RUSSISK RAKETT: Dette bildet fra det russiske forsvarsdepartementet skal vise en krysserrakett som avfyres mot mål i Syria. fra et krigsskip. Foto: - AFP

Leder

Rakettforsvar og russerfrykt

Noen ser ut til å mene at frykt for russiske reaksjoner skal være en avgjørende størrelse i norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk. Det er et villspor. Norge og NATO må tilpasse seg det trusselbildet som eksisterer.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Nye russiske missilvåpen med lang rekkevidde og evne til å treffe mål med stor presisjon har forandret trusselbildet mot Norge, Europa og NATO. Forsvarsalliansen har behov for ny teknologi og nye systemer for å kunne håndtere en slik trussel i en krigs- eller krisesituasjon. Det er hverken nytt eller oppsiktsvekkende at det norske Forsvaret eller NATO tar i bruk nye våpen for å forsvare seg mot nye trusler. Russland har vist i Syria at landet både har og er villig til å bruke langtrekkende presisjonsvåpen. Det er også kjent at disse våpnene kan avfyres fra ubåter, for eksempel de som er neddykket i Nord-Atlanteren.

LES OGSÅ: Russland trapper ned i Syria

Helt siden slutten av 40-tallet har Norge, sammen med sine allierte i NATO. utviklet Forsvaret for at det skal være troverdig overfor vår nabo i øst. Dette har det aldri vært noe mystisk med. Den militære logikken har vært kjent og forstått også i Moskva. Norsk opprustning og modernisering av Forsvaret har hatt en avskrekkende effekt, men har aldri vært ment eller oppfattet som noen trussel. Heller ikke i Russland. Riktignok forsøker selvsagt enkelte å fremstille et troverdig og moderne forsvar som en trussel, eller noe aggressivt, men det må forstås som en del av det internasjonale politiske spillet.

LES OGSÅ: Putin kaller Sovjetuniens kollaps for den største tragedien i moderne tid

Norge vurderer nå deltagelse i et rakettforsvarssystem sammen med våre allierte i NATO. Så vidt vi forstår er det snakk om å installere ulike typer kontroll- og varslingsutstyr på norske installasjoner og fartøy. De vil bidra til at man kan oppdage og bekjempe et eventuelt angrep med missiler mot Norge eller allierte- Et slikt forsvarssystem er fornuftig og hensiktsmessig. Det er naturlig at Norge deltar i det på måten som er beskrevet. Et slikt system er en ren defensiv kapasitet, og er ingen trussel mot Russland.

LES OGSÅ: Edward Snowdens fabel

Allikevel hevdes det av enkelte, nå sist av forsker Julie Wilhelmsen i Klassekampen, at Norge ikke bør slutte seg til missilforsvaret, fordi Russland kan oppleve det som en aggressiv handling. Den samme typen argumentasjon har vi hørt fra flere stortingspolitikere i forbindelse med US Marines' treningsprogram i Norge og andre forsvarssaker. Man ser ut til å mene at frykt for russiske reaksjoner skal være en avgjørende størrelse i norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk. Det er et villspor. Norge og NATO må tilpasse seg det trusselbildet som eksisterer. Akkurat dette er noe også Russland alltid har forstått, selv om man forsøker å gi inntrykk av noe annet.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder