Leder

Den farlige handelskrigen

Norge og en rekke andre land blir ilagt straffetoll på eksport av stål og aluminium til USA. Det siste verden trenger er slik politikk

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL
les også

USA anklager Kina for tyveri - innfører sanksjoner

Eksporten av norsk aluminium til USA er relativt beskjeden. Hydro anslår verdien til rundt 80 millioner kroner i året. Straffetollen som Norge nå er ilagt har derfor beskjedne direkte konsekvenser. Men de andre konsekvensene av Trump-administrasjonens merkelige handelspolitikk kan bli langt større.

les også

Kilde til VG: Norge slipper trolig Trumps straffetoll

For det første har tollsjokket i USA senket Dow Jones-indeksen, som måler verdien av USA største børsnoterte selskaper, ned med rundt 700 poeng. Når amerikanske aksjer blir mindre verdt, så rammer det vårt oljefond. Trumps handelskrig kan koste oss dyrt på sikt. Straffetollen, som noen land har fått unntak fra, kan også ryste andre og langt viktigere markeder for norsk aluminium. Hvis store eksportører flytter seg fra USA til markeder som er viktigere for Hydro, så kan det ramme oss der også.

USA påberoper seg en bestemmelse i WTO-avtalen som gir mulighet til å beskytte nasjonal industri for å ivareta viktige deler av nasjonens sikkerhet. Det er lite som tyder på at USA kan påberope seg dette unntaket i denne saken. I praksis underminerer USA WTO-avtalen som sikrer internasjonal frihandel. Ingen vet helt hva dette vil utløse, men at det er negativt for verdens økonomiske utvikling er sikkert.

les også

Trumps ståltoll: Dette kan den bety for Norge

EU og noen andre lang får unntak fra straffetollen. Det kan gjøre at de ikke stiller seg bak en bred reaksjon mot USA i WTO. Splitt og hersk er et kjent virkemiddel i internasjonal politikk. I denne saken er det likevel viktig å tenke lenger enn bare denne runden med straffetoll. At USA sender verden inn i en handelskrig vil skade alle, også de som nå er begunstiget med unntak.

les også

Trump vil være «svært fleksibel» overfor «ekte venner» i tolldisputten

For Norge er situasjonen en påminnelse om hvor avhengige vi er av internasjonale avtaler og frihandel. Det er bare noen måneder siden president Donald Trump roste Norge opp i skyene da statsminister Erna Solberg besøkte ham. Særlig handelsbalansen mellom våre to land, der USA eksporterte mer til oss enn de importerte, ble trukket frem. Trump omtalte Norge nærmest som et forbilde i sin nye handelspolitikk, der «gjensidighet» var stikkordet.

les også

Norge vil ikke ta igjen mot Trump

Alle de fagre ordene var null verdt da de nye tollsatsene ble innført. EU fikk unntak, Norge fikk ikke. Sannsynligvis var ikke et norsk unntak en gang realitetsbehandlet i USA. Slik er det å være et lite land som har valgt å stå utenfor EU.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder