INGEN MOTSETNING: – I miljøbevegelsen er vi ikke ute etter å ta arbeidsplassene fra oljearbeiderne. Men vi vil at pengene som i dag investeres i fortsatt oljeproduksjon, anslått til 158 milliarder i 2020, investeres slik at vi både får fornybar energi og nye arbeidsplasser, skriver Sigurd Jorde. Foto: Jon Skille Amundsen 2016

Debatt

Selv i miljøbevegelsen finnes det stolte oljebarn

Men stoltheten må ikke stå i veien for fornyelse.

SIGURD JORDE, fagrådgiver i Framtiden i våre hender

På klassebildet fra barneskolen sitter jeg med lett bollesveis og en diger oljeplattform på genseren. Jeg var stolt oljeunge da pappa dro med metervis med seismiske kart inn i klasserommet for å lære mine klassekamerater om oljeeventyret, og da jeg fikk bli med til Bømlo for å se båten han jobbet på. Etterpå ble jeg satt på flyet til Oslo, mens pappa reiste ut på Nordsjøen og ble borte i ukesvis. 

Selv har jeg bare jobbet indirekte med olja, fordi jeg har besøkt og intervjuet lokalsamfunn i Nigeria, Saõ Tomé og Somaliland, som på ulike vis har blitt berørt av norske oljeselskap. Jeg er stolt over hvordan vi har klart å forvalte oljeeventyret i Norge, mindre stolt over hvordan norske oljeselskaper har opptrådd i Afrika, og lite stolt over hvordan norsk oljeindustri forholder seg til nødvendige omstillinger i møte med klimaendringene.

Flere norske oljearbeidere har de siste ukene vist fram sin stolthet på Facebook og i debattflater. Det er all grunn til å være stolt. Men at vi er stolte av noe betyr ikke at det skal fortsette evig.  

– Det føles urettferdig. Jeg bryr meg også om klimaet
les også

MDG: – Vi må erklære klimakrise

Etter å ha jobbet med klimaspørsmål i over ti år, er det tre ting jeg mener mangler i debatten om norsk olje: 

• Hvilke land som skal utvinne den siste oljen handler også om solidaritet. Hvis Norge skal fortsette å utvinne olje, forventer vi at andre land skal la sin la sin olje ligge. Vi kan bare hente ute en liten del av kjente reserver av olje og gass. Er noen villige til å fortelle Nigeria eller Angola at de må la sin olje ligge fordi vi trenger våre inntekter? Norge har tjent seg rike på olje, og er det eneste landet som kan gå foran i en rettferdig omstilling fra olje til fornybar. Hvis alle fortsetter som før, går det galt. 

• Kullarbeiderne er like stolte som norske oljearbeidere, og har ingen ønsker om å legge ned hakka. Over store deler av verden utvikles nye kullkraftverk, som vil drives i tiår framover. Oljeindustriens ønske om fortsatt norsk oljeutvinning baserer seg på et håp om at kullproduksjonen synker, mens olje kan fortsette. I virkeligheten krymper det teoretiske rommet for norsk oljeutvinning raskt på grunn av fortsatt kullutvinning i India, Indonesia, Vietnam og Mosambik.  

• Et vanlig argument for norsk olje er at den har litt lavere klimautslipp enn annen olje. Vi vet alle at det er verdien av olja som teller, ikke utslipp i produksjonen. Spør deg selv: Ville du vært villig til å gi bort et norsk oljefelt til Venezuela, med arbeidsplasser og inntekter, mot at de lar sin tungolje ligge under bakken? Alternativt, vil Venezuela la sin olje ligge, fordi Norges olje gir lavere utslipp? Når ingen land er villige til å gi slipp på inntektene fra olje, er vi alle fanget i en utvikling som tar oss til 3-4 eller 5 grader.  

les også

Revolusjonen man bør frykte

I miljøbevegelsen er vi ikke ute etter å ta arbeidsplassene fra oljearbeiderne. Men vi vil at pengene som i dag investeres i fortsatt oljeproduksjon, anslått til 158 milliarder i 2020, investeres slik at vi både får fornybar energi og nye arbeidsplasser. Vi må utkonkurrere kull, olje og gass. Før olja hadde vi vannkraft, etter olja vil vi igjen måtte ha fornybar energi. Hvis ikke Norge klarer dette, taper vi både klimakampen, og kampen om nye fornybare arbeidsplasser. 

Historien har mange eksempler på hvordan økonomi og teknologi har endret samfunnet, og tvunget en yrkesgruppe ut av arbeid. Historisk har det stått mange store kamper om å beholde arbeidsplasser, som raskt ble utdatert. Situasjonen i dag er både mer alvorlig, og bør være lettere å håndtere. Nå er det alvorlig menneskeskapte klimaendringer som krever at vi lar olja ligge under bakken, ikke kortsiktig økonomisk vinning. Det som gjør det lettere i dag, er at de som i dag jobber i oljeindustrien sitter på kunnskap og kompetanse som trengs i den omstillingen vi skal gjennom.

les også

Stans utslippene, ikke utviklingen

Vi i miljøbevegelsen er også stolte av verdiene som er skapt av norsk olje. Men vi vet at det må fases ut, og det raskt. Vi trenger å gi oljeeventyret en lykkelig slutt, og vi trenger noe nytt å være stolte av. Vi trenger at alle som i dag skaper verdier i olja finner nye arbeidsplasser, vi trenger fornybar kraft, vi trenger norsk industri og vi trenger verdiskapning også i framtiden. For å få dette til, er vi avhengig av at industrien og fagbevegelsen er med på å skape løsningene på hvordan en rettferdig omstilling skal se ut, og ikke setter stolthet i veien for endring.  

Jeg har også et lite håp om at de som forsvarer oljeindustrien, prøver å forstå hva vi i miljøbevegelsen holder på med. Vi prøver så godt vi klarer å bidra til at verden blir bedre for oss alle. Og det er jeg også stolt av.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder