Kommentar

Fredspris med sprengkraft

Av Per Olav Ødegård

GA NOBELPRISEN TIL ICAN: Berit Reiss-Andersen, leder av Nobelkomiteen, med en tegning av logoen til Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen. Foto: Heiko Junge NTB scanpix

Ved å gi årets fredspris til Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen (ICAN) demonstrerer Nobelkomiteen for all verden sin uavhengighet i forhold til norske myndigheter.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Artikkelen er over to år gammel

Den norske regjeringen har i FN nylig stemt mot det som er ICANs viktigste anliggende, å få til et traktatfestet forbud mot atomvåpen. Det gir årets fredspris politisk sprengkraft, blant annet i Norge.

Les mer: Nobels fredspris 2017 går til atomvåpenbekjempere

Opposisjonen i Stortinget var raskt ute med å si at fredsprisen bør forplikte Norge til å innta en langt mer aktiv rolle som pådriver for atomnedrustning.

Nobelkomiteen sier i sin begrunnelse at et folkerettslig forbud i seg selv ikke vil avskaffe et eneste atomvåpen. De 108 landene som støtter traktaten har ikke atomvåpen, eller de står utenfor forsvarsallianser som har slike våpen.

Les mer: Norge dropper avtale om atomnedrustning: - Verden undrer seg

Dette er også Norges situasjon. Heller ingen av de andre NATO-landene stemte for å forby atomvåpen, ettersom disse inngår i alliansens strategiske forsvar. Så lenge slike masseødeleggelsesvåpen finnes vil ikke NATO foreta en ensidig kjernefysisk nedrustning.

Bakgrunn: Les hele begrunnelsen fra Den Norske Nobelkomité her

Traktater fører i seg selv ikke til nedrustning. Den eneste vei til reell nedrustning må skje gjennom forhandlinger og kontrollbare avtaler mellom atommaktene.

Dette understreker også Nobelkomiteen når de sier at årets fredspris er en oppfordring til disse landene for å få til en «skrittvis, balansert og nøye kontrollert» avskaffelse av verdens 15 000 atomvåpen.

At frykten i dag er større for at atomvåpen faktisk kan bli tatt i bruk skyldes Nord-Korea. Verden har allerede en traktat som skulle ha hindret dette landet i å utvikle atomvåpen, nemlig ikkespredningsavtalen fra 1968. Det har ikke lykkes.

Følg kunngjøringen direkte på VGTV!

Diktaturstaten truer både naboland og USA. Og i Washington, D.C. har president Donald Trump sagt at Nord-Korea vil møte «ild og raseri som verden aldri tidligere har sett» hvis de fortsetter med sine trusler.

Det er dette som skaper frykt. Nord-Korea har åpenlyst brutt med vedtak i FNs sikkerhetsråd og andre internasjonale traktater, og utløst en alvorlig internasjonal krise. Det viser hvor viktig det er å styrke ikkespredningsavtalen.

Les også: Regjeringen og Ap i atomstrid

Et folkelig engasjement mot det verste av alle masseødeleggelsesvåpen er en pris verd. ICAN representerer organisasjoner i mange land som på ideelt grunnlag arbeider for atomnedrustning. Det er viktig med en bevisstgjøring av hvilke katastrofale konsekvenser som enhver bruk av atomvåpen vil få.

Det er lett å dele visjonen om en verden uten atomvåpen. Det er mye mer krevende å få til reell nedrustning, særlig i en tid med økt internasjonal spenning og brennhete konfliktområder.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder