Den ene krisemålinga avløser den neste for Frp. Nå blir partiet straffet både for det de får til og det de ikke får til.

Den ene krisemålinga avløser den neste for Frp. Nå blir partiet straffet både for det de får til og det de ikke får til. Foto: Frode Hansen

Kommentar

Hvor er innvandringen når man trenger den?

Frp får juling av velgerne – både for sine seire og sine nederlag.

Tone Sofie Aglen
Kommentator
les også

Dårlig år for styringspartiene

Sommerferien må smake bittersøtt for Frps representanter. Frp-erne har kanskje jobbet hardt, men det meste har vært motbakke det siste året. De har knapt kommet seg gjennom de personalpolitiske krisene før den ene krisemålinga blir avløst av den neste. Bunnen er foreløpig nådd hos TV2 denne uka. Fremskrittspartiet får bare 7,5 prosents oppslutning i juli. Dersom det hadde vært valgresultatet, ville partiet bare fått stusslige 12 representanter på Stortinget. I 2017 fikk de inn 27. På Klassekampen og Nationens siste måling er Senterpartiet dobbelt så stor som Frp. Det slår likevel ikke målinger som viser at Miljøpartiet De Grønne puster dem i nakken. Større blir vel ikke ydmykelsen.

At regjeringsslitasjen omsider biter på partiet, er ikke annet enn forventet etter seks år i regjering. Verre er det at Frp får lite betalt for sine gjennomslag. Det burde likevel ikke komme som noen overraskelse. Som durkdrevent opposisjonsparti burde de vite alt om det der. Politiske partier får som regel bedre betalt for å kritisere det som ikke er bra enn for alt som faktisk blir gjennomført. Derfor er det på grensa til komisk når Frp skryter av alle veiene som er bygd og kritiserer bompengemotstanderne for å være uansvarlige. Det er kua som har glemt at den selv har vært kalv.

les også

Bompengebølgen skyller over landet: 9,1 prosent i Tromsø

Bompengeopprøret kom som et sjokk på de fleste, kanskje mest av alt på Frp. De fleste hadde trodd at det var på innvandringsfeltet partiet ville bli utfordret fra utsiden. Partiet har vært så tilfreds med sin egen regjeringsdeltakelse at de har glemt sin gamle hjertesak. Selv om det er rekordhøy veibygging, hjelper det lite for dem som har fått nok av bompenger. Dette blir forsterket av at den tradisjonelle kontrakten der det er en klar sammenheng mellom hva bilistene betaler og hva de får igjen, er brutt i de mange bymiljøpakkene. Det er ikke lett å se hvordan partiet skal komme seg ut av bomkrisen med æren og velgerne i behold.

Heller ikke i innvandringspolitikken får partiet betalt. Innvandringen til Norge er nå mindre enn den har vært. Antall asylsøkere har stabilisert seg på et betydelig lavere nivå enn før 2015. Selv om det er komplekse årsaker til at asylstrømmen har avtatt, har Frp mye av æren for Norges relativt strenge politikk. At de andre partiene har kommet etter Frp i denne saken, er åpenbart. Frp er likevel det soleklare førstevalget for alle som er kritisk til innvandring. Sannsynligvis ville Frp hatt mer å tjene på at det kom mange asylsøkere til landet. Det ville fungert som en påminnelse for dem som er opptatt av streng innvandringspolitikk. Vi så eksempelvis at det skjedde da asylsøkere syklet inn i landet over Storskog. Det er også årsaken til at Sylvi Listhaug og andre jevnlig har mer eller mindre velplasserte utspill. I en ideell verden ville Frp fått betalt for å ha sørget for lav innvandring, men slik fungerer det ikke nødvendigvis i politikken.

les også

Femtiårskrisen

Et vel så stort problem for Frp, er den lave oppslutninga i storbyene. Nå har Frp aldri hatt særlig grep om de største byene, men nå kan det rakne helt. I Oslo og Trondheim har partiet slitt lenge. I Bergen er de nær spist opp av Folkeaksjonen mot bompenger. Etterhvert som stadig flere velgere bor i store byer, vokser problemet. Det blir ikke bedre av at Senterpartiet støvsuger bygd og by for misfornøyde velgere.

Også for høyresiden er de svake Frp-tallene utfordrende. Høyre får lite drahjelp fra sine borgerlige venner i forsøket på å farge storbyene blå. Bare i Tromsø ser det ut til at Frp og den lokale bompengelisten, som forøvrig toppes av en misfornøyd Frp-avhopper, lever godt side om side.

Et internt utvalg ledet av tidligere statssekretær Ole Berget etterlyste retningsendring for Oslo Frp. Bakgrunnen var medlemsflukt og dalende oppslutning over tid. Ifølge DN konkluderte utvalget med at partiet måtte tenke nytt både når det kom til politikk, medlemspleie og organisasjon. De pekte på at Frp har gjort lite for å tilpasse seg endret demografi i byene med flere unge velgere, kvinner, innvandrere og høyt utdannede. Dette er velgergrupper som den tradisjonelle Frp-politikken ikke har appellert til. I tillegg har partiet mistet mange medlemmer og slitt med rekrutteringen. Det har ført til at Frp har framstått lite attraktive for både velgere og nye medlemmer. Men rapporten ser ikke ut til å ha hatt særlig virkning. Den havnet nok der man gjerne legger kritikk som svir. I en dyp skuff. Med lås.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder