PRAT OM SEX: – Det å være muslim skal ikke hindre deg i å ha kunnskap om seksualiteten din, eller å være i stand til å diskutere det med andre, skiver lege Mariam Anjum.

Debatt

Viktig kunnskap om kropp og seksualitet

I mange minoritetsfamilier er det ikke alltid så enkelt å snakke om de «vanskelige» temaene som seksualitet og seksuell helse.

MARIAM ANJUM (26), lege og medisinfaglig forfatter i boken «iLove 2 – seksuell helse»

Da jeg først ble forespurt om å skrive i en ungdomsbok om seksuell helse gikk jeg noen runder med meg selv. Jeg har mange tanker om hvorfor en slik bok er viktig. Ikke bare i kraft av å være en lege, men også på grunn av mitt erfaringsgrunnlag som en kvinne med minoritetsbakgrunn.

I mange minoritetsfamilier, og kanskje spesielt i religiøse hjem, er en dyp respekt for eldre ofte en viktig og tung verdi. Men selv om denne respekten i mange tilfeller er god og nyttig, så kan den også føre til en distanse mellom foreldre og barn. Da er det ikke alltid like enkelt å snakke om de «vanskelige» temaene som seksualitet og seksuell helse, som fortsatt er tabubelagt for mange i Norge.

les også

Født til å lede!

For noen unge så vil seksualundervisningen i skolen også oppleves som motstridende til normene de selv er vokst opp med eller oppdratt etter. Og i mange av de religiøse miljøene hvor det faktisk snakkes om seksualitet og seksuell helse, så foregår det ofte på lukkede og kjønnssegregerte arenaer. Jeg tror at mange ungdommer sitter inne med spørsmål om det motsatte kjønn og deres tanker om seksualitet, men en slik segregering fører heller til tilsløring og mystifisering av tematikken.

Som en muslimsk kvinne har også jeg i ungdomsårene undret på om det er mulig å være religiøs og samtidig bryte tabuer gjennom å åpent snakke om seksualitet. Det å være muslim skal ikke hindre deg i å ha kunnskap om seksualiteten din, eller å være i stand til å diskutere det med andre. Det er ingenting galt med å forstå hvordan kropper fungerer og hvorfor seksuell helse er så utrolig viktig. Det er noe av det mest naturlige i verden.

Å være muslim betyr ikke at du bør blokkere dine følelser og naturlige instinkter. Tvert imot må du holde deg informert og tilegne deg kunnskap om et tema som berører oss alle.

Samtidig har jeg forståelse for at det finnes kulturelle forskjeller, og at foreldre-barn relasjoner ikke nødvendigvis vil endre seg over natten i mange minoritetshjem. Jeg tror heller ikke at en kjønnssegregert tilnærming til dette vil avvikles med det samme i mange trossamfunn.  

les også

Pornokulturen og #metoo

Men det er på mange måter ikke det viktigste. Fra et helseopplysningsperspektiv må vi tenke at hvis ungdommer ikke kan stille spørsmål om seksualitet til menneskene som er nærmest dem, hvem skal de da henvende seg til? Jeg tror at vi iblant overvurderer dialog i familien, og at vi også undervurderer ungdommens evne til å finne informasjon som de selv kan kjenne seg igjen i. Gratisboken iLove 2 – seksuell helse fremmer et mangfoldig og interseksjonelt perspektiv, i alt fra omslaget til hver tekst i samlingen. Jeg tror ungdommer av alle slag vil føle at dette er en bok som er relevant for dem.

Som en fagperson er jeg så klart opptatt av et enda bredere perspektiv. I et stadig mer sexfiksert samfunn, og i en stadig mer polarisert og seksualisert medievirkelighet, er mange ungdommers grenser og forventninger til seksualitet forskjøvet.

Vi er fortsatt et land med til dels trange kjønnsroller, spesielt for gutter og menn. Det gjelder hele landet uansett hvilken bakgrunn en måtte ha. Og vi alle er preget av stereotypier og gruppetenkning. Unge kvinner og menn og deres seksualitet er tett knyttet til forventningspress av mange slag, fra familien, venner, og medienes fremstilling. Er du i tillegg muslim, skeiv, eller funksjonshemmet, blir du fortsatt møtt med mange fordommer om ditt forhold til seksualitet.

les også

Funksjonshemmede Marianne (17): – Fortjener jeg å bli elsket?

Pluss content

Seksualitetsundervisningen må speile så store deler av befolkningen som overhodet mulig. Derfor må også funksjonsvariasjoner, kulturelle og religiøse variasjoner, seksuell orientering, kjønn, og ulike diskurser rundt ideer om å vente, prestere eller debutere tidlig, inn i den undervisningen som gis.

Kunnskap om egen kropp, seksuell helse, og rettigheter er fundamentalt for at vi skal gjøre gjennomtenkte, reflekterte og selvstendige valg tilknyttet vår egen seksualitet. Det handler om at man skal velge selv, basert på hva som føles rett. Da trenger man kunnskap, verktøy, og refleksjoner som viser handlingsalternativer.

Jeg håper denne boken når ut til alle landets ungdommer og alle som jobber med ungdommer. Den er viktig fordi den fremmer individualitet og frihet. Den løfter frem et bredt mangfold av stemmer som taler åpent om seksualitet, og så finner man god informasjon seksuell helse som alle ungdommer har rett til å lære mer om.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder