SAKSØKTE STATEN: Anders Behring Breivik tapte på alle punkter. Nå er også hans anke til Høyesterett avvist. Foto: Jarle Grivi Brenna VG

Ferdig med Breivik

Isolasjonen av Breivik er ansett som nødvendig fordi Breivik er farlig.

Terroristen Anders Behring Breivik saksøkte staten fordi han mener soningen strider mot forbudet mot umenneskelig eller nedverdigende behandling i Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK). Saken er behandlet i to rettsinstanser, og i går avviste Høyesterett hans anke.

Dermed er dommen fra Borgarting lagmannsrett rettskraftig. Staten ble der frikjent på alle punkter. Retten konkluderte med at soningsforholdene ikke utgjør umenneskelig eller nedverdigende behandling, at isolasjon er nødvendig, og at de kompenserende tiltakene er tilstrekkelige.

Sett denne? Tormod er Breiviks ukjente besøksvenn

Høyesteretts ankeutvalg begrunner sitt avslag med at det ikke foreligger nytt bevismateriale av betydning og at det ikke har skjedd endringer som påvirker den rettslige bedømmelsen. Ankeutvalget kan bare gi samtykke til anke i spesielt viktige saker og saker som har spørsmål med betydning utenfor gjeldende sak.

Regjeringsadvokaten: – Breiviks forvirrede forklaring er en hån mot retten

Det har ikke Breiviks sak. Saken er riktignok unik, men det er den i kraft av sin forbrytelse. Det er også hans helt spesielle forbrytelser som gjør at han - ikke minst av hensyn til egen sikkerhet - trenger et omfattende regime rundt seg. Isolasjon fra andre fanger brukes ofte i europeisk fengselsvesen, og det settes inn kompenserende tiltak fordi skadepotensialet er kjent. Så også i Breiviks tilfelle, som siden 2010 har kunnet motta besøk utenfra for samtaler gjennom glassvegg, samt at han har tilbud om besøk fra prest, sykepleier, psykiater, lege og besøksvenn. Han har også tilgang på å skrive brev og ta telefoner underlagt kontroll. Hans fysiske soningsforhold er ellers gode. Breivik disponerer tre sammenhengende celler, med dagslys, TV, dusj, toalett, kjøleskap, PC, treningsapparater, musikkanlegg og spillkonsoll.

Flere bilder av kvinner på cella: Brevvekslet med svensk kvinne siden 2012

Men det er klart det kan være enkeltforhold ved en soning som kan og bør forbedres, og det er også gjort i Breiviks tilfelle. Isolasjonen av Breivik er ansett som nødvendig fordi Breivik er farlig, skriver Høyesteretts ankeutvalg, som også anfører at den smerten og ydmykelsen som følger av å måtte sone frihetsstraff, ikke strider med menneskerettighetskonvensjonen. Breivik varsler en anke til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Vi avventer et resultat derfra med stor ro.

Få flere kronikker og kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook!

Mer om

 1. Anders Behring Breivik

Flere artikler

 1. Høyesterett: Breivik får ikke anke

 2. Høyesterett: Breivik får ikke anke

 3. Terrorsoning til Strasbourg

 4. Breivik fikk besøk av medfange

 5. Breivik har klaget Norge inn for Menneskerettighets-domstolen i Strasbourg.

Fra andre aviser

 1. Breivik får ikke anke til Høyesterett, tar saken videre til Strasbourg

  Fædrelandsvennen
 2. Høyesterett avviser anken til Behring Breivik

  Aftenposten
 3. Den europeiske menneskerettighetsdomstolen avviste Behring Breiviks klagesak mot Norge

  Aftenposten
 4. Breiviks klagesak avvist i Strasbourg

  Bergens Tidende
 5. Sivilombudsmannen: Isolasjon av psykisk syke innsatte er uverdig

  Bergens Tidende
 6. Umenneskelige forhold

  Bergens Tidende

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder