REDUSERER MENNESKET: – I sosiale medier minsker aksepten for menneskelig feilbarlighet, og tålmodigheten med hverandres mangler og inkonsekvens forsvinner, skriver Bjørn Hatterud. Foto: Samlaget

Debatt

Det sammensatte mennesket

Mennesker er sammensatte og uforutsigbare. Å huske dette er viktigere nå enn noensinne.

BJØRN HATTERUD, forfatter og skribent

Jeg sitter med skjermen på datamaskinen foran meg og føler meg litt engstelig. Nedenfor skriveprogrammet ligger flere halvt lukkede ruter. Jeg har akkurat vært innom ymse nettaviser og sosiale medier, og følelsen jeg sitter igjen med er at tida vi lever i er ubehagelig.

Facebook er full av poster og meningsytringer der en større eller mindre gruppe mennesker blir gitt skylden for noe som er vondt i verden. Slike oppdateringer etterfølges gjerne av debatter som er den reneste skyttergravskrig, der folk roper til hverandre, eller peker og sier at motstanderne er dumme eller slemme. 

Logikken i sosiale medier er at vi blir fristet til å like og dele, eller rase mot folkene som vi ikke deler oppfatning med. Aksepten for menneskelig feilbarlighet minsker og tålmodigheten med hverandres mangler og inkonsekvens forsvinner. Mye som kan bli tatt i verste mening av noen, blir tatt i verste mening.

les også

Eit skrøpeleg liv?

I en kultur der man lett kan krenke noen, eller selv lett bli krenket, blir intensjonene bak en handling eller uttalelse tillagt lite vekt. Man kan snuble litt med tunga eller fingrene, og drittstormen på Facebook-veggen er løs. Skammen over å mene, si eller gjøre noe feil er blitt stor. Jeg opplever det som om jeg til enhver tid er et par feilklikk unna total sosial misere.

En konsekvens av en offentlighet som krever denne formen for linedans med tunga rett i munnen, er at humor og ironi forsvinner. I en kultur der alt leses som politiske ytringer, eller potensielle skudd i en stillingskrig, rammes ofte det som er selsomt, paradoksalt, uklart eller urent. Det som er tvetydig eller dobbeltbunnet vil lett bli mistrodd eller tatt til inntekt for noe fælt. 

I skyttergravene dannes fiendebilder som hardnes. Vi ser konsekvensene av dette i den samtidige politikken. Det er som om den politiske virkeligheten lever i kronisk helspenn. I land etter land tømmes det politiske sentrum for sympatisører, velgere og politisk makt. Antallet autoritære regjeringer og presidenter øker, selv i land med demokratiske valg. Nesten daglig kan du lese om det i nettaviser.

les også

Polariseringsvalget 2019

Autoritære regimer og utøvere av autoritær vold elsker svarthvit tankegang, med definitive grenseoppganger mellom godt og ondt. De som er på feil side er problemet mens vi andre er løsningen. De som deler din forestilling om hva utopien og den dystopiske trusselen er, er på din side. De som er uenig i virkelighetsbeskrivelsen din, blir din fiende. De som mener annerledes enn deg, kan du hate, for eksempel i debattinnlegg på Facebook – på samme tid som du selv kjenner deg moralsk overlegen.

Den hellige moralske overbevisningen om at du er på historiens riktige side øker i takt med at evnen til å se tingene fra ulike sider, evnen til tvisyn og sideblikk forvitrer. Verdens mangefasetterte kaos, historiens skeive inkonsekvenser, menneskets uendelige mangfold, våre kognitive begrensninger i møte med verden – alt ofres til fordel for sikre meninger og moralsk panikk. Lik og del. Lik og del.

Det spesielle ved mennesket er vår evne til å glede oss over å opptre irrasjonelt og kontraproduktivt. Vi mennesker har ikke-reproduktiv sex, enten det er heterofile samleier med prevensjon, homo-sex, onani eller oralsex. Vi gjør stadig handlinger som vi liker, selv om de ikke leder til noe håndfast resultat ut over gleden ved å gjøre dem. Vi gjør dem til og med når vi vet at de skader oss. Mange av oss oppsøker rus og risiko, for å føle nytelse og spenning, selv om dette også kan føre til tidlig død eller ødeleggelse av kropp eller psyke.

les også

«Jeg er inderlig lei av rett fram-argumentasjon og overbevisning om at den ene har fasiten mens alle andre er på feilspor.»

Mennesket har en sjelden sterk evne til å opptre uforutsigbart, vi endrer handlingsmønstre over tid. Vi er produkter av kultur, vår tenkning programmeres med hva vi sanser og prosesserer, med folkene vi omgås og erfaringene vi gjør oss. Vi er sabla sammensatte vesener, skapt i dialog med alt rundt oss. Et godt menneske er sjelden helstøpt, eller hel ved. Et godt menneske er et konglomerat grodd fram over tid – via feiling og prøving.

Autoritær tenkning og totalitært hat er i seg selv resultat av vår evne til å gjøre feil. De fleste som trår inn i hatefull retorikk i ekkokamre vet innerst inne at de er med på noe som ikke leder til noe godt. Likevel er det slik at de fleste av oss gladelig kaster oss på ensidige fiendebilder og moralistiske framstillinger av folk vi er uenige med. Dette til tross for at vi selv er minst like rotete skrudd sammen under topplokket og like mye et resultat av kultur, som de på motsatt side.

Ambivalens, som er det vi egentlig burde bevisst leve i hele tiden, erstattes av klare bilder av rett og galt. Alt som burde oppleves som uklart blir forklart gjennom enkle modeller.

I virkeligheten vet vi svært lite helt sikkert. Våre liv er i det store og hele i forbausende grad produkter av tilfeldigheter, andre menneskers avgjørelser eller påfunn, genetikk og kultur. Vår kultur, identitet, personlighet og våre verdier er overraskende fleksible. Vi må akseptere kaoset vi er, og hvor flytende og rotete mye i og utenfor oss er. Autoritær politikk og svarthvite virkelighetsoppfatninger er med på å overforenkle og fordreie alt det som gjør oss menneskelige.

Det menneskelige er å være eller gjøre det meningsløse, det ikke-produktive, det tvetydige, u-vakre, ubrukbare, ikke-salgbare, sammensatte, urene, uklare, komplekse, ufruktbare, paradoksale, uventede og ustyrlige. 

Alt dette er vi mennesker på vårt beste. På vårt verste går vi i takt, på vårt verste er vi i skyttergraver, på vårt verste mener vi oss berettiget til å ha moralsk rett til makt over andre.

- - -

Kronikken er et utdrag av et lengre essay publisert hos norskebilledkunstnere.no

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder