FELLES INNSATS: – Hvis vi tilpasser de kinesiske og italienske tiltakene til norske forhold, så vil en nasjonal corona-dugnad i en periode på en måned kunne gjøre Norge praktisk talt fritt for viruset, skriver kronikkforfatteren. Foto: Helge Mikalsen

Debatt

Corona-viruset: – En nasjonal dugnad er nødvendig

Erfaringen fra Kina tilsier at viruset fremdeles kan stoppes i Norge. Det er alvor nå, og norske myndigheter vil i ettertid bli vurdert ut i fra hvordan de håndterte denne krisen.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

Artikkelen er over 19 dager gammel, myndighetenes råd angående coronasmitten kan derfor være utdaterte. Du kan alltid holde deg oppdatert i vår spesial, eller gjennom FHIs nettsider.

DAG SVANÆS, professor i informatikk ved NTNU, Trondheim

Jeg er ikke ekspert på epidemier, men jeg mener det nå finnes nok offentlig tilgjengelig informasjon om coronaviruset til å kunne presentere noen handlingsalternativer.

Ut i fra det vi nå vet står Norge de nærmeste dagene overfor et strategisk veivalg i forhold til corona-viruset (COVID-19). Vi kan velge å fortsette dagens corona-politikk som med stor sannsynlighet vil gi italienske tilstander i løpet av de neste to månedene med et dødelig virus fullstendig ute av kontroll, eller vi kan velge å innføre meget strenge tiltak nå og få kontroll på viruset i Norge.

I det første tilfellet så vil vi ha relativt få omkostninger de neste to-tre ukene, men stor sannsynlighet for å måtte betale en meget høy pris både menneskelig, økonomisk og sosialt om et par måneder. I det andre tilfellet så tar vi store omkostninger nå gjennom en nasjonal dugnad for å stoppe viruset, men slipper med stor sannsynlighet unna en epidemi og redder hundrevis av menneskeliv.

Vi vil med en slik dugnad kunne bli ett av de få landene i verden utenfor Kina som kan gå tilbake til et relativt normalt liv om et par måneder.

Dag Svanæs. Foto: NTNU

les også

Corona-viruset: – Tydelig tale og trygg ledelse trengs!

Et av ordene Norge har bidratt med til verdenskulturen er dugnad. Dugnad er som vi alle vet en gammel norsk tradisjon der alle i bygda setter personlige behov til side for å løse et felles problem ved felles innsats. Tanken er at når en krise rammer en gård eller en del av bygda, så rammer den alle. Norge er ingen bygd, men som vi erfarte 22. juli 2011 så er vi i dette landet så tett sammenknyttet at nesten alle kjente noen som kjente noen som var rammet. Det ga opphav til alvor og samhold. Nå er det igjen tid for alvor og samhold, - og for dugnad.

Som vi har sett i Kina og Italia så sender COVID-19 en stor andel av de smittede til sykehus. En COVID-19-epidemi vil sette det norske helsevesen ut av spill, med enorme samfunnsmessige skadevirkninger. Sykdommen er spesielt farlig for syke og gamle, og en preventiv nasjonal dugnad mot COVID-19 vil være en solidarisk handling for de sårbare i samfunnet. 

Erfaringen fra Kina og Italia tilsier at når viruset får spre seg ukontrollert i befolkningen, så ser vi en dobling av antall smittede omtrent hver fjerde dag (ca. 20 prosent økning per dag). Dette kalles eksponentiell vekst. Det er tilsvarende som om man satte en krone i banken med 20 prosent rente pr. dag. Med rentes rente ville man ha blitt verdens rikeste person etter noen måneder. Dette er hva som skjedde i Wuhan og som nå skjer i Italia.

les også

Norge må ikke gjenta feilene Wuhan gjorde

I begge tilfeller så blir myndighetene på et tidspunkt tvunget til å igangsette «drakoniske» tiltak med fysisk avstengning av områder med millioner av mennesker. Kina gjennomførte disse tiltakene i februar, men med midler vi i Vesten ikke kan eller bør gjøre. Resultatet er at Kina nå nesten ikke har nye tilfeller av smitte, og sakte er på vei tilbake til normale tilstander. Dette er den gode nyheten fra WHOs ekspertreise til Kina for to uker siden: Dette er en epidemi som kan stoppes! 

Norge har pr. i dag ennå ingen smittede med lokal smitte uten kjent smittekilde. De smittede er alle personer som har kommet hjem fra land med smitte eller personer som har vært i kontakt med disse. Den dagen det dukker opp smittede personer i Norge uten kjent kilde, så vet vi at det går en eller flere personer rundt i befolkningen og smitter andre uten selv å vite om det.

Da er katten er ute av sekken og den eksponentielle veksten begynner. Med allerede over 150 smittede, så er det stor sannsynlighet for at det i tillegg til de kjente tilfellene finnes minst én person i Norge som har kommet tilbake fra utlandet med smitte uten selv å ha blitt syk, og som nå smitter andre. Det er derfor nødvendig å innføre meget strenge tiltak allerede nå. All erfaring fra utlandet tilsier at de tiltakene som gjennomføres i Norge nå ikke er tilstrekkelige til å forhindre lokal smitte og tilsig av ny smitte utenfra.

les også

Nå er ferieturen din det minste problemet

Hvis vi tilpasser de kinesiske og italienske tiltakene til norske forhold, så vil en nasjonal corona-dugnad i en periode på en måned kunne gjøre Norge praktisk talt fritt for viruset:

  1. Steng alle grenser for persontrafikk inn til Norge. Alle som kommer inn til Norge må belage seg på 14 dagers i karantene på hotell med testing, uansett hvor de kommer fra.
  2. Steng alle barnehager, skoler og universiteter/høgskoler.
  3. Tilby en måneds betalt ferie til alle som har en jobb som ikke er essensiell for at samfunnet skal fungere.
  4. Innfør forbud mot alle offentlige ansamlinger.
  5. Start massiv utbygging av testfasiliteter for «drive-in»-testing og telt på offentlige plasser.
  6. Innfør streng gjennomføring av hjemmeisolasjon og hjemmekarantene.

Dette er tiltak som tilsvarer det Italia nå gjennomfører. Det kan virke skremmende og unødvendig, men gevinsten vil med stor sannsynlig være meget stor om et par måneder sammenlignet med risikoen som er forbundet med å fortsette dagens corona-praksis.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder