SVARER: – «Sentrum» flyter mer og mer mot høyre, hevder Sverre Knudsen i et svar til Knut Olav Åmås. Foto: NTB Scanpix

Debatt

Hei, Knut Olav Åmås

Knut Olav Åmås svarer på min kronikk om «Sentrumskameratene» med sju bombastiske påstander basert på ufullstendige sitater og minst en usannhet.

SVERRE KNUDSEN, forfatter og musiker

La meg ta det punkt for punkt:

1. «Nei, jeg mener ikke «at antirasister har ansvaret for alt som er galt», skriver Åmås.

Men jeg påstår ikke det. Jeg kommer med antakelsen: «Det er vanskelig å se noen annen fellesnevner enn beskyldninger om at antirasister har ansvaret for alt som er galt». I hans to Aftenposten-kommentarer. Ikke i hele verden.

2. «Nei, jeg «avviser» ikke «all retorikk og alle aksjonsformer som benyttes av antirasister både internasjonalt og i Norge».

De eneste aksjonsformene han omtaler positivt i kommentarspaltene er to merkverdige, uprøvde forslag han selv har konstruert.

3. «Nei, jeg mener ikke at forfattere og antirasistiske aktivister er ’forkastelige’.»

Åmås’ motstand mot antirasister blir behandlet gjentatte ganger i kronikken, og jeg finner bare negativitet fra ham i de to kommentarene. Når det gjelder forfattere refererer jeg konkret til at Åmås deltok i hetsen av Vigdis Hjort og Torgeir Rebolledo Pedersen på en Rolness-tråd på Facebook.

4. «Nei, jeg er ikke «fiendtlig innstilt til politisk orientert aktivisme».

Dette omtales flere steder i kronikken, og krever mer plass å imøtegå. Helt kort: Om min skriftlige aktivisme sier Åmås i tilsvaret: «En idé kunne være å bruke mer krefter på de virkelig destruktive og farlige kreftene i samfunnet vårt» med link til egen artikkel om identitetspolitikk. Og akkurat den artikkelen er én av de to jeg diskuterer i min kronikk. Åmås anklager meg altså for å følge sin egen oppfordring. Videre hevder han at et rasistisk ytre høyre må få aksjonere i fred. Greit nok, men det er først når han bringer antirasistiske motdemonstranter inn i regnestykket han hevder at politiets ressursbruk fører til alvorlige samfunnsmessige og økonomiske problemer. Ytre høyres frihet til å demonstrere koster ingenting. Utgiftene kommer først når antirasistene benytter sin frihet til å motdemonstrere.

5. «Nei, jeg mener ikke at det er «antirasistene som her bidrar til høyreekstremismens og rasismens framvekst» ... Likevel synes Sverre Knudsen at Donald Trump og nazismen på 1930-tallet er relevante analogier når han skal forklare «mine» posisjoner.»

I forhold til bidrag refererer jeg kun til Åmås’ beskrivelse av Tøyen-demoen. Den eneste parallellen jeg trekker til Trump er bruken av both sides-taktikken, som jeg kommer med eksempler på. Referansen til 1930-tallet er ikke nevnt som «relevante analogier» til Åmås & Sentrumskameratene, men fordi jeg hevder at de ikke tar trusselen fra «sterke og bekmørke strømninger i dagens politikk» alvorlig nok. Den usanne påstanden hans – at jeg skulle «konstruere et bilde av at de farligste fiendene av feminisme, antirasisme, sosial rettferdighet og like rettigheter, er folk i det liberale, brede sentrum ...» er bygd på samme feillesing.

6. Nei, jeg prøver ikke «å skyve antirasister lenger vekk fra sentrum og ut på en ekstrem venstreside».

Det mener jeg, basert på uttalelser som: «Hat trenger definitivt motstand – men da av en type som ikke får fellesskapene til å forvitre ved å bruke de samme splittende virkemidler som de samfunnsødeleggende kreftene selv». Og: «Det meste og de fleste av oss er i samfunnets svære midtfelt, men det holder ikke for De Rene og kompromissløse lenger til høyre og venstre». Men det finnes altså ikke noe Document, noe Resett, noe statsstøttet HRS eller Sian som driver med heltids nedrakking av minoriteter og religioner på venstresiden.

7. Nei, jeg «representerer» ikke noen, verken «sentrumskamerater» eller andre.

For å illustrere poeng i kronikken min brukte jeg konstruksjonen «Sentrumskameratene», og plasserte Åmås blant dem. Slik han plasserer meg i sin egendefinerte gruppe «De Rene og kompromissløse». Mine poenger var: 1.) Å konkretisere noen av elementene i den voksende rasismen og anti-antirasismen. 2.) Å problematisere det stadig trangere ytringsrommet. 3.) Å påpeke at «sentrum» flyter mer og mer mot høyre. Jeg takker for bidragene til dette.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder