Vi må beskytte oss

MENINGER

Det er ikke overraskende, men like fullt urovekkende, det som nå kommer frem om hackerangrep på sentrale norske samfunnsaktører.

leder
Publisert: Oppdatert: 04.02.17 22:56

Våre egne etterretningstjenester har gjennom mange år advart om risikoen for russiske digitale angrep på tunge og viktige institusjoner og bedrifter i det norske samfunnet. Likevel er det tungt når Politiets Sikkerhetstjeneste varsler om at det faktisk har skjedd – også mot PST selv, og at politiet tror det er russerne som står bak.

Beredskap handler ikke lenger bare om å beskytte landegrenser, bygninger og fysiske installasjoner. Vi må beskytte vår digitale infrastruktur på samme måte som vi beskytter andre viktige samfunnsinstitusjoner. Dette ansvaret påligger både våre myndigheter og andre aktører. Store selskaper må innse at de selv må gjøre det som er nødvendig for å hindre uvelkomne i å ta seg inn til bedriftenes hemmeligheter. Dette er et lederansvar som må plasseres helt i toppen, som andre sentrale deler av et selskaps virksomhet.

Les også: Økt bekymring for russisk etterretning i Norge

Fra myndighetenes side er det viktig at det bygges opp den nødvendige beredskapen. Etterretningen må ha bredt sammensatte miljøer som er i stand til å forstå det som skjer, sette det i sammenheng, og formidle det så langt det er mulig. Informasjonsbehovet er stort, både om farene vi er utsatt for, og om hvordan vi kan beskytte oss.

Digitale angrep er ikke noe nytt. Det nye er at vi får vite hva som har skjedd. PST skal ha ros for sin åpenhet. I dette ligger det også en advarsel – et varsel til alle oss andre om å være på vakt. Men også til de som prøver å angripe oss. Dersom det viser seg at det er en stat som står bak slike angrep, er det en fiendtlig handling. Det er helt uakseptabelt at et annet land kommer inn over våre grenser og bryter seg inn hos oss.

Les også: Slik prøver Russland å påvirke norsk politikk

Vi ønsker at Norge skal ha et godt og tillitsfullt forhold til våre naboland. At forholdet mellom Russland og Vesten er så anstrengt som det er akkurat nå, er ene og alene russernes ansvar. Ukraina er et stikkord i denne sammenheng. Sannsynlig innblanding i det amerikanske presidentvalget fra russisk side i fjor høst et annet.

Det er lov å håpe på et annet internasjonalt klima, preget av åpenhet og tillit. Men vi må samtidig gjøre alt vi kan for å forsvare oss, både hver for oss – og sammen, som samfunn.

Hør Skartveits podcast med PST-sjef Benedicte Bjørnland her

Her kan du lese mer om