INGEN SKAM: – Vi kan ikke forvente at folk velger miljøvennlig transport hvis det ikke finnes noen reelle grønne alternativer. Derfor blir også flyskam ganske meningsløst, skriver kronikkforfatteren. Foto: Erlend Aas / NTB scanpix

Debatt

Det må lønne seg å velge miljøvennlig

Klimakrisen kan ikke løses med å gi folk dårlig samvittighet.

TINA BRU, stortingsrepresentant (H)

Hvis det er noe de mange klimademonstrasjonene dette året har vist oss, så er det at folk både ønsker å bidra selv til at vi unngår katastrofale klimaendringer, og at myndighetene skal gjøre det som ligger i deres makt til å gjøre det samme.

Men mange kan nok også føle seg litt maktesløse når det kommer til klima-og miljøsaken. Betyr det egentlig noe hva du og jeg gjør? Hva må jeg gjøre for at det skal være nok? På den andre siden er det mange som ikke har det samme engasjementet når det rammer dem selv direkte. Det er ikke alle som synes det holder å argumentere med klima når de blir nødt til å kjøre gjennom en bomstasjon på vei til jobb, eller gå forbi en vindturbin når de er på tur i fjellet. 

Tina Bru. Foto: Fredrik Solstad

Dessverre finnes det ingen enkel løsning på klimautfordringen. Den tvinger oss til gjøre mange vanskelige avveininger, og vi vil også i noen tilfeller bli nødt til å gjøre ting som er upopulære. Målet må være å gjøre minst mulig av det siste, og grundig måle fordelene og ulempene opp mot hverandre før vi bestemmer oss for det første.

Høyres klimapolitikk bygger derfor på noen grunnleggende prinsipper: Det må lønne seg å velge grønt, og vi må være teknologioptimister som tør å ta i bruk nye løsninger for å kutte utslipp. Dette gjelder både på hjemmebane og i næringslivet. 

MDG og enkelte andre partier prøver å få folk til å skamme seg til et bedre klima, eller legge ned arbeidsplasser for å kutte utslipp. De mener gjerne at vi forbrukerne må skaffe oss mye mer kunnskap om hvor bærekraftig det vi kjøper egentlig er, og dermed ta gode valg basert på det. Skal du bruke handlenett fremfor plastpose, er økologisk mat bedre for klima enn vanlig mat? Jeg mener vi må slutte å gjøre dette så komplisert for folk. Det skal være enkelt å ta miljøvennlige valg. Og god klimasamvittighet gir ikke nødvendigvis voldsomme utslag på utslippene. Derfor må vi gjøre klimagrep som bidrar til reell reduksjon av utslippene. 

les også

100.000 ventes til klimabrøl foran Stortinget

Høyre vil heller spille på lag med folk og næringsliv på deres vei mot en grønnere framtid. Vi skal få til det grønne skiftet med å utvikle det som i dag forurenser til å bli mer klimavennlig.

Da trenger vi politikk som bidrar til vekst, og ikke til at bedriftene blir sittende igjen med røde regnskapstall. Når bedrifter opplever vekst har de også bedre muligheter til å skape nye, grønne løsninger, og ta kostnaden den grønne omstillingen krever. Norge har gode forutsetninger for å få til dette. Vi har teknologi, kompetanse og kapital, og noen av de beste fagarbeiderne i verden.

Men det er ikke mulig å snakke om klimautfordringen uten å adressere det som alltid blir trukket frem som Norges store problem: olje- og gassproduksjonen. Og ja, det er store utslipp knyttet til denne produksjonen. Så hvorfor sier vi ikke da bare takk og farvel?

Alle – inkludert FNs klimapanel og det internasjonale energibyrået (IEA) – er enig om at fossil energi har en plass også i et 2-graders eller 1.5-graders scenario. Ja, vi ønsker oss selvsagt (raskt) til en framtid hvor etterspørselen etter olje og gass blir mindre. Men den blir ikke mindre av at vi legger ned vår produksjon. Det eneste det vil føre til, er at andre store oljeproduserende land, vil erstatte det vi i dag leverer til markedet. Det er også slik at den norske produksjonen allerede har verdens høyeste CO2-avgift og den er en del av EUs kvotepliktige sektor hvor utslippene skal kuttes med 45 pst. innen 2030. Med andre ord er norsk sokkel allerede underlagt et av de mest forpliktende og ambisiøse rammeverkene for kutt i klimagasser som finnes. Norge er en stabil og forutsigbar leverandør av energi verden fortsatt trenger og etterspør, vi er et demokrati og vi tar klimaendringene på alvor. Hvor mange av de andre store olje- og gassproduserende landene kan vi si det samme om?

Klimakrisen kan ikke løses med å gi folk dårlig samvittighet, eller gjøre det nærmest umulig å foreta seg helt vanlige ting i hverdagen eller drive næringsvirksomhet. I verste fall fører det til irritasjon, passivitet og kanskje til og med sinne. Klimasaken trenger det motsatte.

les også

Lungene våre brenner

Vi må rigge politikken vår slik at det koster å forurense, og lønner seg å velge miljøvennlig. En slik klimapolitikk fungerer. I mars i år var for eksempel 6 av 10 solgte biler i Norge el-biler. Flere velger elbil fremfor fossilbil. Det er ikke nødvendigvis fordi flere har blitt idealister, men fordi det lønner seg.

På samme måte mener vi det skal koste for næringslivet å forurense, og at det skal lønne seg for bedrifter å omstille seg grønt. Her fortjener norsk næringsliv skryt. Små og store bedrifter i alle bransjer gjør nå endringer i sin virksomhet for å bli mer miljøvennlige. Både fordi skatter og avgifter gjør at det er dyrt å forurense, og at det stilles strengere miljøkrav fra forbrukere. Samtidig stiller staten opp med penger for å gjøre det enklere. Hvert år bevilger vi over 3 milliarder kroner til Enova, vårt fremste statlige virkemiddel for å kutte utslipp i industri og næringsliv.

Politikere i regionene og kommunene bør også bruke den betydelige innkjøpsmakten de har til å prioritere løsninger som er bra for miljøet. Vi kan for eksempel ikke forvente at folk velger miljøvennlig transport hvis det ikke finnes noen reelle grønne alternativer. Derfor blir også flyskam ganske meningsløst.

Vi skal ikke stanse utviklingen, men utslippene. Forhåpentligvis kan vi reise med elfly i Norge i fremtiden, og flyskam blir et fremmedord. Det er tross alt ingen som mener at vi skal bytte ut bilen med hest og kjerre.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder