HOMOKAMP: – Undertrykkelsen av homofile i trossamfunn er vår tids samfunnskamp, skriver Anders Torp. Foto: Edmond Yang

Debatt

Homo-rettighetskampen er ennå ikke over

Religionsfriheten har i lang tid blitt brukt som et forsvar for urett i religioners navn. Den tiden er over.

ANDERS TORP, foredragsholder

Mikael P. V. Bruun, prest i Den Norske Kirke, mener at min kronikk «Religionsfriheten stopper der homofiles frihet begynner» er å sette samfunnet tilbake i tid. Fordi «frihet til å være med den man vil og elske den man vil ikke kan sidestilles med et krav om at alle skal akseptere de valg du gjør».

Det Bruun bommer på er at homofile slettes ikke blir akseptert som troende kristne i trossamfunn som mener homofilt samliv er i strid med Bibelen. Hadde alle kristne akseptert og likestilt homofilt samliv med heterofilt samliv, så hadde det aldri vært behov for en organisasjon som «Til Helhet». Homofili er heldigvis ikke definert som et lovbrudd eller psykiatrisk diagnose i dag. Homofile gjør ingen skade på individer eller samfunnet, så det skulle bare mangle at de blir akseptert for at de er tro mot seg selv.

les også

Anders Torps angrep på menneskerettighetene

Hvis man ikke aksepterer noen på grunnlag av en legning så diskriminerer man. Homofile begår ingen lovbrudd ved at de er tro mot seg selv, sine instinkter og sin natur. Derimot begår trossamfunn som diskriminerer dem, en urett som rammer og påfører andre unødig lidelse. Organisasjoner og trossamfunn som gjør dette burde ikke finansieres med fellesskapets midler.

Homofiles rettighetskamp i religiøse miljøer handler ikke om å kunne få leve ut sin legning uimotsagt. Alle mennesker har ytringsfrihet, tankefrihet og burde kunne ytre seg, men når trossamfunn overbeviser homofile om at deres legning, seksuelle følelser og instinkter er noe galt og syndig, så tråkker trossamfunnet på homofiles samvittighetsfrihet. Hvilke barn våger vel å stå opp imot en autoritær gud sine regler? Homofile barn som vokser opp slikt mangler like mye frihet som hvis heterofile barn blir overbevist om at heterofilt samliv er noe galt.

les også

Religionsfriheten stopper der homofiles frihet begynner

Påstanden til Bruun om at jeg kan leses dit at jeg angriper Barnekonvensjonen og Menneskerettighetene, fordi jeg følger prinsippet om at «din frihet stopper der andres frihet begynner», sier sitt om Bruuns ståsted. Trossamfunn burde få tenke, mene og tro hva de vil. Det grenseoverskridende ligger i at trossamfunn overbeviser barn og unge om at det er noe galt med dem fordi de er skeive, samtidig som trossamfunnet mottar millioner i medlemsstøtte fra skattebetalere.

Bruun sitt oppsiktsvekkende utsagn om at staten burde holde seg langt unna trossamfunns indre liv, så fremt det «ikke går på rikets sikkerhet løs», betyr kanskje at Bruun mener trossamfunn kan stå over norsk lov? Diskriminering er lovbrudd. I dilemmaer om hvem loven skal beskytte i enkelte tilfeller, så skal loven beskytte den svakeste, og en homofil minoritet i et trossamfunn med et heterofilt flertall, så er de homofile den klart svakeste part.

les også

Den problematiske religionsfriheten

Foreldre har en rett til å gi barn råd og veiledning i religiøse spørsmål, men å overbevise barn om at det er noe galt med dem, på grunn av instinkter og drifter de ikke kan noe for, det er noe helt annet. Religionsfriheten gir hverken foreldre, trossamfunn eller prester noen rett i å begå et slikt overgrep mot et barn. Det at presten Bruun påstår jeg legger opp til et 100 prosent ensrettet samfunn, fordi jeg fremholder individers fundamentale rettigheter, fremfor at trossamfunn og religioner skal kunne overkjøre individers rettigheter, faller på sin egen urimelighet.

Heldigvis er årtusenene forbi der kirken stemplet homofili som galt og en synd. I 1300-tallets Frankrike ble homofil praksis straffet med kastrering, avkutting av lemmer eller brenning. Heldigvis gikk denne rettspraksisen, som minner om de strenge Sharia-lovene som praktiseres i enkelte muslimske land i dag, over i «lysere» tider. I nyere tid var en god del kristne og andre religiøse trossamfunn motstandere av partnerskapsloven og ekteskapsloven, men takket være sterke skeive menn og kvinner, som sto opp for sine rettigheter og trosset flertallet, så kan homofile utenfor religiøse trossamfunn puste i samfunnet. Men de som tror homofiles rettighetskamp er over tar grovt feil.

Våkn opp alle sammen. Den homofile rettighetskampen er ennå ikke over. Undertrykkelsen av homofile i trossamfunn er vår tids samfunnskamp.

– –

Vi setter med dette strek for denne debatten. Red.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder