PRESENTERTE REGJERINGSPLATTFORMEN: Siv Jensen, Erna Solberg, Trine Skei Grande og Kjell Ingolf Ropstad. Foto: Frode Hansen

Leder

En kostbar konstellasjon

Så var de fire, og Norge har fått en flertallsregjering. Slike koalisjoner pleier å være kostbare greier. Og alt i regjeringsplattformen starter pengeutdelingen.

Lengst satte det inne hos den nye regjeringspartneren KrF da firepartiregjeringen ble en realitet. Med bare to stemmers overvekt i landsstyret gikk partiet inn i regjering. Og først langt utpå kvelden kunne Frp, Høyre, Venstre og KrF presentere en felles regjeringsplattform.

Og blant de viktigste satsingene i plattformen er fortsatt senkning av skatte- og avgiftsnivået. Frp har fått gjennomslag for å kutte bompengene og dessuten for kutt i eiendomsskatten. Formuesskatten skal videre ned, regjeringen fortsetter nedtrappingen på såkalt «arbeidende kapital». KrF har i tillegg til å stramme inn på tvillingabort, fått gjennom ting som enda mer barnetrygd, flere barnehagelærere, økt bostøtte og støtte for studenter som får barn.

les også

Hareides røde wonderboy vendte ham ryggen: Var den som sikret blått KrF-flertall

Et sted må disse utgiftene hentes inn. Men det er ikke like lett å finne kutt som utgifter i Granavold-plattformen. Det er antagelig slik at dette er ment å finnes i de mange ulne og lite konkrete setningene, som å «styrke veksten i fastlandsøkonomien» og «iverksette tiltak for økt verdiskapning og økt produktivitet».

Men firepartiregjeringen er nok ikke de første som har tenkt på dette.

les også

Kjent kristen-redaktør om abort-nederlaget: – Svært trøblete for Ropstad

Om det er kuttene i formuesskatten regjeringen mener skal føre til økt verdiskapning, gjør de klokt i å ikke være konkrete. For effekten av slike skattekutt er høyst usikre, vi mangler rett og slett forskning som viser hvor godt det virker. Det vi derimot vet er at å fjerne arveavgiften og å kutte i formuesskatten, som regjeringen gjør, det øker ulikheten i Norge.

Men det viktigste forbeholdet sto tydelig og klart før alle lovnadene ble listet opp i plattformen, nemlig at «hvor langt regjeringen lykkes i å nå disse målene vil være avhengig av det økonomiske handlingsrommet.»

les også

Ap godtar ingen endringer: Lover abort-kamp i Stortinget

Og det er nettopp det. Statsminister Erna Solberg innledet presentasjonen av den nye plattformen med regjeringens overordnede satsinger. Punkt én var å sørge for et bærekraftig velferdssamfunn. Da er fornuftig pengebruk en forutsetning. Vi la også merke til at statsministeren klokelig nok var opptatt av tilliten, samholdet og de små forskjellene i samfunnet.

Og det er bra. For dette er norske kjerneverdier. Og for å opprettholde dem trengs mer enn å kutte skattene og skru opp oljepengebruken. Skal vi bruke mer penger ett sted, må vi kutte et annet.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder