Kommentar

Haramsøya trenger deg, Erna!

Av Roar Hagen

HARAMSØYA (VG) I koronaens tid har Erna Solberg moderlig bedt oss alle feriere i eget land. Selv bør hun ta seg en tur til Haramsøya.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

For hennes egen del håper jeg hun legger turen til den overmåte vakre øya i havgapet nord for Ålesund. Der har det grønne skiftet splittet vennskap, naboskap og familier.

Jeg dro ut til øya for å snakke med folk og angret straks. Det kan best sammenlignes med å snakke med både palestinere og israelere. Du tror du forstår og blir bare mer forvirret jo mer du hører.

En liten øy med knappe seks hundre innbyggere får plassert åtte 150 meter høye vindturbiner midt på fjellet sitt, med alt det innebærer. Til sammenligning er høyden på Oslo Plaza 117 meter.

Da prosjektet ble introdusert var det kraftkrise i Midt-Norge og skiftende regjeringer fikk ideen om å elektrifisere vår olje- og gassproduksjon. Den innsparte gassen til drift skulle eksporteres til Europa og heller brennes der. I 2008 ga NVE Haram Kraft tillatelse til å bygge Haram Vindkraftverk. Vedtaket ble påklaget, men Olje og Energidepartementet stadfestet NVEs vedtak 14/12 2009.

les også

Utbygger om vindkraft-bråket: Har anmeldt drapstrussel

Konsesjonssøknad ble levert 2004 og Haram Kommune sa nei med 24 mot 10 stemmer. NVE ga allikevel konsesjon til 16 vindturbiner på Haramsfjellet. 27 august 2009 vedtok Haram Kommune at de ønsket Havsul, et vindprosjekt i skjærgården som ikke ble realisert, subsidiært at både Havsul og Haram Vindkraft skulle bygges. Kommunen fikk bare Haram Vindkraft. Daværende ordfører Bjørn Sandnes skriver at kommunen ble overkjørt.

For å forstå eierskapet til norsk natur må vi gå tilbake til konsesjonslovene. De ble vedtatt av Stortinget i 1906 og utvidet i 1909 og 1917 etter at spekulanter reiste rundt og kjøpte opp fallrettigheter fra norske bønder. Anført av statsminister Gunnar Knudsen ble det iverksatt kraftige tiltak for å sikre nasjonalt eierskap til våre naturressurser. Slik ble fossekraften en forutsetning for utvikling og modernisering av Norge.

Det samme klarte vi med oljen. Philips Petroleum henvendte seg i 1962 til norske myndigheter og ville drive norsk sokkel. I stedet presenterte den norske regjeringen Suverenitetserklæringen i mai 1963. Nasjonalt eierskap til naturressursene skulle sikres for fellesskapet. Vi kan takke fremsynte politikere og fremragende jurister, embetsmenn og industrialister for at det ble slik.

les også

Fylkespolitikerne krever stans i vindkraftutbygging på Haramsøya

I dag virker det som politikerne har glemt alt. En konsesjon for oppdrett eller småkraft kan selges videre og samles på stadig færre hender. Følelsen av eierskap er sterkt svekket og folk føler seg overkjørt og ofret for mer diffuse målsettinger. Haram Kraft A/S er finskeid. Zephyr som skal bygge og drive Haram Vindkraft er eid av Østfold Energi, Glitre og Vardar. På kysten i Østfold finnes ingen vindturbiner, som jeg har sett. Litt pussig ettersom det er så mange på svensk side. På spørsmål kan ikke Zephyr angi hvor mange arbeidsplasser vindindustrien gir på Haramsøya.

NVE opplyser på sine hjemmesider at elsertifikater og andre fordeler er avgjørende for utbygging av vindkraft i Norget. Grønne sertifikater ble innført av regjeringen Stoltenberg og fikk bred oppslutning. Noen vindprosjekter fungerer bra, mens andre sliter voldsomt med legitimitet lokalt.

På Haramsøya har det for noen utartet til trusler, maskerte opptredener og uhygge. Grunneiere får skylden for det som i virkeligheten er Stortingets ansvar. Mange er rasende på Tina Bru, men hun har bare arvet striden. Det er mange energiministre som har hatt saken før henne uten å gripe inn.

les også

Tiden for de store vindkraftutbyggingene er over

Haram er et gammelt kulturlandskap på Sunnmøre og må ikke forveksles med det muslimske ordet for urenhet. Tettstedet og kommunesenteret inntil nylig, Brattvåg, eksisterte ikke før 1911. Bygging av kraftverk ble starten på en imponerende utvikling. Kraner og industrielle landemerker midt i bygda oppfattes ikke som et problem, tvert imot.

Sunnmøringer er særdeles positive til næringsutvikling om det bare er fornuftig. Avkastningen på vindturbinene for Ålesund Kommune er ca 2 millioner i året, hvorav noe skal tilfalle øyene. Hva grunneierne får avviser Zephyr å opplyse om. Allikevel bli det feil å angripe grunneierne. Ansvaret hviler på skiftende regjeringer.

les også

Bråket på Haramsøya: Krangler om vei

For alle som er opptatt av det grønne skiftet må det være urovekkende å se at det som skulle være starten på et industrieventyr kan bli en ny Alta-sak. Å hente energi fra vind kan umulig være galt i seg selv. Det er måten vi gjør det på som avgjør. Haram Vindkraft og noen andre prosjekter har kommet galt ut og kan, i verste fall og uten sammenligning forøvrig, bli liggende igjen som et grønt Tsjernobyl.

 For klimasaken vil det være best om Erna stanser et par av de mest kontroversielle prosjektene og utbetaler full erstatning til investorene. Sammenlignet med de katastrofale tapene i Equinor og andre steder er det småpenger og regjeringen har allerede annonsert en ny politikk. Hvis investorene får sine penger kan det ikke skade Norges interesser.

For Haramsøya kan det være for sent, men det er lov å håpe. Reis til Haramsøy og ordne opp, Erna!

Les også

 1. Politiet aksjonerer på Haramsøya: Tauet bort bil

  HARAMSØYA/OSLO (VG) De massive protestene på øya har pågått i flere dager, og deler av lokalbefolkningen har sperret…

Mer om

 1. Vindkraft
 2. NVE
 3. Tina Bru
 4. Erna Solberg
 5. Zephyr
 6. Miljø
 7. Natur

Flere artikler

 1. Utbygger om vindkraft-bråket: Har anmeldt drapstrussel

 2. Fylkespolitikerne krever stans i vindkraftutbygging på Haramsøya

 3. Mari Agathe (53) får vindturbin 800 meter unna huset: – Bråket vil bli helt grusomt

 4. Bråket på Haramsøya: Krangler om vei

 5. Tiden for de store vindkraftutbyggingene er over

Fra andre aviser

 1. Fylkespolitikerne krever stans i vindkraftutbygging på Haramsøya

  Aftenposten
 2. Vindkraftmotstandere på Haramsøya varsler rettslige skritt

  Bergens Tidende
 3. Aksjonister hindrer vindkraftutbyggere på Haramsøya

  Bergens Tidende
 4. Blås i Haram

  Aftenposten
 5. Her er vindkraftprosjektene i Vestland

  Bergens Tidende
 6. – Trekk dere ut med verdigheten i behold

  Bergens Tidende

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder