MÅTTE GÅ: Trond Giske. Foto: Therese Alice Sanne

Leder

Seksuell trakassering felte Giske

Arbeiderpartiet slår fast at Trond Giske har drevet seksuell trakassering mot partifeller, og at det ikke er forenlig med høye tillitsverv. Det kan bli et nødvendig vannskille i norsk politikk.

Etter en lang og krevende prosess har Ap konkludert. Den nylig avgåtte nestlederen Trond Giske har brutt Aps retningslinjer mot seksuell trakassering. I en pressemelding skriver partiet at dette ikke er forenlig med å ha tillitsverv i partiet, spesielt ikke høye tillitsverv som Giske har hatt. Ettersom Giske selv har trukket seg fra vervene som nestleder og finanspolitisk talsperson, opplyser partiet at det ikke er aktuelt med noen ytterligere reaksjon. I dette ligger det en klar undertekst om at dersom ikke Giske hadde trukket seg selv, så ville han bli fjernet fra vervene. Det er verdt å merke seg for fremtiden. Aps linje er nå tydeligvis at seksuell trakassering medfører tap av posisjoner og verv.

les også

Giskes advokater kritiske til Arbeiderpartiets varslerhåndtering

Giske selv protesterer på prosessen gjennom sine advokater. Men Arbeiderpartiet har i denne saken, i motsetning til for eksempel Høyre, gitt rimelige muligheter for å komme med innvendinger og protester på faktagrunnlaget i sakene. Om det som har skjedd kan karakteriseres som brudd på partiets egne retningslinjer mot seksuell trakassering, er en avgjørelse som partiets leder skulle fatte. Det er ikke noe galt eller kritikkverdig i at et parti eller en organisasjon selv avgjør om vedtekter og retningslinjer er fulgt. Slike avgjørelser skal partier og organisasjoner fatte selv.

At nestlederen i Norges største parti må trekke seg etter varsler om seksuell trakassering sier noe om kraften som ligger i samfunnets oppgjør med dette negative fenomenet den siste tiden. Prosessen har vært vond, opprivende og vanskelig for Ap, og Jonas Gahr Støre har utvist politisk mot når han har valgt å kjøre den videre. Motkreftene har vært betydelige, både i Ap og utenfor. I andre partier, som Frp, ser det ikke ut til å være samme vilje til å gå inn i sakene.

les også

Ap-ledelsen stenger ute ansatte fra landsstyremøtet

Giskes fall viser at seksuell trakassering som faller utenfor straffbare handlinger nå kan få konsekvenser. I altfor mange år har det ikke vært slik. Det er på tide at det endret seg. Seksuell trakassering kan få svært negative konsekvenser for dem som blir utsatt for det. Seksuell trakassering er også maktmisbruk og ydmykelse. Å varsle om det har lenge vært så krevende at mange har kviet seg. De har heller forsvunnet ut av politikken, sluttet i jobben eller meldt seg ut av organisasjonen. For dem som er opptatt av rettferdighet og likebehandling er det verdt å merke seg. Trond Giskes avgang markerer et vannskille, en tydelig konsekvens for dem som gjør noe galt mot andre. Det er nødvendig, vi får ikke bukt med trakassering før det får tydelige konsekvenser.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder