Debatt

Kvifor leikar dei ikkje?

I ei spørjeundersøking gjennomført av Respons analyse rapporterer 8 av 10 lærarar i første klasse at skuledagen er for teoretisk. I media er dette framført som at sjølv dei som er tettast på førsteklassingane - lærarane - meiner at skulen ikkje er tilpassa 5- og 6-åringar, med for lite leik og for mykje drill.

 • Trine Saugestad Hatlen
Publisert:

PER HENNING UPPSTAD og BENTE RIGMOR WALGERMO, Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning.

Men her evaluerer lærarane noko som dei sjølve har større innverknad på enn mange andre.

Flere artikler

 1. Åtte av ti lærere i 1. klasse: Skoledagen for teoretisk for 5- og 6-åringer

 2. Håvard Tjora: «For elevene som strever på skolen, er tester og målark daglige nederlag»

 3. Her går førsteklassingene i barnehagen

 4. Pluss content

  Daniel-André Tande: – Jeg var en skoletaper

 5. Pluss content

  Sagnet om Søgnen - en av skole-Norges aller mektigste

Fra andre aviser

 1. Debatt: - Vi må få leiken tilbake i skulen

  Bergens Tidende
 2. Læreboka må resirkulerast frå papp og papir til nye måtar å tenke på

  Aftenposten
 3. PC-en hjelpte Mathias å knekke skrivekoden

  Bergens Tidende
 4. Debatt: – Folk som trur nett­undervisning er dårleg undervisning, tek feil

  Bergens Tidende
 5. Til foreldre som er urolege for bruken av Ipad i klasserommet

  Aftenposten
 6. Å erstatte lærebøker med Ipad for 5-åringar fortoner seg som ein sci fi-dystopi

  Aftenposten