BEKYMRET: Kjære sykepleier – Norge trenger at du fortsetter i jobben din, skriver Tuva Moflag. Foto: Bernt Sønvisen

Debatt

Kjære sykepleier!

Sammen med dine kolleger, helsefagarbeidere og assistenter, gjør du en fantastisk jobb i eldreomsorgen hver eneste dag. Jobben er tung og krevende, og vi må sørge for at vi har nok og riktig kompetanse til stede på jobb. Mange av dere opplever det ikke slik i dag. 

TUVA MOFLAG, eldrepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet.

Akkurat nå er jeg spesielt bekymret for sykepleierne, og for at flere skal gjøre som Vigdis Reisæter, og slutte i jobben hun elsker fordi hun ikke orker mer. Jeg har møtt mange som føler på det samme som Vigdis, og det de forteller meg må vi ta på alvor. 

les også

I forrige uke sluttet jeg som sykepleier

Så, kjære sykepleier: 

Jeg er bekymret fordi du forteller meg at du ikke får 100 prosent stilling, noe som gjør at du sliter med å få boliglån, og at du må «shoppe vakter» for å få en lønn å leve av. 

Jeg er bekymret fordi du forteller meg at det er for få folk på jobb og at du kanskje er den eneste med sykepleiefaglig kompetanse på helgevakta på sykehjemmet. 

Jeg er bekymret fordi du er redd for å ta livet av noen når du må ordne med medisiner på slutten av en nattevakt alene, uten at det er noen som kan dobbeltsjekke sammen med deg. 

les også

Landets største kommuner frykter fastlegekrise

Jeg er bekymret fordi du forteller meg at du er redd for at helgebelastningen skal øke, når du allerede jobber på røde dager og går glipp av verdifull tid med familie og venner. 

Jeg er bekymret for at du spør beboerne der du jobber om «hva er viktig for deg», uten at du har nok tid og ressurser til å følge opp svaret de gir deg. 

Jeg er bekymret for at du går ned i redusert stilling, fordi du ikke makter å jobbe fullt med det arbeidspresset som er på jobben din. 

Jeg er bekymret for at du ikke orker å stå i jobben til du går av med pensjon, og gir deg i snitt 10 år før ordinær pensjonsalder. 

les også

Vi må redde fastlegeordningen

Jeg er bekymret for at det ikke utdannes nok sykepleiere til å overta den dagen du slutter i jobben, og for at det ikke er nok praksisplasser til dagens studenter.

Jeg er bekymret for å bli gammel hvis du ikke orker å stå i jobben din.

Kjære sykepleier – Norge trenger at du fortsetter i jobben din. Og nå trengs det et krafttak for å sørge for at du vil gjøre nettopp det. Og at du klarer å gjøre det. Derfor er det politikernes tur til å spørre og du som skal få svare.

Hva er viktig for deg - for at du vil fortsette å jobbe som sykepleier?

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder