UBEGRIPELIG: – Resultatene i Oslo-skolen er oppsiktsvekkende. Men i mediene det er ofte Oslo-skolen som bekymrer. Det fortoner seg ubegripelig, skriver rektor Harald Skjønsberg. På bildet tidligere byrådsleder Stian Berger Røsland. Foto: Helge Mikalsen , VG

Debatt

Rar debatt om Oslo-skolen

Det er altså Oslo-skolen som bekymrer journalister og skoleaktivister. Det fortoner seg ubegripelig.

HARALD SKJØNSBERG, rektor, men ikke i Oslo
I Oslo-skolen gjøres det en fantastisk jobb. I en kommune der en stor prosentdel av elevene har fremmedspråklig bakgrunn – og dermed et helt åpenbart handikapp i forhold til etnisk norske elever – hadde man et snitt på årets grunnskoleeksamen i matematikk på 3,2.

Dette var det høyeste i landet – og det er ingen mulighet for fusk, slik Oslo-skolen ofte, og urettmessig, beskyldes for. I Finnmark fylke hadde man 2,3 på den samme grunnskoleeksamen uten at det har avfødt noen vesentlig debatt. Der slipper skolesjefen i Alta kommune unna med et utsagn om at man ikke har satset så mye på matematikk, ni år etter at regning ble en grunnleggende ferdighet. Nesten halvparten av åttendeklassingene i Oslo ligger på de to høyeste mestringsnivåene i lesing og regning på årets nasjonale prøver. Det er dobbelt så mange som i Nord-Trøndelag.

Harald Skjønsberg. Foto: ,

Greit – resultatene er ulike på østkant- og vestkantskoler. Men også på østkantskolene, hvor det ofte går svært få etnisk norske elever, viser et enkelt klikk på skoleporten.no at elevene gjør det bedre på eksamen og nasjonale prøver enn i mange norske kommuner.

Daglig skjer det hundrevis, kanskje tusenvis av små og store klassereiser i Oslos skoler. Elever med minoritetsbakgrunn demonstrerer, for seg selv og alle andre, at de kan klare seg bra i det norske samfunnet, at de kan få seg gode utdannelser og skape seg gode liv. Kanskje begynner vi alt å se resultatene av dette på universiteter og høyskoler, der prestisjetunge studier med høye poengkrav i stadig større grad befolkes av ungdom med minoritetsbakgrunn.

Alt dette er oppsiktsvekkende, og det er stort. Det er integrering i praksis. Det gir oss et velbegrunnet håp om at lille Norge skal komme helskinnet gjennom den dramatiske transformeringsprosessen vi gjennomlever, i retning et mangefasettert, flerkulturelt samfunn.

Men det er altså Oslo-skolen som bekymrer VG-kommentator Shazia Sharwar, samt forfatter Simon Malkenes og andre representanter for norsk venstreside. Det fortoner seg ubegripelig. Det har lenge vært et problem at norsk skole, i mindre grad enn skoler i mange andre land, har klart å utjevne sosiale forskjeller. Noe i vårt utdannelsessystem har fungert sosialt sementerende, og bidratt til at akademikerbarn har klart seg bra, mens elever fra andre sosiale grupper har slitt med å nå opp.

Det er dette man i Oslo-skolen prøver å gjøre noe med, og selv om resultatene på Smestad er bedre enn i Groruddalen, har man åpenbart kommet et stykke på vei. Dette har man klart gjennom systematisk og langsiktig jobbing.

Så hvorfor ikke applaudere? Hvorfor ikke glede seg, når de gode resultatene er så åpenbare og veldokumenterte? Og hvorfor ikke rette større oppmerksomhet mot skolekommuner der elevene helt åpenbart lærer for lite og for dårlig? Det er hinsides min fatteevne.

Les også

 1. Lærerne mot kunnskap

  Hvordan skal lærerne motivere elever til å lære når de selv mener det ikke er noen vits?
 2. Kjære 140 rektorer i Oslo-skolen

  I et forsvarsskriv slår rektorene ring om Oslo-skolen, beskylder medier for svartmaling og spør oss hva vår agenda er.
 3. Undersøkelse: 32 Oslo-skoler bryter reglene

  32 av 45 spurte tillitsvalgte lærere svarer at deres skoler bruker øveprøver før kartleggingsprøvene for elevene i 1.
 4. Skoleforsker: – Oslo-skolens prøveregime er angstfremkallende

  Pedagogikkprofessor Gunn Imsen mener Oslo-skolens system med 273 målindikatorer og høy prøvetetthet er angstfremkallende…
 5. Målemaniet i Oslo-skolen

  Skolesjefen i Oslo har hatt et kontroll- og belønningssystem med nærmere 300 styringsmål.
 6. Oslo-skoler detaljstyres med 273 mål

  Nå er det dokumentert: Resultater på prøver som egentlig skal kartlegge hvilke seksåringer som trenger ekstra hjelp, er…
 7. Skoler i Oslo får varslingssystem mot terror og skoleangrep

  I løpet av 2017 skal samtlige grunnskoler i Oslo få installert varslingssystem mot skoleangrep.
 8. Nytt Oslo-byråd: Ressurssvake barn vinnere

  Noe videreføres og utvides, annet skrotes. Ressurssvake barn er vinnere i det nye byrådets radikale familie- og…
 9. Nytt Oslo-byråd: Demper prøvepresset - gjør osloprøvene frivillige

  Den rødgrønne Oslo-regjeringen vil redusere antall prøver for elever i skolen.
 10. Oslo-skolen får kraftig kritikk for å forberede de minste elevene på prøver: Forsker: - Kritisk og katastrofalt

  På Jeriko skole i Oslo har de minste elevene egne tester før kartleggingsprøver, for å få ned antall elever under den…
 11. Lærere fikk nok av prøvepress - sluttet i Oslo-skolen

  Elevene fikk egne øve-prøver og gjennomgang av fasit før prøver. Det forteller lærer Rebecca Tiffin (29) og en annen…
 12. En skole for alle

  Hvis norsk skole virkelig skal være for…

Her kan du lese mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder