Leder

Bruk stemmeretten!

Av VG Leder

Kommunevalget handler om de nære ting. Som oppvekstvilkår for barna våre Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

I kveld får vi vite hvem som de neste fire årene skal være med å bestemme i kommunen der vi bor.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Hvem som skal ta viktige beslutninger om eldreomsorg og skole, om barnehageutbygging og gangveier. De som blir valgt, blir tiltrodd mye makt over sine lokalsamfunn. Den makten må de forvalte med klokskap.

De folkevalgte opptrer på våre vegne, ivaretar våre interesser, tar avgjørelser som direkte berører vår hverdag. Lokalpolitikerne er nærmere velgerne enn det rikspolitikerne er. Både fordi de har ansvar for saker som er viktige i livene våre, og fordi de virker så tett på innbyggerne de tjener.

Ikke åpnebart

Særlig i små kommuner er det kort avstand mellom politikere og folk flest. Men også i større kommuner har politikerne sitt hverdagsliv i lokalsamfunnet der de bor. De har barn på skolen eller i barnehagen, foreldre på sykehjem, de kjører kollektivtransport eller bil på lokale veier. De aller fleste av dem er vanlige folk som lever vanlige liv. Det er få primadonnaer i norsk lokalpolitikk.

les også

Den store demokratidugnaden

I en tid med høyt konfliktnivå er det lett å glemme at de som stiller til valg, alle har et ønske om å bidra til gode lokalsamfunn. Mye av arbeidet i kommunestyrene rundt omkring foregår i rolige former, der det handler om å finne praktiske løsninger på konkrete problemer. Ofte må politikerne velge hvordan de skal bruke de knappe ressursene de rår over. Da er det ikke alltid åpenbart hva de ulike partiene ender opp med å prioritere.

Bli med å påvirke

Et av de største stridsspørsmålene mange steder er i hvilken grad private aktører skal benyttes, for eksempel i eldreomsorg og barnevern. For noen av partiene er dette et ideologisk spørsmål, der de enten er sterke tilhengere av private løsninger, eller sterke motstandere. Eiendomsskatt er et annet stridstema som skiller fløyene. I hvert fall på papiret.

les også

En frittgående broiler

For i de aller fleste norske kommuner trumfer praktisk politikk de ideologiske overveiningene. Mange Høyre- og Frp-styrte kommuner har eiendomsskatt, og mange Ap-styrte kommuner har privat drevne barnehager og sykehjem. På sitt beste ender lokalpolitikerne opp med de løsningene som passer best for akkurat deres kommune.

Det er dette det handler om i dag: Å velge de lokalpolitikerne hver og en av oss tror vil gjøre den beste jobben der vi bor. Noen velgere legger mest vekt på partiprogram og politisk tilhørighet, andre er mest opptatt av hvem som står oppført på de ulike valglistene. Vår oppfordring er uansett den samme: Vær med å påvirke samfunnet du er del av. Bruk stemmeretten. Godt valg!

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder