VG-replikk: Iskaldt av VG

MENINGER

I et iskaldt innlegg fullstendig blottet for innlevelse og forståelse for Jan Simonsens situasjon, forsøker VG-redaktør Sigmunn Lode 2/6 å vekke til live et dødfødt og for lengst begravet forslag fra pressehold om at dersom det bare sies «unnskyld», så skal nesten hva som helst kunne godtas.

kommentar
Publisert: Oppdatert: 25.02.03 13:16

VG-Replikk
Av Per Danielsen, advokat for Jan Simonsen

Jeg forstår at enkelte i pressen kunne tenke seg et system der en avis først kan henge ut hvem som helst nær sagt for hva som helst og slippe unna med enhver form for ansvar, dersom man bare senere trykker et «frimerke-oppslag» med en form for «presisering» eller «beklagelse». Slik kan det i kjølvannet av uthengingen av min klient Simonsen argumenteres for «syke mødre». Heldigvis har ikke tanken fått noen form for støtte fra noe ansvarlig hold.

Selvsagt bør det fortsatt være slik at utilbørlige angrep, fysiske eller psykiske, mot andre mennesker, berettiget vil kunne foranledige krav om reaksjon. Eller mener pensjonert redaktør Lode at personer som føler seg uthengt i hans avis, helt ansvarsfritt kan besøke redaktøren på hans kontor og gi ham en skikkelig «på tygga» og slippe unna uten noen form for risiko for ansvar dersom man bare sier unnskyld etterpå? Jeg tror enkelte lesere kunne være interessert i å få en slik «stående invitasjon».

Lode kommenterer ikke med et eneste ord den åpenbart store, personlige belastning det har vært for stortingsrepresentant Jan Simonsen å bli utsatt for den enorme invasjon i hans privatliv Johnsen m.fl. har forårsaket. Dessverre er det slik at enkelte pressefolk sjelden evner å vise forståelse for ordets makt og evne til å skade andre menneskers psykiske helse og velvære. Slik går det vel når man jobber for lenge i presseyrket. Man mister kort og godt gradvis kontakten med virkeligheten og virkningen av det man driver med.

Belastningen for Jan Simonsen personlig har vært enorm. Også hans omgangskrets har fått lide. Like viktig er imidlertid sakens prinsipielle side. Det bør ikke være så lettvint at dersom man bare beklager, så kan man snu seg å gå videre og late som om ingenting har hendt. Skal det være samfunnets holdning? Skal personer som utøver gatevold, slippe så lettvint unna? Nei, åpenbart ikke. Heller ikke fysiske eller psykiske voldtektsforbrytere som trenger seg inn, bokstavelig talt eller ikke, i andre menneskers helt private sfære.