SPØR: – Hvis ikke Norge kan støtte dette forbudet, hvem skal da? Spør Adeler, i dette innlegget i kronikkserien «25 under 25». Foto: Privat

Debatt

«25 under 25»: – Jeg bryr meg om atomvåpenforbudet og det burde du også

Vi har de siste årene hatt stort fokus på klimaendringene som er en av de største utfordringene vi står ovenfor. Dette er et truende problem for de neste generasjonene, og er noe vi som samfunnsborgere gjør tiltak for å løse på lang sikt. Er atomvåpen noe annerledes? Trusselen for atomvåpenangrep er nå større enn den var under den kalde krigen. Dette må vi også bry oss om.

DINA TJELMELAND ADELER (17), Røde Kors Ungdom

Jeg er 17 år gammel og har vokst opp etter menneskene som levde i frykt for et nytt atomvåpenangrep. Generasjonen før meg levde med konsekvensene av hva som skjedde når atomvåpen ble brukt. I 1945 ble det for første, og forhåpentligvis siste, gang brukt atomvåpen mot sivile mennesker. Hiroshima og Nagasaki ble som resultat av dette angrepet totalt ødelagt og 200.000 mennesker ble drept.

Etter denne hendelsen ble budskapet “Aldri mer”. Men fra den dag og frem til i dag har det vært rundt 2000 prøvesprengninger av atomvåpen. I tillegg har verden flere ganger vært farlig nær å benytte atomvåpen både med hensikt og ved uhell. Atomtrusselen møtes med stillhet, det er på tide at vi snakker om den. Robert Mood, President i Norges Røde Kors, sier at politikerne må stoppe å gamble på at atomflaksen vil vare i fremtiden.

Til tross for dette budskapet, har de ni landene med atomvåpen i dag videreført utviklingen av sine atomvåpen. Fremgangen i atomnedrustning har stanset. Som følge av dette finnes det i dag 14.500 atomvåpen (tall fra desember 2018 Nei til Atomvåpen). I tillegg til dette, er disse mer moderne og betydelig mer destruktive enn i 1945. Derfor vil resultatet av et nytt atomvåpenangrep ha ubeskrivelige konsekvenser for alt liv. Vi må diskutere forbud mot atomvåpen nå, før det er for sent.

les også

«25 under 25»: – Likheten mellom Greta Thunberg og Sophie Elise

I juli 2017 ble FN-traktaten som forbyr atomvåpen vedtatt av et stort flertall av FNs medlemsland. 122 av de 193 FN-statene vedtok at de skulle lage en traktat som forbyr atomvåpen. Dette var en historisk dag og et viktig skritt fremover i arbeidet med å hindre at atomvåpen noensinne skal brukes igjen. Norge bestemte seg for å ikke støtte dette, og de var heller ikke med på forhandlingene. Norge glimrer derfor med sitt fravær i forhandlingene om masseødeleggelsesvåpen.

Disse 122 landene viser håp for en tryggere verden. Det er ikke riktig at ni land skal ha tilgang på det mest destruktive våpen som i prinsippet kan utslette menneskeheten. Bruk av atomvåpen er i strid med reglene i krig. Et inhumant våpen som ikke skiller mellom sivile og stridende og fører til unødvendig store lidelser.

les også

«25 under 25» om klimastreiken: – Som å spytte ungdommen rett i fjeset

Norske politikere sitt viktigste argument for å ikke støtte dette forbudet, er fordi det hevdes å være i strid med Norges NATO-forpliktelser. Det er ikke aktuelt for Norge å støtte forslag i FN som svekker NATO som forsvarsallianse. Men det er ingen rettslige hindre for at Norge kan signere forbudet! Norge har tradisjonelt sett vært en fredsnasjon. Hvorfor støtter vi så ikke et forbud mot atomvåpen? En atomvåpenfri verden er mulig, det er et politisk valg. Flertallet av verdens land ønsker et forbud, hvorfor er ikke vi en del av dette?

Staten Norge mener at forbudet ikke vil føre til noen endringer. Det er ikke nødvendig å signere et forbud når atomvåpenstatene selv ikke signerer. Hvor mange ganger har vi ikke hatt samme pessimistiske holdning til andre avtaler? De som sitter med makt, gir sjeldent fra seg frivillig. Det er vi utenfra som må handle. Det er modige land som støtter forbudet, er ikke Norge et modig land?

Det er mange som er skeptiske til at et forbud mot atomvåpen er veien å gå. Det er allerede eksisterende avtaler som fokuserer på nedrustning. Forbudstraktaten har ikke som formål å stoppe eller hindre de, men heller å bidra. Forbudet er en start, ikke en avslutning. FNs atomvåpenforbud fjerner ikke atomvåpen, men er et utgangspunkt for å presse atommaktene til å ruste ned våpenarsenalene sine.

les også

«25 under 25»: – Unødvendig med mobilforbud i skolen

Forbud traktaten som ble vedtatt i 2017, er ikke vedtatt før 50 stater ratifiserer avtalen. I dag er det 22 stater som har ratifisert og derfor er forbudstraktaten den som har hatt flest ratifikasjoner på kort tid. Derfor er atomvåpenforbudet nå en realitet, og det vil ikke være lenge før den blir vedtatt. Den kan allerede bli vedtatt i år. Skal Norge være en del av dette eller ikke? En verden uten atomvåpen er nå nærmere, enn noen gang tidligere

Vi hører i flere debatter at Norge burde ha en rolle hvor vi bør gå foran. Norge går foran i det grønne skiftet, som er en like tungrodd prosess, hvorfor kan vi ikke gå foran ved å vise støtte til atomvåpenforbudet? Norge er et ressurssterkt og fremtidsrettet land, men det er kanskje ikke en fremtid, hvis vi ikke snart begynner å fokusere på et forbud mot det mest destruktive og inhumane våpenet som noensinne er skapt. Hvis ikke Norge kan støtte dette forbudet, hvem skal da?

Et stort flertall i befolkningen mener Norge bør støtte FNs atomvåpenforbud. 4 av 5 nordmenn støtter atomvåpenforbudet. Trondheim, Kristiansund, Tromsø og Bergen er norske byer som har signert et opprop til støtte for forbudet. Ordføreren i Oslo har også sagt at Oslo skal vedta å signere i neste bystyremøte.

Derfor er det veldig skuffende å se at regjeringen og flertallet på Stortinget stemmer nei til dette forbudet igjen. Er det ikke meningen at våre folkevalgte representanter skal gjenspeile verdiene våre?

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder