En gjennomgang som NTB har gjort, viser at lokalpolitikken fortsatt er en mannsbastion.

En gjennomgang som NTB har gjort, viser at lokalpolitikken fortsatt er en mannsbastion. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Leder

Flere kvinner til topps

Politikken er et samfunnsområde hvor likestillingen har kommet langt, men i lokalpolitikken er det fortsatt et stykke frem.

At Norge har kvinnelig statsminister, utenriksminister og finansminister uten at noen gjør særlig mye nummer ut av det, sier sitt om rikets tilstand. Tre av fire regjeringspartier har kvinnelig partileder. Også på Stortinget er det god fordeling mellom kjønnene.

I lokalpolitikken er det fortsatt en jobb å gjøre. En gjennomgang som NTB har gjort, viser at lokalpolitikken fortsatt er en mannsbastion. I bare 10 av landets 356 kommuner er det flere kvinner enn menn blant kandidatene til høstens kommunevalg. Samtidig er andelen kvinner som stiller til valg, tilnærmet uendret siden sist. Det lover ikke godt for at skjevhetene vil utjevne seg. Etter forrige valg var nesten tre av fire ordførere menn. Det er ingen grunn til at ikke både kvinner og menn kan bekle den mest sentrale posisjonen i lokaldemokratiet.

Det er flere årsaker til denne skjevheten. Ettersom nominasjonene avgjøres av partiene i hver enkelt kommune, er det ingen som tar ansvar for helheten. Slik må det nødvendigvis også være, men det er lettere at strukturelle skjevheter oppstår. I tillegg har NTB funnet at det både er geografiske variasjoner og stor forskjell mellom partiene. Hovedtrenden er at jo lenger ut på høyreaksen man kommer, jo færre kvinner står på listene. Frp bunner statistikken med totalt 28 prosent kvinnelige kandidater. På topp ligger SV med 55 prosent kvinner.

God miks av mennesker i lokalpolitikken er viktig for at folk skal føle seg representert. Det handler om langt mer enn kjønnsbalanse. Det er til syvende og sist avgjørende for å opprettholde den høye politiske tilliten som vi ofte tar for gitt. Derfor må vi fortsatt legge til rette for mer mangfold på listene. Mer familievennlig møtestruktur, motivasjonskampanjer i partiene og nulltoleranse for hets og hatefulle ytringer, er åpenbare tiltak.

En kartlegging som Kommunenes interesseorganisasjon KS har laget, viser at fire av ti lokalpolitikere har opplevd hets og trusler. Resultatet er at mange kvier seg for å uttale seg eller i verste fall trekker seg fra politikken. Det er et demokratisk problem som vi ikke kan leve med.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder