FØDSLER: – Vi jobber ikke med å sentralisere og effektivisere fødetilbudet i Norge.Vi jobber med å gjøre dagens desentraliserte fødetilbud enda tryggere og enda bedre, skriver helseminister Bent Høie. Foto: Krister Sørbø

Debatt

Bent Høie: - Vi sentraliserer ikke fødetilbudet

Det var politikerne på åttitallet og nittitallet som sentraliserte fødetilbudet i Norge. Ikke dagens regjering.  

BENT HØIE, helseminister (H)

Berit Mortensen, jordmor og sentralstyremedlem i Rødt, hevder i en kronikk i VG 25. mai at regjeringen ofrer kvinner og barn for å sentralisere og effektivisere fødetilbudet i Norge. Ikke nok med det. Hun hevder også at vi tar i bruk løgn og undergraver demokratiet for å spare penger på nyfødte barn og nybakte mødre.

Alle fakta viser at hun tar feil.

– Det har aldri vært tryggere å føde i Norge.

– Spedbarnsdødeligheten har aldri vært lavere.

– Antall kvinner og barn som blir skadet under fødselen har aldri vært lavere.

– Kvinner er mer fornøyd med fødetilbudet på sykehusene enn tidligere.

les også

En jordmors bekjennelser: Ikke legg ned én fødeavdeling til!

I 2017 fødte 56.543 kvinner på sykehus. 336 kvinner rakk ikke fram før barnet ble født.

Antallet ufrivillige fødsler utenfor sykehus har ligget stabilt de siste 15 årene. De fleste slike fødsler skjer ikke i distriktene, men i byer og sentrale strøk der barnet kommer så raskt til verden at kvinnene ikke rekker fram til sykehuset selv om veien er kort.

Vi ønsker å få ned antallet transportfødsler. Med tettere oppfølging av kvinner som venter barn kan vi fange opp flere svangerskap med komplikasjoner og flere svangerskap der det er risiko for at fødselen vil skje fort og uventet. Dette er en av grunnene til at vi øker vi antall jordmødre i kommunene. Slik sørger vi for bedre oppfølging av mor og barn før og etter fødsel, slik sikrer vi kvinner med lang vei til fødestedet følge av jordmor. 

Regjeringen har lagt til rette for nær en dobling av antall jordmorårsverk ute i kommunene siden 2014. Vi ønsker enda flere, og fortsetter derfor satsingen.

Vi har også styrket helsestasjonene og sørget for flere helsesøstre ute i kommunene. Denne satsingen fortsetter også. 

les også

Høyre slår tilbake om fødselstilbud: – Sp svikter Norges kvinner

På begynnelsen av syttitallet var det nærmere 200 fødesteder i Norge. Det har funnet sted en sentralisering av fødetilbudet siden den gang.

Berit Mortensen fremstiller det som en forverring. Men det var en forbedring som de alle fleste fagfolk mener var både riktig og viktig

Dels skyldtes sentraliseringen nye krav til medisinsk beredskap, som mulighet til å utføre keisersnitt. Dels skyldtes det gravides ønsker om å føde på institusjoner som hadde mer ekspertise og som kunne tilby smertelindring og annet som ikke fantes på små fødesteder.

Berit Mortensen legger skylden for sentraliseringen på dagens regjering og dagens helseforetak. Men den største sentraliseringen av fødetilbudet i Norge var det fylkespolitikerne og kommunepolitikerne som sto for. Den skjedde på åttitallet og nittitallet, lenge før staten overtok sykehusene og helseforetakene ble til. 

les også

Norge har fått en Bunadsgerilja

De siste ti årene har endringene vært små. Under den rødgrønne regjeringen ble det lagt ned seks fødesteder, under dagens regjering har det blitt lagt ned to fødestuer. Disse nedleggelsene skyldtes først og fremst et lavt antall fødsler. Regjeringen som Berit Mortensen beskylder for storstilt sentralisering har med andre ord sentralisert minst av alle som har hatt ansvaret for fødetilbudet her i landet.

Vi ønsker heller ingen sentralisering. Vi vil opprettholde et desentralisert fødetilbud i landet vårt. Vi vil ha et fødetilbud som består av de små fødestuene, de mellomstore fødeavdelingene og de store kvinneklinikkene.

Endringer vil bare kunne skje når vi bygger nye sykehus. Når all behandling og alle fagfolk fra to gamle sykehus flytter sammen i ett nytt og moderne, må selvsagt fødeavdelingen flytte med.

Det skjedde da de gamle sykehusene i Østfold ble erstattet med et nytt felles sykehus og en ny felles fødeavdeling for hele fylket. Det kommer til å skje som følge av at sykehusene i Kristiansund og Molde skal erstattes av et nytt felles sykehus.

Jeg hevder ikke at fødetilbudet i Norge er perfekt. Derfor lytter jeg til kvinner i distriktene som frykter at de må føde i en busslomme med ektemannen som eneste støtte. Derfor lytter jeg til jordmødre som frykter at de må løpe beina av seg mellom fødende kvinner i fellesferien.

Vi jobber ikke med å sentralisere og effektivisere fødetilbudet i Norge.

Vi jobber med å gjøre dagens desentraliserte fødetilbud enda tryggere og enda bedre.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder