gi store overskudd å drive barnevern

Men privatiseringen har vist seg å ha uheldige bieffekter. Offentlig ansatte i barnevernet oppretter private firma som selger barnevernstjenester tilbake til det offentlige. Og det er her ansatte havner på begge sider av bordet. Vi har altså å gjøre med rolleblanding i avgjørelser som er blant de vanskeligste man kan ta på andres vegne. Og det handler om de mest sårbare blant oss. Da skal det ikke kunne stilles spørsmål ved saksbehandlernes habilitet. Ansatte som har et eget selskap som tilbyr beredskapshjem eller fosterhjem til det offentlige, skal ikke samtidig sitte å mene at barn skal sendes til vedkommendes private foretak.

I etterkant av VGs sak har Bufdir gjort en egen gjennomgang. Les saken her: - Det er ingen dobbeltroller i statlig barnevern.

les også

Barnevernsmillionær mister jobben etter VG-avsløring

I den nye regjeringserklæringen står det at kommunene skal velge de beste og billigste barnevernstiltakene, uavhengig av hvem som leverer tiltaket. Altså fortsetter konkurranseutsettingen. Og det kan det være gode grunner for. Men da forutsetter vi at den nye barneministeren Linda Hofstad Helleland rydder opp, slik at den uprofesjonelle og tillitsvekkende praksisen med dobbeltroller opphører.

les også

Barnevernsselskap tok ut 20 millioner etter fire år

Det ser ikke ut til at det er regelverket i seg selv det er noe galt med. Problemet er at reglene ikke følges og at det offentlige ikke har oversikt over private bijobber. I byråkratiet er det enighet om at man ikke kan tillate den rolleblandingen VG har avslørt. Bufdir har til og med tatt opp dette for flere år siden, uten at det har blitt ryddet opp.

Om det er slik at verken staten eller kommunene skjønner regelverket, må Helleland sørge for at de gjør det, og dernest at reglene følges. Det vi må få avklart en gang for alle, er om vedtak har blitt gjort og tiltak har blitt satt i gang som følge av vurderinger fra mennesker med andre interesser enn barnets beste.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder