NORD-NORGEBANEN: – Planene om jernbane bør ikke skytes ned, nærmest på autopilot. Foto: Frode Hansen

Leder

VG MENER: Ambisiøse togplaner i nord

Nasjonale politikere bør ta utfordringen fra nord på alvor. Nord-Norge trenger gode transportløsninger både for folk og gods.

Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Tromsø, Gunnar Wilhelmsen, argumenterer kraftfullt for nødvendigheten av å bygge jernbane i nord. I en mye lest kronikk her i avisen skriver Gunnar Wilhelmsen at landsdelen trenger et nytt, felles prosjekt «som vil gi etterlengtede ringvirkninger i årevis framover, og som kan bygge landsdelen og gjøre vår eksport og våre verdier tilgjengelig for flere.» Tromsø Ap vil begynne med Tromsbanen – mellom Narvik og Tromsø – og dobbeltspor på Ofotbanen mellom Narvik og Sverige, for så å fullføre Nord-Norge-banen, fra Fauske til Tromsø.

les også

Norge trenger jernbane i nord!

Den nye utredningen fra Jernbanedirektoratet viser at en utbygging fra Fauske til Tromsø vil koste 113 milliarder kroner, og 120 milliarder hvis man bygger et ekstra sidespor til Harstad. Det er veldig mye penger, og direktoratet heller malurt i begeret og konkluderer med at prosjektet ikke vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt. Rapporten er nå ute på høring.

Ifølge EUs nye miljøkrav skal 50 prosent av langtransporten over på sjø eller jernbane innen 2050. Det kan i seg selv være et godt argument for å bygge jernbane i nord. Som Wilhelmsen skriver, anslås eksporten fra sjømatnæringen til å mangedobles i årene som kommer. I tillegg kommer selvsagt persontransport og turisme – som et miljø- og opplevelsesvennlig alternativ til det å reise med fly. Også andre løsninger, som å ruste opp og forbedre havneanlegg og småflyplasser, kan imøtekomme både landsdelens transportbehov og EUs miljøkrav.

les også

Nord-Norgebanen: Ønsker seg jernbane som går til Sverige

Vi synes Wilhelmsens utfordring til regjeringen og sin egen partiledelse er spennende, og han fortjener gode svar. Samferdselspolitikk handler ofte om å sette kostbare prosjekter opp mot hverandre. Undersjøiske tunneler, store broprosjekter, massive veiutbygginger – alt dette må alltid vurderes både ut fra samfunnsøkonomi, distriktspolitikk og næringspolitiske hensyn.

Det er ikke gitt hva slags samferdselsløsninger som vil tjene Nord-Norge best. Men planene om jernbane bør ikke skytes ned, nærmest på autopilot. Den videre debatten bør være mest mulig fordomsfri, og minst mulig fastlåst.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder